<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Kopru
Civilni oddelek

VSK sklep CDn 299/2015
ECLI:SI:VSKP:2015:CDN.299.2015

Evidenčna številka:VSK0006501
Datum odločbe:03.11.2015
Senat, sodnik posameznik:Nataša Butina Mrakič (preds.), Tatjana Markovič Sabotin (prooč.), Berta Žorž
Področje:ZEMLJIŠKA KNJIGA
Institut:predlog za začetek postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine - utemeljenost predloga

Jedro

Sklicevanje pritožbe na določbo 146. člen ZZK-1 je neutemeljeno, saj ni šlo za vprašanje izpolnitve procesih predpostavk za odločanje, pač pa je bil predlog neutemeljen.

Izrek

Pritožba se zavrne in potrdi sklep sodišča prve stopnje.

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom ugovor predlagatelja zavrnilo. Pojasnilo je, da fotokopija pogodbe, katere vzpostavitev se zahteva, ne predstavlja nobeno od listin, katero je mogoče še priložiti v ugovornem postopku in tako pomanjkljivost odpraviti.

Predlagatelj se je zoper sklep pritožil. Z razlago sodišča prve stopnje se ne strinja. Opozarja na določbo 3. točke prvega odstavka 146. člena Zakona o zemljiški knjigi (v nadaljevanju: ZZK-1), ter določbo 142. člena ZZK-1. Prvostopenjsko sodišče je zemljiškoknjižni predlog zavrglo zaradi neizpolnjevanja procesnih predpostavk po drugem odstavku 146. člena ZZK-1 v zvezi s prvim odstavkom 235. člena ZZK-1, to je zaradi nepredložitve kopije listine, katere vzpostavitev se zahteva (ali overjenih izjav lastnikov sosednjih nepremičnin). Četrti odstavek 146. člena ZZK-1 pa omogoča predlagatelju, da pomanjkljivosti iz drugega odstavka sanira s predložitvijo manjkajoče listine, v konkretnem primeru kopije pogodbe, katere vzpostavitev se zahteva, in je predlagatelj to pomanjkljivost v ugovornem postopku odpravil, manjkajočo listino predložil. Zato predlaga, da pritožbeno sodišče na podlagi določbe prvega odstavka 161. člena ZZK-1 pritožbi ugodi in spremeni izpodbijani sklep tako, da se dovoli predlagani vpis – začetek postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine oziroma sklep, ki se izpodbija in sklep prve stopnje razveljavi in zadevo vrne v ponovno odločanje o vpisu.

Pritožba ni utemeljena.

Pregled spisa pokaže, da je zemljiškoknjižni sodniški pomočnik s sklepom Dn 186834/2015 predlog za začetek postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine zavrgel zato, ker niso izpolnjeni pogoji iz prvega v zvezi s petim odstavkom 234. člena ZZK-1, ni predložena ne kopija listine, katere vzpostavitev se zahteva niti overjene izjave lastnikov sosednjih nepremičnin, ki bi dejstvo, da ima predlagatelj nepremičnino v lastniški posesti, potrjevale. V izreku je sicer predlog zavržen, a bi glede na vsebino razlogov sodišče moralo predlog zavrniti (drugi v zvezi s prvim odstavkom 236. člena ZZK-1) in je že zato sklicevanje pritožbe na določbo 146. člena ZZK-1 neutemeljeno, saj ni šlo za vprašanje izpolnitve procesnih predpostavk za odločanje, pač pa je bil predlog neutemeljen.

Pritožbeno sodišče je iz navedenih razlogov neutemeljeno pritožbo zavrnilo in sklep potrdilo (2. točka drugega odstavka 161. člena ZZK-1).


Zveza:

ZZK-1 člen 146, 234, 234/1, 234/5, 236, 236/1, 236/2.
Datum zadnje spremembe:
30.03.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzkyMzU5