<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep Cst 284/2011
ECLI:SI:VSLJ:2011:CST.284.2011

Evidenčna številka:VSL0064613
Datum odločbe:17.11.2011
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:osnovni seznam preizkušenih terjatev - izjava upravitelja o prijavljenih terjatvah - rok za predložitev osnovnega seznama preizkušenih terjatev - podaljšanje roka - načelo hitrosti postopka

Jedro

Ker je upravitelj pred potekom enomesečnega roka za predložitev osnovnega seznama preizkušenih terjatev podal zahtevo za podaljšanje roka za predložitev seznama preizkušenih terjatev, mu je sodišče prve stopnje z izpodbijanim sklepom rok podaljšalo za en mesec, kot je predvideno v 2. odst. 61. člena ZFPPIPP.

Izrek

Pritožbi se zavrneta in se potrdi sklep sodišča prve stopnje.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom, na predlog stečajnega upravitelja podaljšalo rok za preizkus terjatev do 27. 05. 2011.

2. Proti sklepu sta se pritožili upnici vsaka s svojo pritožbo. V pritožbah pa sta podali vsebinsko enake trditve, v katerih sta navedli, da je sodišče prve stopnje kršilo načelo hitrosti postopka, ko je upravitelju podaljšalo rok za predložitev osnovnega seznama preizkušenih terjatev. Po stališču pritožnikov ni bilo podlage za podaljšanje roka.

3. Pritožbi nista utemeljeni.

4. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da pritožnika pravilno opozarjata, da je načelo hitrosti postopka eno od osnovnih načel insolvenčnih postopkov.

5. V okviru tega načela je naloženo sodišču, da mora svoja procesna dejanja v postopku insolventnosti izvajati v rokih določenih z ZFPPIPP in si z izvajanjem pristojnosti nadzora nad upraviteljem prizadevati, da upravitelj vsa dejanja v insolvenčnem postopku opravi pravočasno (48. člen ZFPPIPP).

6. Načelo hitrosti postopka se odraža tudi v 1. odst. 61. člena ZFPPIPP, ki določa, da mora stečajni upravitelj v enem mesecu po poteku roka za prijavo terjatev izdelati osnovni seznam preizkušenih terjatev, v katerem se mora o vsaki prijavljeni terjatvi določno izreči ali jo priznava ali prereka. V 2. odst. navedenega člena pa je predvidena možnost, da sodišče na zahtevo upravitelja podaljša ta rok vendar za dobo največ enega meseca.

7. Iz podatkov v spisu izhaja, da je bil objavljen oklic o začetku stečajnega postopka nad dolžnico dne 27. 12. 2010. Trimesečni rok za prijavo terjatev je tako potekel dne 27. 03. 2011. Stečajni upravitelj bi moral glede na enomesečni rok, ki je predpisan v 1. odst. 61. člena ZFPPIPP sodišču predložiti osnovni seznam preizkušenih terjatev do dne. 27. 04. 2011. Ker je upravitelj med tem časom podal zahtevo, za podaljšanje roka za predložitev seznama preizkušenih terjatev mu je sodišče prve stopnje z izpodbijanim sklepom rok podaljšalo za en mesec do dne 27. 05. 2011, kot je predvideno v 2. odst. 61. člena ZFPPIPP. Tega dne pa je upravitelj tudi predložil seznam preizkušenih terjatev.

8. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da sodišče prve stopnje z izdajo izpodbijanega sklepa ni kršilo načela hitrosti postopka. Možnost podaljšanja roka za izdelavo osnovnega seznama preizkušenih terjatev je predvidena kot rečeno v 2. odst. 61. člena ZFPPIPP. V obsegu te določbe pa je stečajnemu upravitelju podaljšalo rok za predložitev tega seznama.

9. Pritožbeno sodišče je zaradi navedenega pritožbi zavrnilo in potrdilo sklep sodišča prve stopnje (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s 1. odst. 121. členom ZFPPIPP).


Zveza:

ZFPPIPP člen 48, 61, 61/1, 61/2.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
16.05.2012

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDQzMzA1