<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Celju
Gospodarski oddelek

VSC sklep II Cpg 262/2016
ECLI:SI:VSCE:2017:II.CPG.262.2016

Evidenčna številka:VSC0004675
Datum odločbe:11.01.2017
Senat, sodnik posameznik:Zdenka Pešec (poroč.), Irena Leskovšek Jurjec (poroč.), Branko Vitez
Področje:SODNI REGISTER - CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:ugovor subjekta vpisa zoper sklep o začetku postopka izbrisa - umik ugovora - preklic umika

Jedro

Tako kot velja za pritožbo, da se njenega umika ne more preklicati v skladu s tretjim odstavkom 334. člena ZPP, velja smiselno enako za ugovor subjekta vpisa v postopku izbrisa iz sodnega registra. Pritožba in ugovor sta obrambni pravni sredstvi, vezani na prekluzivni rok, zato subjekt vpisa ne more preklicati umika ugovora.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijani sklep sodišča prve stopnje.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z v uvodu navedenim sklepom ustavilo postopek po ugovoru subjekta vpisa zoper sklep o začetku izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije z dne 15. 1. 2016. Ugotovilo je, da je na predlog začelo postopek izbrisa subjekta vpisa iz sodnega registra brez likvidacije, ker je predlagatelj dokazal, da je lastnik objekta na poslovnem naslovu subjekta vpisa ter da subjektu vpisa ni dal dovoljenja za poslovanje na naslovu. Zoper sklep o začetku postopka izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije je subjekt vpisa 15. 3. 2016 vložil ugovor. Dne 2. 9. 2016 je umaknil ugovor zoper sklep o začetku izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije z dne 15. 1. 2016.

2. Zoper ta sklep sodišča prve stopnje vlaga pritožbo subjekt vpisa po pooblaščenki brez navedbe pritožbenih razlogov po prvem odstavku 338. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP) v zvezi s prvim odstavkom 366. člena ZPP in s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku (v nadaljevanju: ZNP) ter 19. členom Zakona o sodnem registru (v nadaljevanju: ZSReg). V pritožbi navaja, da je sprva v roku ugovarjal izbrisu in urgiral hitro odločanje o ugovoru. Potem pa je družbenik in edini direktor v maju 2016 hudo zbolel in postal nezmožen za delo (bolniški stalež ima uveden od 12. 5. 2016 in še traja). Na podlagi tega se je družbenik in direktor v izogib rizikom, ki bi lahko sledili, odločil za umik ugovora, kar je storil 2. 9. 2016 ter ponovno zaprosil za hitro odločanje sodišča. Ker sodišče ni odločilo niti v nadaljnjem mesecu, mu je bilo s strani pristojnih zdravstvenih služb odsvetovano, da zapre družbo na podlagi zaposlitve, pri kateri ima odprt bolniški stalež. Skladno z opozorilom glede težav z bolniškim staležem in nesorazmerno dolgo obravnavo njegovega ugovora ter kasnejšega umika, se je odločil preklicati umik, saj o zadevi še ni bilo odločeno. Nova okoliščina - diagnosticirana dalj časa trajajoča bolezen je ključen razlog, da je potrebno, da družba posluje naprej. Dne 18. 10. 2016 je poslal preko elektronskega sporočila preklic izjave o umiku ugovora z dne 2. 9. 2016 zaradi bistveno spremenjenih okoliščin. Sodišče je prejelo vlogo 18. 10. 2016, preko pošte dan ali dva kasneje, vendar zagotovo pred odpošiljanjem sklepa z dne 18. 10. 2016, saj iz spisovne dokumentacije izhaja, da je bil odposlan šele 24. 10. 2016.

3. Odločanje v tej zadevi je bilo preneseno v pristojnost Višjega sodišča v Celju s sklepom predsednika Vrhovnega sodišča RS Su 1875/2016 z dne 17. 10. 2016 (105.a člen Zakona o sodiščih).

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Subjekt vpisa pritrjuje sodišču prve stopnje, da je 2. 9. 2016 umaknil ugovor zoper sklep o začetku postopka izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije in to je v zadevi bistveno. Tako kot velja za pritožbo, da se njenega umika ne more preklicati v skladu s tretjim odstavkom 334. člena ZPP, velja smiselno enako za ugovor subjekta vpisa v postopku izbrisa iz sodnega registra. Pritožba in ugovor sta obrambni pravni sredstvi, vezani na prekluzivni rok, zato subjekt vpisa ne more preklicati umika ugovora. Tudi razlogi zakaj se je za to odločil, četudi gre za domnevne težave z bolniškim staležem, dalj časa trajajočo bolezen in bistveno spremenjene okoliščine, tega ne spremenijo.

6. Če je sodišče prve stopnje izdalo izpodbijani sklep na isti dan, ko je prejelo preklic izjave o umiku ugovora subjekta vpisa, sklep pa je odposlalo strankam šele 21. 10. 2016 (ta datum je v spisu na list. št. 55 in ne 24. 10. 2016 kot navaja subjekt vpisa v pritožbi) in o tem ni ničesar obrazložilo, to ni vplivalo na pravilnost in zakonitost izpodbijanega sklepa.

7. V postopku na prvi stopnji ni bila storjena nobena od tistih bistvenih kršitev določb pravdnega postopka, na obstoj katerih pazi sodišče druge stopnje po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 366. člena ZPP in 37. členom ZNP ter 19. členom ZSReg). Sodišče druge stopnje je na podlagi 353. člena ZPP v zvezi z drugo točko 365. člena ZPP in 37. členom ZNP ter 19. členom ZSReg zavrnilo pritožbo subjekta vpisa kot neutemeljeno in potrdilo izpodbijani sklep sodišča prve stopnje.


Zveza:

ZPP člen 334, 334/3.
Datum zadnje spremembe:
02.03.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDAzNjEx