<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sklep III Cp 351/2000
ECLI:SI:VSLJ:2000:III.CP.351.2000

Evidenčna številka:VSL43624
Datum odločbe:05.04.2000
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Institut:umik ugovora

Jedro

Dolžnica lahko umakne že vloženo pravno sredstvo do izdaje odločbe sodišča, ki je pristojno za odločanje o tem pravnem sredstvu.

 

Izrek

Ugotovi se, da je ugovor umaknjen. 

Obrazložitev

Prvostopno sodišče je po predlogu upnikov na podlagi izvršilnega naslova (A1-A27) dovolilo zoper dolžnico izvršbo zaradi izterjave plačila mesečno neplačane preživnine v skupnem znesku 27.000,00 SIT od 1.2.1992 do 1.11.1992 in v skupnem znesku 371.708,80 SIT od 15.11.1992 do 15.9.1999; zaradi izterjave stroškov v znesku 19.228,00 SIT in zavarovanja plačevanja mesečne preživnine od 15.9.1999 do 15.8.2000 v znesku 6.820,60, ki se revalorizira v skladu z obvestili Centra za socialno delo. Proti sklepu je ugovarjala dolžnica in predlaga razveljavitev sklepa o dovolitvi izvršbe.

Prvostopno sodišče je dne 29.2.2000 po določbi tretjega odstavka 58. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) ugovor odstopilo pritožbenemu sodišču, da o njem odloči kot o pritožbi.

Po določbi drugega odstavka 334.člena Zakona o pravdnem o postopku - ZPP (Ur.l. RS, št. 26/99) v zvezi s 15.členom ZIZ lahko stranka umakne že vloženo pritožbo (konkretno: ugovor), dokler sodišče druge stopnje ne izda odločbe. Z vlogo z dne 9.3.2000 je dolžnica sporočila prvemu sodišču, da umika ugovor. Prvo sodišče je umik ugovora poslalo pritožbenemu sodišču dne 10.3.2000. Zato je bilo treba skladno s citirano določbo ugotoviti, da je dolžnica umaknila ugovor pred izdajo odločbe sodišča druge stopnje.

 


Zveza:

ZIZ člen 15, 58, 58/3, 15, 58, 58/3. ZPP člen 334, 334/2, 334, 334/2.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zMzYyMw==