<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep I Cpg 1181/2010
ECLI:SI:VSLJ:2011:I.CPG.1181.2010

Evidenčna številka:VSL0064395
Datum odločbe:01.02.2011
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:sklep o stroških - obrazložitev sklepa o stroških - neobrazložen sklep

Jedro

Sodišče prve stopnje niti na stroškovniku v spisu (z morebitnim prečrtavanjem oziroma opombami), niti v pisni obrazložitvi odločbe ni obrazložilo svoje odločitve o (ne)priznanju pravdnih stroškov tožene stranke (za katera procesna dejanja je toženi stranki priznalo stroške oz. nagrado po OT in za katera ne). Zaradi tega je sklep sodišča prve stopnje o odmeri pravdnih stroškov pomanjkljiv.

Izrek

Pritožbi se ugodi in se sklep sodišča prve stopnje v izpodbijani IV. točki izreka (odločitev o pravdnih stroških) razveljavi ter zadeva v tem obsegu vrne sodišču prve stopnje v novo odločanje.

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je z izpodbijano odločbo (sodba in sklep) zavrnilo tožbeni zahtevek na plačilo 1.637,55 € s pripadajočimi zakonskimi obrestmi, skupaj s stroškovnim zahtevkom (I. točka izreka odločbe). V preostalem delu je zaradi umika tožbe postopek ustavilo (II. točka izreka odločbe). Sodišče prve stopnje je nadalje tudi zavrnilo tožbeni zahtevek tožeče stranke na plačilo glavnice, v znesku 1.574,17 €, s pripadajočimi zakonskimi obrestmi ter stroškovnim zahtevkom (III. točka izreka odločbe). Tožeči stranki je v plačilo naložilo pravdne stroške tožene stranke, v znesku 124,80 €, z zakonskimi zamudnimi obrestmi (IV. točka izreka odločbe).

Tožena stranka je pravočasno vložila pritožbo zoper odločitev o povračilu pravdnih stroškov (točka IV. izreka odločbe). Pritožbenemu sodišču predlaga, naj pritožbi ugodi tako, da tožeči stranki v plačilo naloži vse priglašene pravdne stroške. Priglasila je stroške pritožbe.

Tožeči stranki je bila pritožba pravilno vročena, vendar nanjo ni odgovorila.

Pritožba je utemeljena.

Pritožnik napada izpodbijano odločbo le v stroškovnem delu (IV. točka izreka) in to v delu, v katerem je bil njegov višji stroškovni zahtevek zavrnjen. Uveljavlja pritožbeni razlog zmotne uporabe materialnega prava in sicer, da je sodišče napačno odmerilo njegove stroške le na 317,32 EUR, kar je bistveno manj od tistega, kar je tožena stranka priglasila; vsi stroški, ki jih je tožena stranka tekom postopka priglasila, pa so bili potrebni. Podredno pa tožena stranka tudi navaja, da bi bilo po njeni oceni potrebno uporabiti določilo 3. odstavka 154. člena ZPP in ji dosoditi vse priglašene stroške, ne glede na delež uspeha v pravdi.

Ker tožena stranka ni izpodbijala izreka sodbe o glavni stvari, je pritožbeno sodišče njeno pritožbo zoper stroškovni del skladno s 1. odst. 166. člena ZPP obravnavalo kot pritožbo zoper sklep prvostopenjskega sodišča.

Tožena stranka ne izpodbija ugotovitve sodišča prve stopnje, da je v postopku uspela s 86,27 %, prav tako pa ne pojasni v čem vidi napačno odmero pravdnih stroškov upoštevajoč Odvetniško tarifo. Vendar pa je moč pritožniku naložiti breme konkretiziranega ugovarjanja posameznim postavkam le, če je sklep sodišča prve stopnje o odmeri pravdnih stroškov do te mere obrazložen, da je preizkusljiv. Sodišče prve stopnje je pravdne stroške tožene stranke odmerilo na 450 odvetniških točk oz. 206,55 EUR, čemur je prištelo še materialne stroške 10,00 EUR, 20 % DDV v znesku 41,31 EUR ter sodno takso odgovora na tožbo v znesku 59,46 EUR, skupaj torej 317,32 EUR, kar ob upoštevanju deleža uspeha v pravdi (86,27 %) znaša 273,75 EUR.

Tožena stranka je stroške v predmetnem postopku priglasila s stroškovnikom dne 12. 05. 2010 (list. št. 55), iz katerega izhaja natančen zahtevek tožene stranke na povrnitev pravdnih stroškov. Sodišče prve stopnje pa niti na stroškovniku v spisu (z morebitnim prečrtavanjem oziroma opombami), niti v pisni obrazložitvi odločbe ni obrazložilo svoje odločitve o (ne)priznanju pravdnih stroškov tožene stranke (za katera procesna dejanja je toženi stranki priznalo stroške oz. nagrado po Odvetniški tarifi in za katera ne). Zaradi tega je sklep sodišča prve stopnje o odmeri pravdnih stroškov pomanjkljiv in ga pritožbeno sodišče ne more preizkusiti, s tem pa je podan zakonski dejanski stan absolutne bistvene kršitve določil pravdnega postopka (14. točka 2. odstavka 339. člena ZPP).

V ponovljenem postopku naj sodišče prve stopnje konkretno obrazloži svojo odločitev o pravdnih stroških, s tem pa tudi omogoči pravdnim strankam, da podajo konkretno in obrazloženo pritožbo v primeru morebitnega nestrinjanja s tako dosojenimi stroški.

Podana je absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka (14. točka 2. odstavka 339. člena ZPP), odločba sodišča prve stopnje pa v njeni IV. točki izreka nepreizkusljiva, zato je pritožbeno sodišče odločilo, kot izhaja iz izreka (3. točka 365. člena ZPP).

Ker je odločbo sodišča prve stopnje v stroškovnem delu (IV. točka izreka odločbe) razveljavilo, je pritožbeno sodišče v skladu s 3. odstavkom 165. člena ZPP odločitev o pritožbenih stroških pridržalo za končno določbo.


Zveza:

ZPP člen 154, 155, 339, 339/2, 339/2-14.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
16.05.2011

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjU0MDQw