<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep Cst 55/2011
ECLI:SI:VSLJ:2011:CST.55.2011

Evidenčna številka:VSL0069849
Datum odločbe:07.04.2011
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:osebni stečaj - prodaja premoženja stečajnega dolžnika

Jedro

S tem, ko stečajni dolžnik v postopku prodaje premoženja napada razloge glede obstoja terjatev upnikov, ne izpodbija pravno relevantnih dejstev v zvezi s sklepom o prodaji.

Izrek

Pritožba se zavrne in se sklep sodišča prve stopnje potrdi.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje odločalo o prodaji nepremičnine vpisane v ZK vložku 843 k.o. V. N., parc. št. 184.S – kmetijsko zemljišče v izmeri 225 m2, stavbno zemljišče v izmeri 646 m2, stanovanjska hiša v izmeri 57,85 m2, stanovanjsko gospodarski objekt v izmeri 90,00 m2 in garaža v izmeri 42,00 m2. Sklenilo je, da se prodaja opravi na podlagi zavezujočega zbiranja ponudb, da se določi izhodiščna cena v višini 27.280,00 EUR ter varščina v višini 2.728,00 EUR. Stečajni dolžnici je naložilo, da mora v treh mesecih po prejemu tega sklepa izprazniti stanovanjsko hišo, stanovanjsko gospodarski objekt in garažo v M. in jo izročiti upravitelju.

2. Zoper sklep se pritožuje dolžnica. Navaja, da se je v poslu nezakonitega pridobivanja posojil znašla po krivdi bivšega moža. V stanovanjski hiši, ki je predmet tega postopka, prebiva skupaj s hčerko in njenimi otroki, zato prosi, da se hiša ne proda.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Sodišče prve stopnje je izpodbijani sklep sprejelo na podlagi določb ZFPPIPP (Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju; Ur.l. RS št. 126/2007 s kasnejšimi spremembami) o prodaji premoženja stečajnega dolžnika. Z izpodbijanim sklepom je odločilo, da se prodaja opravi na podlagi zavezujočega zbiranja ponudb (prvi odstavek 329. člena ZFPPIPP), določilo izhodiščno ceno za premoženje, ki je predmet prodaje (prvi odstavek 332. člena ZFPPIPP) ter znesek varščine (drugi odstavek 333. člena ZFPPIPP). Hkrati je stečajni dolžnici, ki stanuje v nepremičnini, ki je predmet prodaje, naložilo da nepremičnino izprazni in jo izroči upravitelju (drugi odstavek 395. člena ZFPPIPP).

5. Po presoji pritožbenega sodišča pritožbi ni mogoče ugoditi, saj ne navaja razlogov, s katerimi bi bilo mogoče uspešno izpodbijati sklep o prodaji premoženja stečajnega dolžnika. Sodišče v postopku prodaje dolžnikovega premoženja ne more preverjati razlogov glede terjatev upnikov do stečajnega dolžnika. S prvim sklepom o prodaji sodišče namreč določi način in pogoje prodaje (v skladu z drugim odstavkom 331. člena ZFPPIPP), teh pa pritožnica ne izpodbija.

6. Prav tako pritožnica na odločitev ne more uspešno vplivati z navedbo, da prebiva v stanovanjski hiši, ki je predmet prodaje. V stečajno maso spada načeloma vse premoženje, katerega imetnik je stečajni dolžnik. V postopku osebnega stečaja v stečajno maso ne spadajo zgolj v zakonu določeni prejemki oziroma prejemki in predmeti, ki so izvzeti od izvršbe po določbah ZIZ (389. člen ZFPPIPP), med katere pa stanovanjska hiša stečajnega dolžnika ne sodi. Sodišče prve stopnje je torej o prodaji ter o izročitvi nepremičnine odločilo v skladu z zakonom (drugi odstavek 331. člena v zvezi z drugim odstavkom 395. člena ZFPPIPP). Ne glede na to, da je s človeškega vidika mogoče razumeti težavnost situacije, v kateri se je znašla dolžnica, pa pravno njenih navedb ni mogoče upoštevati.

7. Ker pritožbeno sodišče tudi ni zasledilo drugih kršitev, na katere pazi po uradni dolžnosti (2. odstavek 350. člena ZPP v zvezi s 1. odstavkom 121. člena ZFPPIPP) je pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo in potrdilo sklep sodišča prve stopnje (2. točka 365. člena ZPP v zvezi z 1. odstavkom 121. člena ZFPPIPP).


Zveza:

ZFPPIPP člen 329, 329/1, 331, 331/2, 332, 332/1, 333, 333/2, 389, 395, 395/2.
Datum zadnje spremembe:
19.07.2011

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjU1NjU0