<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep Cst 649/2015
ECLI:SI:VSLJ:2015:CST.649.2015

Evidenčna številka:VSL0073647
Datum odločbe:11.11.2015
Senat, sodnik posameznik:Renata Horvat (preds.), Vesna Jenko (poroč.), Nada Mitrović
Področje:STEČAJNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:postopek osebnega stečaja - sklep o preizkusu terjatev - končni seznam preizkušenih terjatev - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka

Jedro

Končni seznam preizkušenih terjatev je glede prerekanja terjatev pomanjkljiv, vsebinsko pa tudi sam sabo v nasprotju glede navedb o upnikovih priznanih terjatvah in delno prerekanih terjatvah in o tem kdo mora vložiti zahtevek za ugotovitev obstoja oziroma neobstoja upnikove prerekane terjatve, zato ga ni mogoče preizkusiti.

Izrek

Pritožbi se ugodi in se sklep sodišča prve stopnje v 1. in 2. točki izreka razveljavi v delu, ki se nanaša na terjatve upnika Družba za upravljanje terjatev bank d. d. Ljubljana iz kreditnih pogodb:

- številka 4057-202400282/HT z dne 3. 8. 3004 in priglašeno ločitveno pravico;

- številka 4057-202500351/HT z dne 20. 12. 2005 in priglašeno ločitveno pravico;

- številka LD/09259/00136-4057 z dne 17. 9. 2009 in priglašeno ločitveno pravico;

- številka LD/09244/00207-4057 z dne 2. 9. 2009

in se v tem obsegu vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

Obrazložitev

1. Z uvodoma citiranim sklepom je prvostopenjsko sodišče o priznanih in prerekanih terjatvah ter o tem, kdo mora v drugem postopku uveljaviti zahtevek za ugotovitev obstoja oziroma neobstoja prerekanih terajtev, ločitvenih pravic oziroma izločitvenih pravic odločilo tako, kot je navedeno v končnem seznamu preizkušenih terjatev z dne 24. 8. 2015, ki je sestavni del tega izreka in je objavljen hkrati z objavo tega sklepa (1. točka izreka) in ugotovilo, da obstojijo ločitvene pravice upnikov, kot so navedene v končnem seznamu preizkušenih terjatev z dne 24. 8. 2015 in se upravitelju naloži, da jih prednostno poplača iz navedenega premoženja (2. točka izreka).

2. Zoper navedeni sklep v delu, ki se nanaša na terjatve upnika DUTB d. d. Ljubljana iz kreditnih pogodb številka LD/09259/00136-4057 z dne 17. 9. 2005, številka LD/09244/00207-4057 z dne 2. 9. 2005, številka 4057-202400282/HT z dne 3. 8. 2004 in številka 4057-202500351/HT z dne 20. 12. 2005 in priglašene ločitvene pravice za terjatve iz navedenih pogodb z dne 17. 9. 2005, 3. 8. 2004 in 20. 12. 2005 se je pravočasno pritožil dolžnik in smiselno uveljavljal pritožbeni razlog zmotne ugotovitve dejanskega stanja. Predlagal je razveljavitev sklepa v navedenem obsegu in vrnitev zadeve prvostopenjskemu sodišču v novo odločanje.

3. Pritožba je utemeljena.

4. Po prijavah terjatev upravitelj izdela osnovni seznam preizkušenih terjatev, v katerem se mora upravitelj določno izjaviti o vsaki prijavljeni terjatvi ali jo priznava ali prereka in navesti dejstva za prerekanje (četrti odstavek 61. člena ZFPPIPP). Terjatve lahko prerekajo tudi upniki z ugovorom o prerekanju terjatve (prvi odstavek 63. člena ZFPPIPP), kot stranka glavnega postopka osebnega stečaja pa tudi stečajni dolžnik, ki terja izdelavo dopolnjenega osnovnega seznama preizkušenih terjatev tako, da se za vsako terjatev, proti kateri je bil vložen ugovor, vnese podatke o vlagatelju ugovora, izjavo upnika o prerekanju terjatev in prerekani znesek terjatve in upnikove razloge za prerekanje (prvi odstavek 65. člena ZFPPIPP). Tako dopolnjeni seznam je osnova za izdelavo sklepa o preizkusu terjatev, v katerem sodišče odloči o ugovorih proti dopolnjenemu seznamu preizkušenih terjatev in o zavrženju ugovorov, o tem, katere terjatve so dokončno priznane ali prerekane in kdo mora v drugem postopku uveljavljati zahtevek za ugotovitev obstoja ali neobstoja prerekane terjatve (drugi odstavek 69. člena ZFPPIPP). Na podlagi te odločbe upravitelj izdela končni seznam preizkušenih terjatev, ki mora vsebovati podatke o vseh prijavljenih terjatvah, o tem, ali so posamezne terjatve priznane ali prerekane, za slednje tudi, kdo jih je prerekal in znesek prerekane terjatve in kdo mora v drugem postopku uveljavljati zahtevek za ugotovitev obstoja ali neobstoja prerekane terjatve (70. člen ZFPPIPP), ki je sestavni del izreka sklepa o preizkusu terjatev (tretji odstavek 69. člena ZFPPIPP). Navedena pravila se uporabljajo tudi za preizkus ločitvenih pravic (prvi odstavek 303. člena ZFPPIPP).

5. Iz končnega seznama preizkušenih terjatev kot sestavnega dela izreka izpodbijanega sklepa pa pod zap. št. 5 izhaja, da je upnik DUTB d. d. prijavil terjatev v znesku 1,608.366,39 EUR, da mu je bila terjatev v navedeni višini v celoti priznana in da mu niso bile prerekane terjatve, v rubriki „odločitve sodišča“ pa je navedba o delnem prerekanju, v rubriki „oseba, ki je prerekala terjatev“ je naveden upravitelj, na uveljavitev zahtevka za ugotovitev neobstoja prerekane terjatve pa je napoten dolžnik.

6. Ker iz končnega seznama preizkušenih terjatev ni razvidno, katere upnikove priglašene terjatve so bile prerekane, tudi ni mogoče ugotoviti, za katere terjatve je dolžnik napoten na uveljavitev zahtevka za ugotovitev neobstoja prerekane terjatve. Glede prerekanja terjatev je sicer prvostopenjsko sodišče v končnem seznamu preizkušenih terjatev navedlo, da jih je prerekal upravitelj, čeprav je iz pritožbe dolžnika razvidno, da je ugovor o prerekanju terjatev vložil (tudi) dolžnik. Pritožbeno sodišče opozarja tudi na določbo tretjega odstavka 303. člena ZFPPIPP, po katerem velja, da izjava o prerekanju zavarovane terjatve vsebuje tudi izjavo o prerekanju ločitvene pravice, s katero je zavarovana ta terjatev in na pravila iz 300. in 302. člena ZFPPIPP o tem, koga je treba napotiti na tožbo za ugotovitev obstoja ali neobstoja prerekane terjatve. Osnovno pravilo je, da se na tožbo napoti upnik, če za priglašeno terjatev nima izvršilnega naslova ali tisti, ki je prerekal upnikovo terjatev, če ta temelji na izvršilnem naslovu.

7. Ker je končni seznam preizkušenih terjatev glede prerekanja terjatev pomanjkljiv, vsebinsko pa tudi sam sabo v nasprotju glede navedb o upnikovih priznanih terjatvah in delno prerekanih terjatvah in o tem kdo mora vložiti zahtevek za ugotovitev obstoja oziroma neobstoja upnikove prerekane terjatve, ga ni mogoče preizkusiti, zato je obremenjen z bistveno postopkovno kršitvijo po 14. točki drugega odstavka 339. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP.

8. Utemeljeni pritožbi je zato pritožbeno sodišče ugodilo in izpodbijani sklep v delu, kot je razvidno iz dispozitva tega sklepa razveljavilo in v tem obsegu vrnilo sodišču prve stopnje v nov postopek (3. točka 365. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP).


Zveza:

ZFPPIPP člen 61, 61/4, 63, 63/1, 65, 65/1, 69, 69/2, 69/3, 70, 303, 303/3. ZPP člen 339, 339/2, 339/2-14.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
27.01.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzg5ODkw