<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

VSRS Sklep II DoR 68/2019
ECLI:SI:VSRS:2019:II.DOR.68.2019

Evidenčna številka:VS00022830
Datum odločbe:15.04.2019
Opravilna številka II.stopnje:VSM Sklep I Cp 895/2018
Datum odločbe II.stopnje:03.12.2018
Senat:mag. Rudi Štravs (preds.), Jan Zobec (poroč.), dr. Ana Božič Penko
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:predlog za dopustitev revizije - laična vloga - postulacijska sposobnost - zastopanje po odvetniku - opravljen pravniški državni izpit - zavrženje predloga za dopustitev revizije

Jedro

V postopku z izrednimi pravnimi sredstvi lahko stranka opravlja pravdna dejanja samo po pooblaščencu, ki je odvetnik, razen če ima sama ali njen zakoniti zastopnik opravljen pravniški državni izpit.

Izrek

Predlog se zavrže.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je kot nedovoljeno zavrglo pritožbo A. A. in B. B. z dne 25. 7. 2018 zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru I Cp 533/2018 z dne 29. 6. 2018.1 A. A in B. B. sta se zoper tako odločitev pritožila. Sodišče druge stopnje je pritožbo zavrnilo in potrdilo izpodbijani sklep.

2. Zoper sklep sodišča druge stopnje sta A. A. in B. B. vložila vlogo, poimenovano „pritožba (v skladu s 127. členom Ustave RS)“. V njej uvodoma obširno opisujeta dejanska razmerja med pravnimi strankami ter sodne postopke, ki so v preteklosti tekli med njimi. Stališče sodišč nižjih stopenj o nedovoljenosti pritožbe naj bi bilo zmotno. Sklicujeta se na ustavni pravici do sodnega varstva in pravnega sredstva. Navajata številne člene Ustave RS, Splošne deklaracije človekovih pravic, Listine EU o temeljnih pravicah, Kazenskega zakonika in Zakona o pravdnem postopku. Predlagata naj Vrhovno sodišče pritožbi ugodi, izvede javno in pošteno sojenje ter upošteva vse sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice.

3. Ta vloga, naslovljena na Vrhovno sodišče, po svojem smislu in vsebini pomeni predlog za dopustitev revizije in kot takega ga je Vrhovno sodišče tudi obravnavalo.

4. Predlog ni dovoljen.

5. V postopku z izrednimi pravnimi sredstvi lahko stranka opravlja pravdna dejanja samo po pooblaščencu, ki je odvetnik, razen če ima sama ali njen zakoniti zastopnik opravljen pravniški državni izpit (tretji in četrti odstavek 86. člena Zakona o pravdnem postopku, v nadaljevanju ZPP2). Predlagatelja predloga nista vložila po pooblaščencu, ki je odvetnik, temveč sama, pri čemer nista niti zatrjevala niti izkazala, da imata opravljen pravniški državni izpit. Za vložitev predloga zato nimata postulacijske sposobnosti.

6. Če predlogu za dopustitev revizije ni priložen dokaz o izpolnjevanju pogojev iz četrtega odstavka 86. člena ZPP, sodišče vlogo zavrže (367č. člen ZPP). Vrhovno sodišče je zato odločilo, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

7. Vrhovno sodišče je odločalo v senatu vrhovnih sodnikov in sodnice, ki so navedeni v uvodu sklepa. Odločbo je sprejelo soglasno (sedmi odstavek 324. člena ZPP).

-------------------------------
1 O zahtevkih po tožbi in po nasprotni tožbi je bilo sicer pravnomočno odločeno že s sodbo Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu P 74/2007 z dne 3. 10. 2008 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru I Cp 121/2009 z dne 12. 5. 2009.
2 Sklep sodišča prve stopnje je bil izdan 14. 9. 2018, zato se v postopku uporablja ZPP z novelo ZPP-E (Ur. l. RS, št. 10/2017).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 86, 86/3, 86/4, 367č

Pridruženi dokumenti:*

Opr. št: VSRS Sklep II DoR 20/2019, z dne 15.04.2019, ECLI:SI:VSRS:2019:II.DOR.20.2019

Opr. št: VSRS Sklep II DoR 153/2019, z dne 16.05.2019, ECLI:SI:VSRS:2019:II.DOR.153.2019

Opr. št: VSRS Sklep II DoR 155/2019, z dne 16.05.2019, ECLI:SI:VSRS:2019:II.DOR.155.2019

Opr. št: VSRS Sklep II DoR 326/2019, z dne 08.08.2019, ECLI:SI:VSRS:2019:II.DOR.326.2019

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
21.09.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDI4Njgw