<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL Sklep Cst 565/2017
ECLI:SI:VSLJ:2017:CST.565.2017

Evidenčna številka:VSL00009297
Datum odločbe:11.10.2017
Senat, sodnik posameznik:Milojka Fatur Jesenko (preds.), Maja Jurak (poroč.), Valerija Jelen Kosi
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:priznanje terjatev - osnovni seznam preizkušenih terjatev - sklep o preizkusu terjatev - izrek sklepa o preizkusu terjatev - izjava upravitelja o prijavljenih terjatvah - izjava stečajnega upravitelja - pogojno priznanje terjatev - določnost izjave

Jedro

Upravitelj se mora o vsaki pravočasno prijavljeni terjatvi in ločitveni pravici določno izreči, ali jo priznava ali prereka. Izjava upravitelja mora biti torej določna in nepogojna.

Izrek

Pritožbi upnika se ugodi, sklep sodišča prve stopnje se razveljavi v delu, ki se nanaša na terjatev in ločitveno pravico upnika V. (po končnem seznamu preizkušenih terjatev in ločitvenih pravic z dne 5. 8. 2017 pod zaporedno številko 7) in zadeva v tem obsegu vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom sklenilo, da se o priznanih in prerekanih terjatvah ter o tem, kdo mora v drugem postopku uveljaviti zahtevek za ugotovitev obstoja oziroma neobstoja prerekanih terjatev, ločitvenih pravic oziroma izločitvenih pravic, odloči tako, kot je navedeno v končnem seznamu preizkušenih terjatev z dne 5. 8. 2017, ki je sestavni del tega izreka in je objavljen hkrati z objavo tega sklepa.

2. Zoper navedeni sklep je vložil pritožbo upnik V. Sklep sodišča prve stopnje izpodbija v delu, ki se nanaša na upnikovo terjatev in ločitveno pravico prijavljeno pod zaporedno številko 7 končnega seznama preizkušenih terjatev z dne 5. 8. 2017. Uveljavlja pritožbena razloga zmotno ugotovljenega dejanskega stanja in posledično zmotne uporabe materialnega prava. Pritožbenemu sodišču predlaga, da pritožbi ugodi in izpodbijani sklep spremeni tako, da bo upnikova terjatev in ločitvena pravic priznana in upnik ne bo napoten na pravdo. Podrejeno predlaga, da pritožbeno sodišče izpodbijani sklep razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo odločanje.

3. V odgovoru na pritožbo, ki ga je vložila stečajna upraviteljica, je navedeno, da je terjatev priznala, da pa je terjatev vezana na pogoj in omejena na poplačilo iz posebne stečajne mase.

4. Pritožba je utemeljena.

5. V skladu s prvim odstavkom 61. člena Zakona o finančnem, poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju ZFPPIPP) se mora upravitelj v enem mesecu po poteku roka za prijavo terjatve iz prvega ali drugega odstavka 59. člena ZFPPIPP o vsaki pravočasno prijavljeni terjatvi določno izreči, ali jo priznava ali prereka. Upravitelj se o prijavljenih terjatvah in ločitvenih pravicah izreče tako, da sodišču predloži osnovni seznam preizkušenih terjatev (tretji odstavek 61. člena ZFPPIPP). Sodišče o preizkusu terjatev odloči s sklepom o preizkusu terjatev, v katerem med drugim ugotovi, katere terjatve so dokončno priznane ali prerekane (2. točka drugega odstavka 69. člena ZFPPIPP) ter v stečajnem postopku tudi o tem, kdo mora v drugem postopku uveljavljati zahtevek za ugotovitev obstoja ali neobstoja prerekane terjatve (4. točka drugega odstavka 69. člena ZFPPIPP). V izreku sklepa o preizkusu terjatev svojo odločitev iz 2. do 4. točke prvega odstavka tega člena oblikuje tako, da navede končni seznam preizkušenih terjatve, ki je sestavni del izreka tega sklepa (tretji odstavek 69. člena ZFPPIPP).

6. Upravitelj se mora o vsaki pravočasno prijavljeni terjatvi in ločitveni pravici določno izreči, ali jo priznava ali prereka. Izjava upravitelja mora biti torej določna in nepogojna. Iz končnega seznama preizkušenih terjatev z dne 5. 8. 2017 izhaja izjava upraviteljice, ki je upnikovo terjatev uvrstila med "pogojno priznane terjatve". Iz končnega seznama preizkušenih terjatev z dne 5. 8. 2017 nadalje izhaja, da je na pravdo napoten upnik ter iz opombe v tem seznamu, da se terjatev prizna pod razveznim pogojem in omejeno na poplačilo iz posebne stečajne mase.

7. Iz izjave upraviteljice o upnikovi terjatvi in ločitveni pravici je razvidno, da ta zahtevam po določni in nepogojni izjavi o priznanju oziroma prerekanju terjatve ne ustreza. Upnikova terjatev je opredeljena kot "pogojno priznana terjatev", ki ne pomeni niti priznavanja niti določnega prerekanja terjatve. Glede na vsebino celotne že povzete izjave upraviteljice pa je terjatev hkrati priznana in prerekana. Glede na navedeno ima sklep sodišča prve stopnje v izpodbijanem delu pomanjkljivosti, zaradi katerega ga ni mogoče preizkusiti. Sklep sodišča prve stopnje je v izpodbijanem delu, ki se nanaša na upnikovo prijavljeno terjatev in ločitveno pravico pod zap. št. 7, kot izhaja iz končnega seznama preizkušenih terjatev, obremenjen z bistveno kršitev določb postopka iz 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP.

8. Zaradi navedenega je pritožbeno sodišče pritožbi ugodilo, sklep sodišča prve stopnje v izpodbijanem delu razveljavilo ter zadevo v tem obsegu vrnilo sodišču prve stopnje v nov postopek (3. točka 365. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP).

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (2007) - ZFPPIPP - člen 61, 61/1, 61/3, 69, 69/2, 69/2-2, 69/2-4

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
04.05.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDE3NjU1