<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

VSRS Sklep VIII R 19/2019
ECLI:SI:VSRS:2019:VIII.R.19.2019

Evidenčna številka:VS00032133
Datum odločbe:17.12.2019
Senat:mag. Marijan Debelak (preds.), Marjana Lubinič (poroč.), Samo Puppis
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov v zadnji fazi sodnega postopka - izdana sodba - objektivna nepristranskost - pogodbeni odnos med Republiko Slovenijo in zavarovalnico - zavrnitev predloga

Jedro

Postopek pred sodiščem prve stopnje v tej zadevi je že končan, sodišče je tudi že izdalo sodbo, zato je treba že z tega razloga predlog zavrniti.

Pogodben odnos med Vlado Republike Slovenije in tožnico, na podlagi katerega vsa sodišča v državi, vključno z Vrhovnim sodiščem, vplačujejo premije po Pokojninskem načrtu za dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence, ni tehten razlog, ki bi utemeljeval delegacijo pristojnosti.

Izrek

Predlog toženke za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča se zavrne.

Obrazložitev

1. Tožnica je od toženke zahtevala plačilo odškodnine v višini 31.169.98 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 17. 1. 2017. Tožba je bila vložena pri Delovnem sodišču v Celju, ki je po več opravljenih narokih, na katerih je izvedlo dokaze z vpogledom v listinsko dokumentacijo v spisu ter zaslišanjem zakonitega zastopnika tožnice, toženke in večjega števila prič, dne 10. 10. 2019 končalo glavno obravnavo. Sodbo, s katero je tožbeni zahtevek zavrnilo, je izdalo 15. 11. 2019. Sodba je bila tožnici vročena 19. 11. 2019, vročitev toženki pa še ni izkazana.

2. Toženka je dne 21. 10. 2019, še pred izdajo sodbe, na Vrhovno sodišče naslovila predlog za delegacijo pristojnosti in navedla, da ima Delovno sodišče v Celju pogodbeni odnos s tožnico. Vrhovno sodišče je predlog zavrnilo, ker toženka v predlogu ni navedla, kakšen pogodbeni odnos obstaja med Delovnim sodiščem v Celju in tožnico, tak pogodbeni odnos pa ni izhajal niti iz listin, ki jih je toženka priložila predlogu, niti iz pojasnila Finančno računovodske službe Delovnega sodišča v Celju.

3. Toženka je 27. 11. 2019 vložila nov predlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča, v katerem navaja, da obstaja pogodbeni odnos med Vlado Republike Slovenije in tožnico in da je Delovno sodišče v Celju zavezanec za plačilo premij kot delodajalec po pokojninskem načrtu, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije. Meni, da je to tehten razlog, zaradi katerega naj se za odločanje določi drugo stvarno pristojno sodišče.

4. Po 67. členu Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Ur. l. RS, št. 26/99 in naslednji) lahko vrhovno sodišče na predlog stranke ali pristojnega sodišča določi drugo stvarno pristojno sodišče, da postopa v zadevi, če je očitno, da se bo tako lažje opravil postopek, ali če so za to drugi tehtni razlogi.

5. Postopek pred sodiščem prve stopnje v tej zadevi je že končan, sodišče je tudi že izdalo sodbo, zato je bilo treba že z tega razloga predlog zavrniti (glej sklep I R 135/2005 z dne 15. 12. 2005). Tudi sicer pogodben odnos med Vlado Republike Slovenije in tožnico, na podlagi katerega ne le Delovno sodišče v Celju, pač pa vsa sodišča v državi, vključno z Vrhovnim sodiščem, vplačujejo premije po Pokojninskem načrtu za dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence, ni tehten razlog, ki bi utemeljeval delegacijo pristojnosti.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 67
Datum zadnje spremembe:
18.03.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDM2MDkz