<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek za prekrške

VSL Sklep PRp 182/2020
ECLI:SI:VSLJ:2020:PRP.182.2020

Evidenčna številka:VSL00037746
Datum odločbe:03.09.2020
Senat, sodnik posameznik:Živa Bukovac (preds.), Boštjan Kovič (poroč.), Breda Andolšek
Področje:PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVO
Institut:začasni ukrepi v času epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) - ukrepi v sodnih zadevah - tek rokov - predlog za nadomestitev plačila globe z delom v splošno korist - pravočasnost predloga - prepozen predlog - zavrženje predloga

Jedro

Ker je sodišče prve stopnje s sodbo odločilo, da mora storilec preostanek globe plačati v 30. dneh od pravnomočnosti sodbe, je rok za plačilo globe (glede na to, da zaradi epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 roki v nenujnih sodnih zadevah niso tekli od 16. 3. 2020 do vključno 31. 5. 2020) iztekel v sredo 17. 6. 2020.

Izrek

I. Pritožba se zavrne kot neutemeljena in se sklep sodišča prve stopnje potrdi.

II. Storilca se oprosti plačila sodne takse kot stroškov pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Okrajno sodišče v Brežicah je z izpodbijanim sklepom odločilo, da se zavrže storilčev predlog za nadomestitev plačila globe z delom v splošno korist, storilca pa je oprostilo plačila sodne takse.

2. Proti sklepu vlaga storilec po zagovorniku pravočasno pritožbo. Uveljavlja, da, upoštevajoč predpis glede teka rokov v času trajanja epidemije korona virusa, ko so roki mirovali od 29. 3. do 31. 5. 2020, rok za vložitev predloga ni zamujen. Izvršljivost sodbe je odložena do 5. 6. 2020, predlog pa je vložen 6. 7. 2020, torej zadnji dan 30-dnevnega roka. Odločitev sodišča je zato preuranjena ter temelji na zmotno in nepopolno ugotovljenem dejanskem stanju, posledično pa je kršen materialni zakon v presoji pravočasnosti vloženega predloga po določbah Zakona o prekrških (ZP-1).

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Prvi odstavek 19.a člena ZP-1 določa: "Storilec, ki zaradi svojega premoženjskega stanja oziroma zmožnosti za plačilo po kriteriju iz drugega odstavka tega člena ne more plačati globe in stroškov postopka v višini najmanj 300,00 EUR, lahko najpozneje do poteka roka za plačilo predlaga, da se plačilo globe in stroškov postopka nadomesti z delom v splošno korist." Če je predlog nedovoljen ali prepozen, ga sodišče s sklepom zavrže (drugi odstavek 202.c člena ZP-1).

5. Prvostopenjsko sodišče je z izpodbijanim sklepom predlog za nadomestitev plačila globe z delom v splošno korist, ki ga je storilec vložil po zagovorniku, pravilno zavrglo, odločitev pa je utemeljeno oprlo na navedeno določbo prvega odstavka 19.a člena ZP-1. Spisovno gradivo potrjuje pravilnost ugotovitev sodišča prve stopnje, da je postala sodba Okrajnega sodišča v Brežicah PR 30/2019 z dne 21. 6. 2019 pravnomočna 2. 3. 2020 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani PRp 302/2019 z dne 30. 1. 2020; storilec pa je bil v sodbi poučen, da lahko, če zaradi svojega premoženjskega stanja oziroma zmožnosti za plačilo (če bi bil upravičen do redne brezplačne pravne pomoči po materialnem kriteriju iz zakona, ki ureja brezplačno pravno pomoč) ne more plačati globe, najpozneje do poteka roka za plačilo predlaga, da se plačilo globe nadomesti z delom v splošno korist. Glede na to, da je sodišče z navedeno sodbo odločilo, da mora storilec preostanek globe v znesku 1.180,00 EUR plačati v 30. dneh od pravnomočnosti sodbe, je rok za plačilo globe (glede na to, da zaradi epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 roki v nenujnih sodnih zadevah niso tekli od 16. 3. 2020 do vključno 31. 5. 2020; upoštevajoč Odredbo o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih Su 315/2020 z dne 13. 3. 2020, ki jo je na podlagi 83.a člena Zakona o sodiščih izdal predsednik Vrhovnega sodišča RS, in drugi odstavek 3. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javno pravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19); ZZUSUDJZ) iztekel v sredo 17. 6. 2020. Na podlagi navedene določbe prvega odstavka 19.a člena ZP-1 bi tako moral storilec sodišču do srede 17. 6. 2020 predlagati, da se plačilo globe nadomesti z delom v splošno korist. Storilec pa je podal predlog po zagovorniku po poteku navedenega zakonskega roka, saj ga je oddal neposredno na sodišče prve stopnje šele 6. 7. 2020, kar je razvidno iz sprejemne štampiljke Okrajnega sodišča v Brežicah na predlogu. Glede na navedeno je odločitev sodišča prve stopnje o zavrženju prepoznega predloga za nadomestitev plačila globe z delom v splošno korist, ki ga je storilec vložil po zagovorniku, pravilna in zakonita.

6. Višje sodišče je zato na podlagi tretjega odstavka 163. člena v zvezi s 168. členom ZP-1 zavrnilo pritožbo kot neutemeljeno in je potrdilo izpodbijani sklep.

7. Iz istih razlogov kot sodišče prve stopnje je višje sodišče odločilo, da se storilca oprosti plačila sodne takse kot stroškov pritožbenega postopka, čeprav storilčev zagovornik s pritožbo ni uspel in bi sicer moral storilec glede na določbe 147. člena ZP-1 in Zakona o sodnih taksah plačati sodno takso za pritožbeni postopek.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o prekrških (2003) - ZP-1 - člen 19a, 19a/1
Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (2020) - ZZUSUDJZ - člen 3, 3/2

Podzakonski akti / Vsi drugi akti
Odredba o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih (2020) - točka 1, 2, 2-9, 4

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
29.10.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDQxMDA4