<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL Sklep I Cpg 644/2017
ECLI:SI:VSLJ:2017:I.CPG.644.2017

Evidenčna številka:VSL00003273
Datum odločbe:20.09.2017
Senat, sodnik posameznik:Renata Horvat (preds.), Vesna Jenko (poroč.), Nada Mitrović
Področje:PRAVO DRUŽB
Institut:sodni preizkus denarne odpravnine - iztisnitev manjšinskih delničarjev - procesna legitimacija - poprevzemno obdobje - pomanjkanje razlogov o odločilnih dejstvih v sodbi

Jedro

Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je med udeleženci predmetnega postopka (19. člen ZNP) vrsta spornih dejstev, potrebnih za presojo procesne legitimacije predlagatelja in za presojo utemeljenosti predloga za sodni preizkus denarne odpravnine, ki jih prvostopenjsko sodišče v izpodbijanem sklepu ni ugotavljalo, pa so odločilna za presojo ali je izpodbijani sklep po podlagi utemeljen. Ker o tem izpodbijani sklep nima razlogov, ga pritožbeno sodišče ne more preizkusiti.

Izrek

I. Pritožbi se ugodi, izpodbijani sklep se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

II. Odločitev o pritožbenih stroških se pridrži za končno odločbo.

Obrazložitev

1. Z uvodoma citiranim sklepom je prvostopenjsko sodišče nasprotnemu udeležencu naložilo plačilo predujma za stroške poravnalnega odbora v višini 5.000,00 EUR v osmih dneh.

2. Zoper navedeni sklep se je nasprotni udeleženec pravočasno pritožil, uveljavljal pa je pritožbene razloge bistvene kršitve določb postopka, zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja in zmotne uporabe materialnega prava. Predlagal je razveljavitev izpodbijanega sklepa in vrnitev zadeve prvostopenjskemu sodišču v novo odločanje s stroškovno posledico.

3. Pritožba je utemeljena.

4. Prvostopenjsko sodišče je v razlogih izpodbijanega sklepa navedlo, da namerava skladno s 609. členom ZGD-1 za preizkus primerne denarne odpravnine pridobiti mnenje poravnalnega odbora izvedencev in zato stroške, ki bodo s tem nastali, naložilo v plačilo nasprotnemu udeležencu kot prevzemni družbi na podlagi 614. člena ZGD-1.

5. Pritožnik s pritožbo tako kot v prvostopenjskem postopku uveljavlja neizkazano procesno legitimacijo predlagatelja postopka sodnega preizkusa primernosti denarne odpravnine, ker ni izkazal položaja delničarja v celotnem obdobju od dneva skupščine ciljne družbe, ki je sprejela sklep o iztisnitvi manjšinskih delničarjev do dneva vložitve predloga za sodni preizkus denarne odpravnine oziroma vsaj do trenutka, ko so bile vse delnice manjšinskih delničarjev prenesene na pritožnika in tudi ni izpolnil zahtevanega kriterija kvote udeležbe predlagatelja v najmanj 1/100 osnovnega kapitala ciljne družbe oziroma vrednosti njegovega skupnega najmanjšega emisijskega zneska najmanj 25.000,00 EUR, skladno s tretjim odstavkom 605. člena v zvezi z drugim odstavkom 388. člena ZGD-1. Glede na v prvostopenjskem postopku navedena dejstva o predhodno uspešni prevzemni ponudbi in sprejetju skupščinskega sklepa o iztisnitvi manjšinskih delničarjev v poprevzemnem obdobju pa uveljavlja tudi izključitev možnosti sodnega preizkusa denarne odpravnine, ker mora v takem primeru prevzemnik kot denarno odpravnino manjšinskim delničarjem ponuditi nadomestilo take vrste in v taki višini, kakor je bilo določeno v prevzemni ponudbi. Pri tem se sklicuje na specialno določbo drugega odstavka 68. člena Zakona o prevzemih, ki za ponujeno denarno odpravnino izključuje uporabo določb Zakona o gospodarskih družbah.

6. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je med udeleženci predmetnega postopka (19. člen ZNP) vrsta spornih dejstev, potrebnih za presojo procesne legitimacije predlagatelja in za presojo utemeljenosti predloga za sodni preizkus denarne odpravnine, ki jih prvostopenjsko sodišče v izpodbijanem sklepu ni ugotavljalo, pa so odločilna za presojo ali je izpodbijani sklep po podlagi utemeljen. Ker o tem izpodbijani sklep nima razlogov, ga pritožbeno sodišče ne more preizkusiti. Podana je zato bistvena postopkovna kršitev po 14. točki drugega odstavka 339. člena ZPP v zvezi s 37. členom ZNP in prvim odstavkom 52. člena ZGD-1.

7. Utemeljeni pritožbi je zato pritožbeno sodišče ugodilo, izpodbijani sklep razveljavilo in zadevo vrnilo prvostopenjskemu sodišču v nov postopek (3. točka 365. člena ZPP v zvezi s 37. členom ZNP in prvim odstavkom 52. člena ZGD-1).

8. Izrek o pritožbenih stroških temelji na tretjem odstavku 165. člena ZPP v zvezi s 37. členom ZNP in prvim odstavkom 52. člena ZGD-1.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o gospodarskih družbah (2006) - ZGD-1 - člen 52, 52/1, 388, 388/2, 605, 605/3, 609, 614
Zakon o prevzemih (1997) - ZPre - člen 68, 68/2
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 339, 339/2, 339/2-14
Zakon o nepravdnem postopku (1986) - ZNP - člen 19
Datum zadnje spremembe:
27.11.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDEyODU4