<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL Sklep Cst 463/2019
ECLI:SI:VSLJ:2019:CST.463.2019

Evidenčna številka:VSL00028460
Datum odločbe:22.10.2019
Senat, sodnik posameznik:Irena Dovnik (preds.), dr. Damjan Orož (poroč.), Andreja Strmčnik Izak
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:postopek osebnega stečaja - pogojna terjatev - prijava terjatve v stečajnem postopku - prerekanje terjatve v stečajnem postopku - osnovni seznam preizkušenih terjatev - sklep o preizkusu terjatev - končni seznam preizkušenih terjatev

Jedro

Pritožnik je pogojno terjatev prijavil skladno s tretjim odstavkom 59. člena ZFPPIPP. Tudi takšna prijava terjatve je predmet preizkusa.

Izrek

Pritožba se zavrne in se izpodbijani sklep potrdi.

  Obrazložitev

  1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom o preizkusu terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic odločilo, da se o priznanih in prerekanih terjatvah in o tem, kdo mora v drugem postopku uveljaviti zahtevek za ugotovitev obstoja oziroma neobstoja prerekanih terjatev, ločitvenih pravic oziroma izločitvenih pravic, odloči tako, kot je navedeno v končnem seznamu preizkušenih terjatev z dne 9. 8. 2019, ki je sestavni del izreka sklepa in je objavljen hkrati z objavo sklepa. V končnem seznamu preizkušenih terjatev (p. d. 41) je naveden upnik (pritožnik) s celotno glavnico in obrestmi po prijavi terjatve.

  2. Zoper sklep se je pritožil upnik. Višjemu sodišču predlaga, da pritožbi ugodi, izpodbijani sklep in končni seznam preizkušenih terjatev spremeni tako, da odloči, da ima upnik priznano pogojno prijavljeno terjatev v celotni višini po prijavi pogojnih terjatev (p. d. 32), podredno, da izpodbijani sklep in končni seznam preizkušenih terjatev razveljavi in vrne zadevo sodišču prve stopnje v nov postopek.

  3. Na pritožbo je odgovoril upravitelj. V odgovoru je povzel stanje prijave terjatve in sklepno predlagal, da višje sodišče pritožbo zavrne in potrdi sklep o preizkusu terjatev. V odgovoru navaja, da ni utemeljeno pritožnikovo stališče, da bi sodišče moralo priznati pogojno prijavljeno terjatev. Upnik v pravdnem postopku XI Pg 72/2019 ni uspel, pravdni postopek XI Pg 72/2019 pa se je nanašal na isto dejansko stanje, ki je podlaga sedaj presojane prijave terjatve. To dodatno dokazuje utemeljenost prerekanja terjatve.

  4. Pritožba ni utemeljena.

  5. Najprej višje sodišče odgovarja na pritožnikovo stališče, da v končnem seznamu preizkušenih terjatev niso navedeni razlogi za prerekanje. To drži, vendar sodišče zato ni storilo nobene kršitve določb Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP. Končni seznam preizkušenih terjatev in sklep o preizkusu terjatev (prim. 70. in 69. člen ZFPPIPP) ne vsebujeta razlogov o prerekanju terjatev. ZFPPIPP v drugem odstavku 70. člena (prim. tudi drugi odstavek 69. člena ZFPPIPP) določa, da mora v stečajnem postopku končni seznam preizkušenih terjatev za vsako terjatev vsebovati podatke iz 1. do 4. točke četrtega odstavka 61. člena zakona, če je bila terjatev prerekana pa tudi: 2. podatke o osebah, ki so prerekale terjatev, in sicer če je terjatev prerekal upravitelj: navedbo, da je terjatev prerekal upravitelj; 3. prerekani znesek terjatve ali podatek, da je terjatev prerekana v celoti, 4. v stečajnem postopku pa tudi: kdo mora v drugem postopku uveljavljati zahtevek za ugotovitev obstoja ali neobstoja prerekane terjatve. Vse to sklep o preizkusu oziroma končni seznam preizkušenih terjatev vsebuje. Opis dejstev, iz katerih izhaja, da terjatev ali prerekani del terjatve ne obstaja, je vsebina osnovnega seznama preizkušenih terjatev, če upravitelj prereka prijavljeno terjatev (glej 7. točko četrtega odstavka 61. člena ZFPPIPP). To osnovni seznam preizkušenih terjatev (p. d. 38) vsebuje. V opombah upravitelja je navedeno; „Upravitelj terjatev prereka v celoti. Priloženi dokumenti ne izkazujejo prenosa denarnih sredstev iz upnikove premoženjske sfere na dolžnika.“ Zatrjevana procesna kršitev ni podana.

  6. Upnik je kot pogojno terjatev prijavil terjatev iz naslova plačila oziroma vračila posojenih zneskov. V pritožbi navaja, da je upravitelj ravnal napačno, da mu je terjatev prerekal, ko pa je na podlagi zakona pogojno terjatev moral prijaviti v roku za prijavo.

  7. Ni sporno, da je pritožnik pogojno terjatev prijavil skladno s tretjim odstavkom 59. člena ZFPPIPP, tj. v zakonskem roku, šteto od prejete tožbe za izpodbijanje pravnih dejanj. Če tega ne bi storil, bi njegova terjatev, ki bi s pravnomočno odločitvijo eventuelno oživela, v razmerju do stečajnega dolžnika prenehala (peti odstavek 296. člena ZFPPIPP). Vendar je tudi takšna prijava terjatve predmet preizkusa. To določa 71. člen ZFPPIPP. Ker upnikova terjatev ni judikatna terjatev, je sodišče prve stopnje pravilno uporabilo prvi odstavek 300. člena ZFPPIPP.

  8. Izrecno zatrjevani pritožbeni razlogi niso utemeljeni. Ker tudi niso podani razlogi, na katere višje sodišče pazi po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP), je višje sodišče pritožbo zavrnilo in izpodbijani sklep potrdilo (2. točka 365. člena ZPP).

  Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa.


  Zveza:

  RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
  Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (2007) - ZFPPIPP - člen 59, 59/3, 61, 61/4, 61/4-1, 61/4-2, 61/4-3, 61/4-4, 61/4-7, 69, 69/2, 70, 70/2, 71, 296, 296/5, 300, 300/1

  Pridruženi dokumenti:*

  *Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
  Datum zadnje spremembe:
  28.02.2020

  Opombe:

  P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDM1Njc0