<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Kazenski oddelek

VSL sodba VI Kp 11881/2014
ECLI:SI:VSLJ:2016:VI.KP.11881.2014

Evidenčna številka:VSL0023427
Datum odločbe:09.03.2016
Senat, sodnik posameznik:Silvana Vrebac Arifin (preds.), Tatjana Merčun (poroč.), Milan Štrukelj
Področje:KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO
Institut:sporazum o priznanju krivde - odločba o stroških kazenskega postopka

Jedro

Sodišče v skladu z določbo tretjega odstavka 450.č člena ZKP sporazum o priznanju krivde sprejme kot celoto z vsemi njegovimi sestavinami, vključno s sankcijo, ki je v njem dogovorjena, in tudi sicer njegovih sestavin ne spreminja. Obtoženec lahko do odločitve sodišča o tem, ali bo sporazum sprejelo ali zavrnilo, odstopi od sklenjenega sporazuma iz kateregakoli razloga.

Ne sme pa sodišče poseči v sporazum o priznanju krivde na način, da bi spreminjalo njegovo vsebino oziroma celo posegalo v med strankama dogovorjeno kazensko sankcijo ali druge določbe.

Izrek

I. Pritožba zagovornice obtoženega A. A. se zavrne kot neutemeljena in se potrdi sodba sodišča prve stopnje.

II. Obtoženec je dolžan plačati sodno takso v znesku 50,00 EUR kot strošek pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Okrožno sodišče v Ljubljani je z izpodbijano sodbo obtoženega A. A. spoznalo za krivega storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po tretjem in prvem odstavku 186. člena KZ-1B ter mu na tej podlagi ter ob uporabi omilitvenih določil iz 2. točke drugega odstavka 51. člena KZ-1B v zvezi s prvim odstavkom 45. člena KZ-1B izreklo kazen dve leti in dva meseca zapora. Po prvem odstavku 75. člena KZ-1B je obtožencu naložilo v plačilo protipravno premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem, v znesku 1.100,00 EUR, ki jo je obtoženec dolžan plačati v 22-ih mesečnih obrokih po 50,00 EUR. Po prvem odstavku 73. člena KZ-1 je obtožencu odvzelo teleskopsko palico z napisom „Police“ in semena rastlinskega izvora, hranjena v PVC vrečki. Po prvem odstavku 95. člena ZKP je odločilo, da je obtoženec dolžan plačati do pravnomočnosti sodbe nastal svoj del stroškov kazenskega postopka iz 1. do 6. točke drugega odstavka 92. člena ZKP.

2. Zoper sodbo, in sicer samo zaradi odločbe o plačilu stroškov kazenskega postopka, se je pritožila obtoženčeva zagovornica in predlagala, naj višje sodišče pritožbi ugodi in izpodbijano sodbo v odločbi o stroških kazenskega postopka spremeni tako, da obtoženca oprosti plačila stroškov postopka.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Po preizkusu izpodbijane sodbe po uradni dolžnosti in v okviru pritožbenih navedb, je pritožbeno sodišče presodilo, da je izpodbijana sodba pravilna in zakonita, sodišče ni kršilo določb kazenskega materialnega in procesnega zakona, pritožba zagovornice pa je neutemeljena.

5. Zagovornica s pritožbo izpodbija sodbo le v odločbi o stroških kazenskega postopka in zatrjuje, da je bil obtožencu z odločbo Okrožnega sodišča v Kranju št. Bpp 807/2014 z dne 2. 12. 2014 odobrena brezplačna pravna pomoč za pravno svetovanje in zastopanje po odvetniku pred sodiščem prve in druge stopnje v tej kazenski zadevi in oprostitev plačila stroškov postopka. Ker obtoženec ni zmožen plačila stroškov postopka, je brez zaposlitve in v postopku osebnega stečaja, kar potrjuje tudi že odobrena brezplačna pravna pomoč, zagovornica ocenjuje odločitev prvostopenjskega sodišča glede plačila stroškov postopka kot zmotno.

6. Pritožbeno sodišče se s stališčem zagovornice ne strinja. Obtoženec je bil spoznan za krivega na podlagi lastnega priznanja in podpisanega sporazuma o priznanju krivde, v katerem sta se državni tožilec in obtoženec dogovorila tudi, da je obtoženec dolžan plačati svoj del stroškov tega kazenskega postopka. Sodišče v skladu z določbo tretjega odstavka 450.č člena ZKP sporazum o priznanju krivde sprejme kot celoto z vsemi njegovimi sestavinami, vključno s sankcijo, ki je v njem dogovorjena in tudi sicer njegovih sestavin ne spreminja. Obtoženec lahko do odločitve sodišča o tem, ali bo sporazum sprejelo ali zavrnilo, odstopi od sklenjenega sporazuma iz kateregakoli razloga. Do take procesne situacije v tej kazenski zadevi ni prišlo, sodišče prve stopnje pa je sporazum o priznanju krivde sprejelo, ker je ocenilo, da so zanj izpolnjeni v zakonu predpisani formalni in vsebinski pogoji. Ne sme pa sodišče poseči v sporazum o priznanju krivde na način, da bi spreminjalo njegovo vsebino oziroma celo posegalo v med strankama dogovorjeno kazensko sankcijo ali druge določbe. Zato se zagovornica neutemeljeno zavzema za oprostitev plačila stroškov kazenskega postopka, saj sta obveznost plačila teh stroškov s sporazumom o priznanju krivde stranki dogovorili. Nenazadnje pa je sam obtoženec na predobravnavnem naroku izjavil, da je brez zaposlitve, prijavljen na zavodu za zaposlovanje, da prejema socialno podporo v sicer nižjem znesku, da pa za vikende priložnostno dela v Avstriji in zasluži 500,00 do 600,00 EUR na mesec. Tudi iz tega razloga se pokažejo kot neutemeljene pritožbene trditve, da obtoženec ni zmožen plačila stroškov. Res je morda brez zaposlitve v Republiki Sloveniji, vendar pa je poskrbel za svoje preživljanje. Ker torej pritožbeni razlogi niso podani, je pritožbeno sodišče pritožbo zagovornice zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.

7. Ker zagovornica s pritožbo ni uspela, je obtoženec dolžan plačati sodno takso v znesku 50,00 EUR kot strošek pritožbenega postopka (prvi odstavek 98. člena ZKP v zvezi s taksno tarifo 7404 Zakona o sodnih taksah).


Zveza:

ZKP člen 450, 450č, 450č/3.
Datum zadnje spremembe:
22.04.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzkzMDU2