<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

VSRS Sklep I Up 12/2020
ECLI:SI:VSRS:2020:I.UP.12.2020

Evidenčna številka:VS00031816
Datum odločbe:11.02.2020
Opravilna številka II.stopnje:UPRS Sklep I U 2330/2018
Datum odločbe II.stopnje:07.11.2019
Senat:dr. Mile Dolenc (preds.), Vladimir Balažic (poroč.), Franc Seljak
Področje:UPRAVNI SPOR - VARSTVO KONKURENCE
Institut:prepoved omejevalnih sporazumov - sklep o uvedbi postopka - ni samostojnega sodnega varstva - sklep o popravi pomote - tožba zoper sklep o popravi pomote - zavrženje tožbe - zavrnitev pritožbe

Jedro

Sodno varstvo zoper sklep o popravi napake je dopustno le, kadar je sodno varstvo dopustno zoper posamični akt, ki se popravlja.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijani sklep.

II. Tožeča stranka sama nosi svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom I U 2330/2018-9 z dne 7. 11. 2019 je sodišče prve stopnje zavrglo tožbo tožeče stranke zoper sklep o popravi pomote 3062-5/2017-44 z dne 17. 9. 2018,1 ki ga je toženka izdala v zvezi s sklepom z dne 23. 8. 2018, s katerim je proti tožeči stranki uvedla postopek ugotavljanja kršitve 6. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju ZPOmK-1) in 101. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije.

2. Sodišče prve stopnje je v sklepu o zavrženju tožbe obrazložilo, da je izpodbijani sklep o popravi pomote toženka izdala v zvezi s sklepom o uvedbi postopka iz 24. člena ZPOmK-1, zoper katerega po drugem odstavku istega člena ni sodnega varstva. Ker je sodno varstvo zoper sklep o popravi pomote dopustno le, kadar je sodno varstvo dopustno zoper posamični akt, ki se popravlja, tožba ni dovoljena.

3. Tožeča stranka zoper sklep sodišča prve stopnje vlaga pritožbo zaradi zmotne uporabe materialnega prava. Navaja, da postopek sodnega varstva zoper sklep o popravi pomote v ZPOmK-1 ni nikjer izključen. Sodišče bi po njenem mnenju moralo upoštevati: da se tožeča stranka ni pritožila zoper sklep o uvedbi postopka temveč zoper sklep o popravi pisne pomote; da ZPOmK-1 določa, da zoper sklep o uvedbi postopka ni sodnega varstva (24. člen ZPOmK-1); da ZPOmK-1 določa, da je postopek sodnega varstva dovoljen zoper sklepe, zoper katerega je po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku dovoljena pritožba (55. člen ZPOmK-1); da ZUP določa, da je zoper sklep o odpravi pisne očitne pomote dovoljena pritožba in da ZPOmK-1 določa, da je zoper sklepe, ki jih izda agencija, dopusten postopek sodnega varstva, če ta ni izrecno izključen (55. člen ZPOmK-1). Vrhovnemu sodišču predlaga, da izpodbijani sklep razveljavi ter zadevo vrne v ponovno odločanje sodišču prve stopnje.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. V zadevi je sporno, ali je zoper sklep o popravi pomote, izdan v zvezi s sklepom, zoper katerega sodnega varstva po drugem odstavku 24. člena ZPOmK-1 ni, dovoljeno vložiti tožbo. Vrhovno sodišče pritrjuje stališču sodišča prve stopnje, da ne. Ne glede na pravno podlago, ki jo povzema tožeča stranka, ni logično, da bi bil zoper sklep o popravi pomote, ki je zgolj sredstvo za odpravo napak v odločbi, dopusten širši obseg pravnih sredstev, kot je dopusten zoper akt, v katerem se napake odpravljajo. Sodno varstvo zoper sklep o popravi napake je torej dopustno le, kadar je sodno varstvo dopustno zoper posamični akt, ki se popravlja. Ostali pritožbeni očitki so s tem neutemeljeni.

6. Glede na navedeno je Vrhovno sodišče pritožbo na podlagi 76. člena v zvezi z 82. členom ZUS-1 zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo izpodbijani sklep.

7. Tožeča stranka s pritožbo ni uspela, zato sama trpi svoje stroške pritožbenega postopka (prvi odstavek 165. člena v povezavi s prvim odstavkom 154. člena ZPP in prvim odstavkom 22. člena ZUS-1).

-------------------------------
1 V sklepu o popravi pomote z dne 17. 9. 2018 je toženka dodala besedilo "Izkazana je verjetnost", besedno zvezo "D. in G." nadomestila s polnim imenom družb D. in G. ter v drugem odstavku 2. točke izreka dodala vejico.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (2008) - ZPOmK-1 - člen 6, 24, 24/2, 55, 55/2, 55/4
Zakon o splošnem upravnem postopku (1999) - ZUP - člen 223, 223/3
Datum zadnje spremembe:
23.03.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDM2MTA0