<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep Cst 305/2018
ECLI:SI:VSLJ:2018:CST.305.2018

Evidenčna številka:VSL00013586
Datum odločbe:26.06.2018
Senat, sodnik posameznik:mag. Damjan Orož (preds.), Mateja Levstek (poroč.), Andreja Strmčnik Izak
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:sklep o preizkusu terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic - napotitev - prednostne terjatve - vsebina prijave terjatve - navadne terjatve - izjava upravitelja o prijavljenih terjatvah - osnovni seznam preizkušenih terjatev - razdelitev stečajne mase - stečajni postopek

Jedro

Ali je terjatev navadna ali prednostna, je pomembno šele ob razdelitvi stečajne mase. O delitvi in vseh vprašanjih v zvezi z njo, pa ne odloča pravdno sodišče, temveč je to izključno stvar stečajnega postopka, torej o njej odloča stečajno sodišče. Upravitelj se ob preizkusu terjatev niti ni dolžan opredeliti do tega, ali bo terjatev obravnaval kot prednostno ali ne, saj to po 61. členu ZFPPIPP ni del osnovnega seznama preizkušenih terjatev.

Izrek

Pritožbe se zavrnejo in se izpodbijani sklep potrdi.

  Obrazložitev

  1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom o priznanih in prerekanih terjatvah ter o tem, kdo mora v drugem postopku uveljaviti zahtevek za ugotovitev obstoja oziroma neobstoja prerekanih terjatev, ločitvenih oziroma izločitvenih pravic, odločilo tako, kot je navedeno v končnem seznamu preizkušenih terjatev z dne 9. 5. 2018 (p.d. 49), ki je sestavni del izreka sklepa in je objavljen hkrati z objavo tega sklepa.

  2. Zoper navedeni sklep so se upnice pravočasno pritožile. Glede pritožbenih razlogov so pritožbe vsebinsko enake. V vseh se navaja, da je upnica prijavila tako navadne kot prednostne terjatve, upraviteljica pa je prednostne terjatve priznala le kot navadne terjatve. Za vse te terjatve je upnica predložila seznam izvršilnih naslovov, ki je izvršilni naslov. Sodišče prve stopnje bi moralo odločiti tudi o napotitivi na pravdo. Ker ima upnica izvršilni naslov, bi moral biti na pravdo napoten stečajni dolžnik, ki ga bo v postopku zastopala stečajna upraviteljica.

  3. Pritožbe niso utemeljene.

  4. Če upnik uveljavlja terjatev kot prednostno terjatev, mora zahtevek za priznanje terjatve vsebovati določen zahtevek, da se terjatev ob razdelitvi plača kot prednostna (4. točka 2. odstavka 60. člena ZFPPIPP). Sklep o preizkusu terjatev v stečajnem postopku mora med drugim vsebovati tudi odločitev o tem, kdo mora v drugem postopku uveljavljati zahtevek za ugotovitev obstoja ali neobstoja prerekane terjatve (4. točka 2. odstavka 69. člena ZFPPIPP). Tožbo za ugotovitev obstoja prerekane terjatve mora vložiti upnik, katerega terjatev je prerekana (300. člen ZFPPIPP); če pa prerekana terjatev temelji na izvršilnem naslovu, mora tožbo za ugotovitev neobstoja prerekane terjatve vložiti upnik, ki je terjatev prerekal (302. člena ZFPPIPP).

  5. Upraviteljica je sporne terjatve pritožnic priznala kot navadne terjatve. Obstoj terjatev sploh ni bil sporen. Ali je terjatev navadna ali prednostna, je pomembno šele ob razdelitvi stečajne mase. O delitvi in vseh vprašanjih v zvezi z njo, pa ne odloča pravdno sodišče, temveč je to izključno stvar stečajnega postopka, torej o njej odloča stečajno sodišče. Upravitelj se ob preizkusu terjatev niti ni dolžan opredeliti do tega, ali bo terjatev obravnaval kot prednostno ali ne, saj to po 61. členu ZFPPIPP ni del osnovnega seznama preizkušenih terjatev. Seveda je smotrno, da kaj takega navede. Vendar pa je odločanje o tem, ali bo določena terjatev ob prednostni razdelitvi upoštevana kot prednostna ali navadna (ali pa ob splošni razdelitvi, ko prednostne delitve sploh ni), pridržano stečajnemu sodišču v postopku razdelitve. O tem je usklajena tudi sodna praksa (primerjaj sklepe VSL Cst 136/2011 z dne 16. 6. 2011, Cst 581/2015 z dne 13. 10. 2015 in Cst 134/2015 z dne 4. 3. 2015 in sodbo VSK Cpg 63/2016 z dne 15. 12. 2016).

  6. Glede na navedeno je izpodbijani sklep pravilen v delu, ko niso bili izdani sklepi o napotitvi na pravdo glede ugotavljanja, ali so sporne terjatve prednostne ali ne. Šele v postopku razdelitve bodo pritožnice lahko uveljavljale, da so sporne terjatve prednostne in morajo biti plačane pred navadnimi terjatvami, da torej ni upoštevan pravilni vrstni red plačila terjatev iz splošne razdelitvene mase (primerjaj 364. in 365. člen v zvezi s 359. členom ZFPPIPP.

  7. Odločitev sodišča prve stopnje je tako pravilna in nima zatrjevanih pomanjkljivosti, zato je višje sodišče ob ugotovitvi, da sodišče prve stopnje tudi ni naredilo nobene kršitve, na katere višje sodišče pazi po uradni dolžnosti (350. člen v zvezi s 366. členom ZPP, pri čemer se pravila ZPP smiselno uporabljajo na podlagi 1. odstavka 121. člena ZFPPIPP), pritožbe zavrnilo in izpodbijani sklep potrdilo (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s 1. odstavkom 121. člena ZFPPIPP).

  Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa.


  Zveza:

  RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
  Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (2007) - ZFPPIPP - člen 60, 60/2, 60/2-4, 61, 69, 69/2, 69/2-4, 300, 302, 359, 364, 365

  Pridruženi dokumenti:*

  *Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
  Datum zadnje spremembe:
  30.08.2018

  Opombe:

  P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDIxMjc3