<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep Cst 79/2011
ECLI:SI:VSLJ:2011:CST.79.2011

Evidenčna številka:VSL0069857
Datum odločbe:19.04.2011
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:prodaja premoženja stečajnega dolžnika - soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe

Jedro

Potem, ko je sodišče s prvim sklepom o prodaji z dne 11. 06. 2010 odločilo, da se premoženje dolžnika proda in sicer premično premoženje kot celota v višini 920.576,43 EUR in nepremično premoženje kot celota v višini 5.725.000,00 EUR, javna dražba z omenjeno izklicno ceno pa ni bila uspešna, je sodišče s sklepom o dodatni prodaji z dne 31. 08. 2010 odločilo, da se izvede nezavezujoče zbiranje ponudb za prodajo premičnega in nepremičnega premoženja na podlagi neposrednih pogajanj. Poudarjeno je bilo, da se to premoženje – premično in nepremično prodaja kot celota, logično z namenom, da se pridobi najvišjo možno ceno. Nepravilno je tako stališče pritožbe, da se je odredila prodaja poslovne enote po 343. členu ZFPPIPP.

Izrek

Pritožba se zavrne in se izpodbijani sklep potrdi.

Obrazložitev

Z izpodbijanim sklepom je prvostopno sodišče dalo soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe, katerih predmet je prodaja dolžnikovih nepremičnin s parc. št. 349/15, 349/14, 349/13, 349/12, 349/10, 349/9, 349/8, 349/7, 349/1 in 349/11, vse v vl. št. 1166 k.o. B. ter parc. št. 340/9, 349/3, 35/1.S, 186.S, 187.S, 190.S, 340/12, 340/11, 340/8, 340/1, 349/5, 349/4 in 340/14, vse v vl. št. 804 k.o. B., za ceno v višini 2.850.000,00 EUR. DDV je dolžan plačati kupec in ni vključen v ceno.

Zoper navedeni sklep se pritožuje upnik P. d.o.o. zaradi absolutnih bistvenih kršitev določb postopka in zaradi kršitev pravil Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Predlaga, da Višje sodišče v Ljubljani pritožbi ugodi in izpodbijani sklep razveljavi ter zadevo vrne v novo odločanje prvostopnemu sodišču.

Pritožba ni utemeljena.

Ne drži trditev v pritožbi, da prodaja premoženja stečajnega dolžnika na podlagi neposrednih pogajanj ni bila opravljena v skladu s sklepom o prodaji z dne 31. 08. 2010. Potem, ko je sodišče s prvim sklepom o prodaji z dne 11. 06. 2010 odločilo, da se premoženje dolžnika proda in sicer premično premoženje kot celota v višini 920.576,43 EUR in nepremično premoženje kot celota v višini 5.725.000,00 EUR, javna dražba z omenjeno izklicno ceno pa ni bila uspešna, je sodišče s sklepom o dodatni prodaji z dne 31. 08. 2010 odločilo, da se izvede nezavezujoče zbiranje ponudb za prodajo premičnega in nepremičnega premoženja na podlagi neposrednih pogajanj. Poudarjeno je bilo, da se to premoženje – premično in nepremično prodaja kot celota, logično z namenom, da se pridobi najvišjo možno ceno. Nepravilno je tako stališče pritožbe, da se je odredila prodaja poslovne enote po 343. členu ZFPPIPP.

Ne drži tudi nadaljnja trditev upnika v pritožbi, da je dala družba R. E. d.o.o. ugodnejšo ponudbo kot družba T. d.o.o. R. E. d.o.o. ponudbe za nakup nepremičnega premoženja sploh ni podala, za premično premoženje pa jo je dala prepozno.

Ne drži tudi trditev v pritožbi, da upniški odbor stečajnega dolžnika ni podal soglasja o prodaji nepremičnega premoženja. Iz vloge z dne 03. 03. 2011 izrecno izhaja, da upniški odbor v tem stečajnem postopku daje potrjeno soglasno pozitivno mnenje k prodajni pogodbi nepremičnega premoženja, za katerega je ponujena cena 2.850.000,00 EUR, kar predstavlja več kot polovico ocenjene likvidacijske vrednosti. Vse navedeno pa vodi v zaključek, da je prvostopno sodišče dalo soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe, katere predmet je presoja dolžnikovih nepremičnin v skladu z določbami stečajnega zakona (341. člen ZFPPIPP).

Ker pritožbeni razlogi niso podani, višje sodišče pa tudi ni zasledilo kršitev, na katere pazi po uradni dolžnosti (2. odstavek 350. člena Zakona o pravdnem postopku; ZPP) je pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo in potrdilo sklep sodišča prve stopnje (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s 121. členom ZFPPIPP).

Pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa.


Zveza:

ZFPPIPP člen 341, 343.
Datum zadnje spremembe:
19.07.2011

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjU1NjYy