<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

VSRS Sklep II DoR 566/2019
ECLI:SI:VSRS:2020:II.DOR.566.2019

Evidenčna številka:VS00032178
Datum odločbe:27.02.2020
Opravilna številka II.stopnje:VSK Sodba I Cp 218/2019
Datum odločbe II.stopnje:17.09.2019
Senat:mag. Rudi Štravs (preds.), Karmen Iglič Stroligo (poroč.), dr. Mateja Končina Peternel
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:predlog za dopustitev revizije - zamudna sodba - zavrnitev predloga

Jedro

Predlog se zavrne.

Izrek

Predlog se zavrne.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek, s katerim je tožnik uveljavljal ugotovitev nedopustnosti izvršbe, ki je dovoljena s sklepom o izvršbi Okrajnega sodišča v Piranu In 134/2015 z dne 19. 6. 2015 v zvezi s sklepom o zavrnitvi ugovora tretjega istega sodišča z dne 4. 1. 2017 in sklepom o zavrnitvi pritožbe Višjega sodišča v Ljubljani I Ip 1124/2017 z dne 24. 5. 2017, na nepremičninah z ID znakom ..., obe do celote v tožnikovi lasti. Odločilo je, da je tožnik v roku 15 dni dolžan povrniti toženki njene pravdne stroške v višini 2.897,76 EUR, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

2. Sodišče druge stopnje je tožnikovo pritožbo zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Odločilo je, da vsaka stranka nosi svoje stroške pritožbenega postopka.

3. Predlog za dopustitev revizije zoper sodbo sodišča druge stopnje vlaga tožnik. Predlaga dopustitev revizije zaradi odločitve o pomembnih pravnih vprašanjih: 1) Ali lahko sodišče v postopku za izdajo zamudne sodbe na podlagi 318. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) dokaze, ki jih je tožbi priložil tožnik, življenjsko presoja in iz implicitnih navedb sklepa na obstoj dejstev, ki jih tožnik v tožbi ni navedel? 2) Ali je sodišče s tem, ko je dokaze, priložene tožbi, življenjsko presodilo in posledično samo ugotovilo dejstva, ki jih tožnik v tožbi ni navajal, in pri tem dejstvom, ki jih je tožnik navedel, dalo implicitni pomen, ter na tej podlagi ugotovilo nasprotje med dejstvi in dokazi, kršilo razpravno načelo iz 7. člena ZPP in s tem prekoračilo pristojnosti, ki jih ima v fazi presoje pogojev za izdajo zamudne sodbe v skladu s 318. členom ZPP? Uveljavlja odstop od sodne prakse Vrhovnega sodišča in se sklicuje na odločbe VIII Ips 121/2014 z dne 29. 9. 2014, II Ips 120/2003 z dne 4. 3. 2004 in II Ips 245/2005 z dne 15. 2. 2007. Uveljavlja kršitev 7. in 318. člena ZPP, 22. in 23. člena Ustave RS ter 6. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Glede zastavljenih pravnih vprašanj je nujna presoja in jasen odgovor Vrhovnega sodišča na vprašanje, ali lahko sodišče v okviru presoje pogojev za izdajo zamudne sodbe samo presoja dokaze in iz njih ugotavlja dejstva, ki jih tožnik v tožbi sploh ni navedel oziroma jim daje implicitni pomen, ter vprašanje razmejitve presoje nasprotovanja dokazov in dejstev ter dejanskega izvajanja dokazov v postopku izdaje zamudne sodbe.

4. Predlog ni utemeljen.

5. Vrhovno sodišče je ugotovilo, da glede vprašanj, izpostavljenih v tožnikovem predlogu, niso podani pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena ZPP. Zato je njegov predlog zavrnilo (367.c člen ZPP). Tožnik, ki s predlogom ni uspel, sam krije svoje stroške postopka za dopustitev revizije (prvi odstavek 154. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 165. člena ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 7, 318, 367a, 367a/1, 367c
Datum zadnje spremembe:
23.03.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDM2MTA2