<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

VSRS Sklep II DoR 105/2019
ECLI:SI:VSRS:2019:II.DOR.105.2019

Evidenčna številka:VS00022665
Datum odločbe:15.04.2019
Opravilna številka II.stopnje:VSL Sklep II Ip 2867/2018
Datum odločbe II.stopnje:13.12.2018
Senat:mag. Rudi Štravs (preds.), Jan Zobec (poroč.), dr. Ana Božič Penko
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO
Institut:predlog za dopustitev revizije - dovoljenost revizije v izvršilnem postopku - nedovoljen predlog - laična vloga - obvezno zastopanje po odvetniku - opravljen pravniški državni izpit - zavrženje predloga za dopustitev revizije

Jedro

V postopku z izrednimi pravnimi sredstvi lahko stranka opravlja pravdna dejanja samo po pooblaščencu, ki je odvetnik, razen če ima sama ali njen zakoniti zastopnik opravljen pravniški državni izpit.

Poleg tega določba prvega odstavka 10. člena ZIZ revizijo v izvršilnem postopku dovoljuje le zoper sklep, izdan na drugi stopnji, s katerim je bilo pravnomočno odločeno, da se predlog za izvršbo zavrže ali zavrne. Sklep sodišča druge stopnje, ki ga predlagatelj izpodbija, ni tak sklep.

Izrek

Predlog se zavrže.

Obrazložitev

1. Zoper dolžnika teče izvršilni postopek. Sodišče druge stopnje je v njem zavrnilo dolžnikovo pritožbo zoper prvostopenjski sklep o zavrnitvi njegovega ugovora zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse.

2. Zoper sklep sodišča druge stopnje je dolžnik vložil laično vlogo, naslovljeno „zahteva za varstvo zakonitosti, ugotovitev ničnosti POMR/93 in PU/99, predlog za pridobitev dokazov“. Iz nje je mogoče razbrati navedbe o procesnih kršitvah in zmotni uporabi materialnega prava, kar naj bi zagrešilo sodišče druge stopnje, zahtevo za razveljavitev izpodbijanega sklepa ter zahtevo, naj se upniku (upravniku večstanovanjske stavbe) naloži zagotavljanje nemotenega vstopa dolžnika v večstanovanjsko stavbo ter povračilo stroškov postopka.

3. Ta vloga, poslana na Vrhovno sodišče, po svojem smislu in vsebini pomeni predlog za dopustitev revizije in kot tako jo je Vrhovno sodišče tudi obravnavalo (367a. člen Zakona o pravdnem postopku, v nadaljevanju ZPP, v zvezi s 15. členom Zakon o izvršbi in zavarovanju, v nadaljevanju ZIZ, v skladu s katerim se v postopku izvršbe in zavarovanja smiselno uporabljajo določbe ZPP, če v ZIZ ali v kakšnem drugem zakonu ni drugače določeno).

4. Predlog ni dovoljen.

5. V postopku z izrednimi pravnimi sredstvi lahko stranka opravlja pravdna dejanja samo po pooblaščencu, ki je odvetnik, razen če ima sama ali njen zakoniti zastopnik opravljen pravniški državni izpit (tretji in četrti odstavek 86. člena ZPP). Predlagatelj predloga ni vložil po pooblaščencu, ki je odvetnik, temveč sam, pri čemer ni niti zatrjeval niti izkazal, da ima opravljen pravniški državni izpit. Za vložitev predloga zato nima postulacijske sposobnosti. Če predlogu za dopustitev revizije ni priložen dokaz o izpolnjevanju pogojev iz četrtega odstavka 86. člena ZPP, sodišče vlogo zavrže (367č. člen ZPP).

6. Poleg tega določba prvega odstavka 10. člena ZIZ revizijo v izvršilnem postopku dovoljuje le zoper sklep, izdan na drugi stopnji, s katerim je bilo pravnomočno odločeno, da se predlog za izvršbo zavrže ali zavrne. Sklep sodišča druge stopnje, ki ga predlagatelj izpodbija, ni tak sklep. Zoper njega zato ni dovoljeno vložiti predloga za dopustitev revizije. Tak predlog Vrhovno sodišče zavrže (377. člen ZPP).

7. Vrhovno sodišče je zato odločilo, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

8. Predlagatelj, ki s predlogom ni uspel, sam krije svoje stroške postopka za dopustitev revizije (prvi odstavek 154. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 165. člena ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 86, 367č
Zakon o izvršbi in zavarovanju (1998) - ZIZ - člen 10
Datum zadnje spremembe:
22.05.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDI4NTg4