<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Kazenski oddelek

VSRS Sklep I Kr 45306/2015
ECLI:SI:VSRS:2020:I.KR.45306.2015

Evidenčna številka:VS00031804
Datum odločbe:16.01.2020
Senat:mag. Kristina Ožbolt (preds.), Barbara Zobec (poroč.), Mitja Kozamernik
Področje:KAZENSKO PROCESNO PRAVO
Institut:krajevna pristojnost - prenos krajevne pristojnosti - tehtni razlogi za delegacijo - izločitev vseh sodnikov sodišča

Jedro

Predlagateljica meni, da je glede na izpostavljeno okoliščino v predlogu, to je, da zaradi izločitve sodnikov v obravnavani zadevi na specializiranem oddelku Okrožnega sodišča v Mariboru ni več sodnikov, ki bi lahko to zadevo obravnavali, podan tehten razlog za prenos pristojnosti na podlagi zgoraj navedene določbe, zato predlaga prenos stvarne pristojnosti na okrožno sodišče. Vrhovno sodišče pritrjuje predlagateljici v tem, da je navedena okoliščina razlog za prenos pristojnosti v obravnavani zadevi, vendar gre za razlog, ki po vsebini pomeni pravni razlog iz 34. člena ZKP, to pa je razlog za prenos krajevne in ne stvarne pristojnosti.

Izrek

Za odločanje v zadevi se določi specializirani oddelek Okrožnega sodišča v Celju.

Obrazložitev

A.

1. Pred specializiranim oddelkom Okrožnega sodišča v Mariboru so v teku preiskovalna dejanja zoper obdolžena B. B. in D. P., zaradi kaznivih dejanja poskusa zlorabe uradnega položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po prvem in drugem odstavku 240. člena v zvezi s 34. členom Kazenskega zakonika (v nadaljevanju KZ-1) in pomoči h kaznivemu dejanju poskusa zlorabe uradnega položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po prvem in drugem odstavku 240. člena v zvezi z 38. členom KZ-1.

2. Dne 24. 12. 2019 je Vrhovno sodišče prejelo predlog za prenos pristojnosti predsednice Okrožnega sodišča v Mariboru. V njem predsednica navaja, da se v okviru specializiranega oddelka preiskovalne zadeve dodeljujejo zgolj dvema sodnikoma, in sicer višjemu sodniku S. G. in okrožni sodnici A. T., oba navedena sodnika pa sta bila v obravnavani zadevi izločena, kar pomeni, da v okviru specializiranega oddelka Okrožnega sodišča v Mariboru ni več sodnikov, katerim bi lahko zadevo dodelili v obravnavo. Iz tega razloga predsednica sodišča predlaga, da se na podlagi 33.a člena Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju ZKP) prenese stvarna pristojnost za obravnavanje zadeve na okrožno sodišče.

B.

3. Člen 33.a ZKP določa, da lahko specializirani oddelek okrožnega sodišča, ki opravlja preiskavo in sodi v zahtevnejših zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih in drugih podobnih kaznivih dejanj, v katerih obtožni akt vloži državno tožilstvo, pristojno za pregon storilcev navedenih kaznivih dejanj, predlaga vrhovnemu sodišču, da se posamezna zadeva prenese v obravnavo okrožnemu sodišču, če je to primerno ob upoštevanju stopnje zahtevnosti, zapletenosti in pomena zadeve, smotrnosti obravnavanja ter drugih podobnih tehtnih razlogov.

4. Predlagateljica meni, da je glede na izpostavljeno okoliščino v predlogu, to je, da zaradi izločitve sodnikov v obravnavani zadevi na specializiranem oddelku Okrožnega sodišča v Mariboru ni več sodnikov, ki bi lahko to zadevo obravnavali, podan tehten razlog za prenos pristojnosti na podlagi zgoraj navedene določbe, zato predlaga prenos stvarne pristojnosti na okrožno sodišče. Vrhovno sodišče pritrjuje predlagateljici v tem, da je navedena okoliščina razlog za prenos pristojnosti v obravnavani zadevi, vendar gre za razlog, ki po vsebini pomeni pravni razlog iz 34. člena ZKP, to pa je razlog za prenos krajevne in ne stvarne pristojnosti. Prvi odstavek 34. člena ZKP določa, da mora pristojno sodišče, ki iz pravnih ali stvarnih razlogov ne more postopati v zadevi, to sporočiti neposredno višjemu sodišču, ki določi drugo pristojno sodišče na svojem območju. Izločitev vseh sodnikov sodišča oziroma v obravnavanem primeru specializiranega oddelka sodišča, ki bi zadevo lahko obravnavali, je eden izmed pravnih razlogov, zaradi katerih sodišče v zadevi ne more več postopati.1 Drugih razlogov in okoliščin, predvsem tistih, ki jih za prenos stvarne pristojnosti iz specializiranega oddelka okrožnega sodišča na okrožno sodišče določa 33.a člen ZKP, torej zahtevnost in zapletenost zadeve, pomen zadeve, smotrnost obravnavanja, ipd. predlagateljica ne navaja.

5. Na podlagi navedenega, torej glede na vsebino predloga, so izpolnjeni pogoji oziroma je podan razlog, da se v obravnavani zadevi prenese krajevna pristojnost na drugo stvarno pristojno sodišče. Ker zadeva sodi v pristojnost specializiranega oddelka okrožnega sodišča, ti pa delujejo le pri okrožnih sodiščih na sedežih višjih sodišč (40.a člen ZKP), je za odločanje o prenosu krajevne pristojnosti na drug specializiran oddelek okrožnega sodišča pristojno Vrhovno sodišče. Gre namreč za prenos pristojnosti izven območja Višjega sodišča v Mariboru, saj je le pri Okrožnem sodišču v Mariboru, ki deluje na sedežu Višjega sodišča v Mariboru organiziran specializirani oddelek. Vrhovno sodišče je zato za odločanje v tej zadevi določilo specializirani oddelek Okrožnega sodišča v Celju.

C.

6. Glede na to, da je v obravnavani zadevi na podlagi v predlogu navedenih okoliščin podan razlog za prenos krajevne pristojnosti, je Vrhovno sodišče za odločanje v tej zadevi določilo specializirani oddelek Okrožnega sodišča v Celju.

-------------------------------
1 Š. Horvat: Zakon o kazenskem postopku s komentarjem, GV založba, 2004, str. 82.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o kazenskem postopku (1994) - ZKP - člen 33a, 34, 34/1.
Zakon o sodiščih (1994) - ZS - člen 40a.
Datum zadnje spremembe:
26.03.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDM2MTE2