<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

VSRS Sklep III Ips 73/2013-4
ECLI:SI:VSRS:2013:III.IPS.73.2013.4

Evidenčna številka:VS00032059
Datum odločbe:19.11.2013
Opravilna številka II.stopnje:VSM Sodba I Cpg 562/2012
Datum odločbe II.stopnje:23.05.2013
Senat:Vladimir Balažic (preds.), dr. Mile Dolenc (poroč.), dr. Miodrag Đorđević, Franc Testen, Janez Vlaj
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:dovoljenost revizije - gospodarski spor - vrednost spornega predmeta - laična revizija - postulacijska sposobnost - opravljen pravniški državni izpit - zavrženje revizije

Jedro

Toženec je zoper sodbo sodišča druge stopnje vložil laično revizijo, pri čemer ni izkazal, da bi imel opravljen pravniški državni izpit. Zato je njegova revizija nedovoljena. Takšna pa je tudi iz razloga, ker vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe ne dosega revizijskega praga iz 490. člena ZPP

Izrek

Revizija se zavrže.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je v delu, ki je pomemben za odločitev o reviziji (I. točka izreka), obdržalo v veljavi sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru v delu, s katerim je bilo toženi stranki naloženo plačilo zneska 13.938,48 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 24. 1. 2007 in plačilo stroškov izvršilnega postopka v znesku 312,14 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od poteka paricijskega roka dalje. Toženi stranki je naložilo tudi plačilo pravdnih stroškov tožeče stranke v znesku 1.873,48 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od poteka paricijskega roka do plačila (III. točka izreka).

2. Sodišče druge stopnje je zavrnilo pritožbo tožene stranke in v izpodbijanem dajatvenem delu potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.

3. Zoper sodbo sodišča druge stopnje je toženec vložil pravno sredstvo, ki ga je sam naslovil kot „pritožba zoper sodbo v imenu ljudstva“. Glede na to, da vlaga „pritožbo“ zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru z dne 23. 5. 2013, je očitno, da gre po vsebini za revizijo. Revident Vrhovnemu sodišču (kot naslovniku vloge) predlaga, da drugostopenjsko sodbo „prekliče, zadevo vrne na Temeljno sodišče in tako omogoči pošteno sojenje“.

4. Revizija je bila vročena tožeči stranki, ki nanjo ni odgovorila.

5. Revizija ni dovoljena.

6. V postopku z izrednimi pravnimi sredstvi lahko stranka opravlja pravdna dejanja samo po pooblaščencu, ki je odvetnik (tretji odstavek 86. člena Zakona o pravdnem postopku, v nadaljevanju ZPP). To pomeni, da jih tudi sama ne more opravljati. Izjema velja le v primeru, če ima stranka sama ali njen zakoniti zastopnik opravljen pravniški državni izpit (četrti odstavek 86. člena ZPP).

7. Revizija je v gospodarskih sporih dovoljena le, če vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe presega 200.000,00 EUR (490. člen ZPP) ali če jo na predlog stranke dopusti Vrhovno sodišče (tretji odstavek 367. člena ZPP).

8. Navedenim procesnim zahtevam toženec ni zadostil. Zoper sodbo sodišča druge stopnje je namreč vložil laično revizijo, pri čemer ni izkazal, da bi imel opravljen pravniški državni izpit. Zato je njegova revizija nedovoljena. Takšna pa je tudi iz razloga, ker vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe, ki znaša 13.938,48 EUR, ne dosega revizijskega praga iz 490. člena ZPP, toženec pa ni izkazal, da bi bila revizija dopuščena.

9. Zaradi pomanjkanja postulacijske sposobnosti ter nedoseganja revizijskega praga je Vrhovno sodišče revizijo toženca kot nedovoljeno zavrglo (377. člen ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 86, 86/4, 367, 367/3, 377, 490
Datum zadnje spremembe:
18.03.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDM2MDkx