<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL sklep I Cpg 750/2013

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2013:I.CPG.750.2013
Evidenčna številka:VSL0078223
Datum odločbe:08.08.2013
Senat, sodnik posameznik:Maruša Primožič (preds.), Renata Horvat (poroč.), Ladislava Polončič
Področje:STEČAJNO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEV
Institut:predhodna odredba - stečaj - pridobitev ločitvene pravice

Jedro

Prvostopenjsko sodišče ni obrazložilo, na podlagi česa je zaključilo, da upnik pred začetkom stečajnega postopka še ni pridobil ločitvene pravice na premičninah, na katere meri izdana predhodna odredba. Zato izpodbijanega sklepa ni mogoče preizkusiti.

Izrek

Pritožbi se ugodi, izpodbijani sklep se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

Obrazložitev

1. Prvostopenjsko sodišče je z izpodbijanim sklepom postopek zavarovanja s predhodno odredbo, dovoljen s sklepom VI Pg 4249/2012 z dne 4. 12. 2012, z dnem 11. 2. 2013 ustavilo.

2. Tožeča stranka je proti sklepu pravočasno vložila pritožbo, iz vseh pritožbenih razlogov. Pritožbenemu sodišču predlaga, da pritožbi ugodi in izpodbijani sklep spremeni tako, da postopek zavarovanja s predhodno odredbo, dovoljen s sklepom VI Pg 4249/2012 z dne 4. 12 2012, z dnem 11. 2. 2013 prekine.

3. Pritožba je utemeljena.

4. Prvostopenjsko sodišče je ustavilo postopek zavarovanja s predhodno odredbo na podlagi 1. točke tretjega odstavka 132. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Po tej določbi sodišče ustavi postopek izvršbe ali zavarovanja, ki je bil začet proti insolventnemu dolžniku pred začetkom stečajnega postopka, če v postopku izvršbe ali zavarovanja upnik do začetka stečajnega postopka še ni pridobil ločitvene pravice. Prvostopenjsko sodišče je torej štelo, da upnik v tem postopku zavarovanja do začetka stečajnega postopka še ni pridobil ločitvene pravice.

5. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je prvostopenjsko sodišče izdalo dve predhodni odredbi in sicer s prepovedjo organizacijam za plačilni promet (N. d.d., N. K. d.d., D. d.d., S. d.d., P. S., d.d.), da ne smejo dolžniku ali komu drugemu po njegovem nalogu izplačati iz njegovih računov denarnih zneskov, ki predstavljajo terjatev upnika proti dolžniku ter z rubežem premičnin dolžnika, ki se nahajajo na naslovu dolžnika ali kjerkoli drugje ter z vpisom rubeža v register iz tretjega odstavka 81. člena ZIZ.

6. V skladu z določbo prvega odstavka 87. člena ZIZ upnik pridobi zastavno pravico (in s tem ločitveno pravico) na zarubljenih stvareh z rubežem, v primerih iz tretjega odstavka 81. člena ZIZ pa z vpisom rubeža v register.

7. Pritožnik trdi, da je izvršitelj dne 10. 12. 2012 opravil rubež dolžnikovih premičnin ter da je bil vpis rubeža ter prepoved odtujitve zarubljenih premičnin pri AJPES opravljen dne 10. 12. 2012 pod št. 318 – 29971.1, to je pred začetkom stečajnega postopka nad dolžnikom (11. 2. 2013). Pritožbi je priložil rubežni in cenilni zapisnik ter potrdilo AJPES o opravljenem vpisu rubeža z dne 10. 12. 2012.

8. Pritožnik je torej podal trditve, ki so pravnorelevantne za preizkus pravilnosti izpodbijanega sklepa. Vendar pa prvostopenjsko sodišče ni obrazložilo, na podlagi česa je zaključilo, da upnik pred začetkom stečajnega postopka še ni pridobil ločitvene pravice na premičninah, na katere meri izdana predhodna odredba. Zato izpodbijanega sklepa ni mogoče preizkusiti. Podana je bistvena kršitev določb postopka iz 14. točke drugega dostavka 339. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ, kar je razveljavitveni razlog po prvem odstavku 354. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 366. člena ZPP, vse v zvezi s 15. členom ZIZ.

9. Izpodbijani sklep je obremenjen z navedeno kršitvijo določb postopka tudi v delu, v katerem je prvostopenjsko sodišče ustavilo postopek zavarovanja s prepovedjo organizacijam za plačilni promet, da ne smejo dolžniku ali komu drugemu po njegovem nalogu izplačati iz njegovih računov denarnih zneskov, ki predstavljajo terjatev upnika proti dolžniku. Pritožnik pa utemeljeno opozarja, da je pravno odločilno dejstvo za presojo pravnih posledic začetka stečajnega postopka za navedeno vrsto zavarovanja, ali je imel dolžnik ob začetku stečajnega postopka na svojih računih kaj denarnega dobroimetja.

10. Pritožbeno sodišče je glede na navedeno pritožbi ugodilo, izpodbijani sklep razveljavilo in zadevo vrnilo prvostopenjskemu sodišču v nov postopek (3. točka 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).

11. Napotki prvostopenjskemu sodišču so razvidni iz gornje obrazložitve.

12. Pritožbeno sodišče le še pripominja, da je prvostopenjsko sodišče sicer s sklepom VI Pg 4249/2012-25 z dne 8. 3. 2013 (že) ugotovilo, da je postopek prekinjen od 11. 2. 2013 dalje.


Zveza:

ZIZ člen 87, 212.
ZFPPIPP člen 132.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
07.11.2013

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDU5MDIx