<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep Cst 446/2019
ECLI:SI:VSLJ:2019:CST.446.2019

Evidenčna številka:VSL00028816
Datum odločbe:09.10.2019
Senat, sodnik posameznik:Lidija Leskošek (preds.), mag. Valerija Jelen Kosi (poroč.), Milojka Fatur Jesenko
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:razrešitev stečajnega upravitelja - prenehanje dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja - izbris iz seznama upraviteljev

Jedro

Določbe ZFPPIPP glede izbrisa iz seznama upraviteljev in dolžnosti obvestila ministrstva sodiščem, ki govorijo o roku treh dni po izbrisu iz seznama upraviteljev, so jasne. Glede na vse navedeno je pritožba upnika neutemeljena in odločitev sodišča prve stopnje pravilna.

Izrek

Pritožba upnika I. d. o. o., se zavrne in se izpodbijani sklep potrdi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom razrešilo A. A. funkcije upravitelja v tem postopku (1. točka izreka sklepa). Za novega upravitelja je imenovalo B. B. (2. točka izreka sklepa) in ugotovilo, da novi upravitelj opravlja naloge in pristojnosti upravitelja v postopku prek pravno organizacijske oblike B. B. s. p.

2. Zoper tak sklep je vložil laično pritožbo upnik I. d. o. o. zaradi napačne materialnopravne odločitve. Navaja, da je sodišče prve stopnje razrešilo funkcije upravitelja A. A: na podlagi odločbe Ministrstva za pravosodje, vendar je to preuranjeno, saj navedena odločba še ni pravnomočna.

3. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom upravitelja A. A. razrešilo funkcijo upravitelja, ker ga je Ministrstvo za pravosodje ... 2019 obvestilo, da je ministrica za pravosodje v skladu s 3. točko četrtega odstavka 109. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) izdalo odločbo, s katero upravitelju A. A. preneha dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in sicer z dnem izdaje odločbe.

4. Določba 3. točke 118. člena ZFPPIPP določa, da sodišča v primeru prenehanja dovoljenja upravitelja razrešijo v vseh postopkih zaradi insolventnosti, v katerih je bil imenovan za upravitelja in da mora ministrstvo v skladu z določbo 2. točke prvega odstavka 113. člena ZFPPIPP v treh delovnih dneh po izdaji odločbe osebo, ki ji je dovoljenje prenehalo veljati po petem odstavku 109. člena ZFPPIPP, izbrisati iz seznama upraviteljev.

5. Glede na navedeno je ministrstvo upravitelja dne 29. 7. 2019 izbrisalo iz seznama upraviteljev, o tem obvestilo sodišče prve stopnje, ki je zato upravitelja razrešilo ter imenovalo novega upravitelja.

6. Določba 3. točke 118. člena ZFPPIPP namreč določa, da se upravitelja razreši, če mu je dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja prenehalo po tretjem odstavku 109. člena ZFPPIPP.

7. Določba petega odstavka 109. člena ZFPPIPP določa, da mora o prenehanju dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja minister, pristojen za pravosodje, izdati ugotovitveno odločbo. Določba 2. točke prvega odstavka 113. člena ZFPPIPP pa določa, da Ministrstvo za pravosodje po izdaji odločbe osebo, ki odvzame dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja, ali ji dovoljenje preneha veljati po petem odstavku 109. člena ZFPPIPP, dolžno izbrisati iz seznama upraviteljev.

8. Ministrstvo za pravosodje je vse to storilo. Iz dopisa ministrstva tudi izhaja, da je Ministrstvo za pravosodje v skladu s 3. točko četrtega odstavka 109. člena ZFPPIPP izdalo odločbo, da upravitelju preneha dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja. Določba 3. točke četrtega odstavka 109. člena določa, da dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja preneha veljati, če sam upravitelj poda pisno izjavo, na kateri je njegov podpis overjen, da naj se izbriše iz seznama upraviteljev.

9. Kot izhaja iz dopisa Ministrstva za pravosodje in pravnih podlag ZFPPIPP je očitno upravitelj A. A. podal izjavo, da želi, da mu preneha funkcija upravitelja.

10. Prav tako so določbe ZFPPIPP jasne glede izbrisa iz seznama upraviteljev in dolžnosti obvestila ministrstva sodiščem, ki govorijo o roku treh dni po izbrisu iz seznama upraviteljev. Glede na vse navedeno je pritožba upnika neutemeljena in odločitev sodišča prve stopnje pravilna.

11. S tem je pritožbeno sodišče tudi odgovorilo na (skope) pritožbene navedbe. Ker tudi ni našlo razlogov, na katere pazi po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP), je pritožbo zavrnilo in izpodbijani sklep potrdilo (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (2007) - ZFPPIPP - člen 109, 109/3, 109/4, 109/4-3, 109/5, 113, 113/1, 113/1-2, 118, 118-3
Datum zadnje spremembe:
17.03.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDM2MDg3