<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

VSRS Sklep VIII DoR 109/2018-6
ECLI:SI:VSRS:2018:VIII.DOR.109.2018.6

Evidenčna številka:VS00026976
Datum odločbe:23.08.2018
Opravilna številka II.stopnje:VDSS Sodba Psp 141/2018
Datum odločbe II.stopnje:19.04.2018
Senat:Marjana Lubinič (preds.), mag. Marijan Debelak (poroč.), mag. Irena Žagar
Področje:OBLIGACIJSKO PRAVO - POKOJNINSKO ZAVAROVANJE
Institut:predlog za dopustitev revizije - ugoditev predlogu - dopuščena revizija - pokojnina - upravna odločba - zakonske zamudne obresti

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanja nastopa zamude in s tem obveznosti plačila zamudnih obresti, ko sodišče v sodnem postopku odpravi upravne odločbe tožene stranke in tožniku prizna pravico do pokojninske dajatve, toženi stranki pa naloži odločitev o odmeri in izplačevanju te dajatve.

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanja nastopa zamude in s tem obveznosti plačila zamudnih obresti, ko sodišče v sodnem postopku odpravi upravne odločbe tožene stranke in tožniku prizna pravico do pokojninske dajatve, toženi stranki pa naloži odločitev o odmeri in izplačevanju te dajatve.

Obrazložitev

1. Sodišče prve je v sporu glede pravice do vdovske pokojnine odpravilo odločbi toženke z dne 13. 2. 2015 in 13. 7. 2015, priznalo tožnici pravico do vdovske pokojnine po pokojnem možu od 5. 12. 2014 dalje, naložilo toženki izdajo odločbe o odmeri in izplačevanju vdovske pokojnine v roku 30 dni po pravnomočnosti sodbe (I., II. in III. točka izreka) ter toženki naložilo, da je dolžna tožnici plačati od 5. 12. 2014 dalje pripadajoče neizplačane zneske vdovske pokojnine skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od vdovskih pokojnin za december 2014 do aprila 2015 od 4. 5. 2015 dalje do plačila, od vdovskih pokojnin za preostale mesece pa od zapadlosti vsakomesečne vdovske pokojnine v plačilo do plačila (IV. točka izreka). Višji oziroma drugačni zahtevek tožnice je zavrnilo in toženki naložilo tudi, da tožnici povrne stroške postopka (V. in VI. točka izreka).

2. Sodišče druge stopnje je pritožbo toženke, ki se je nanašala le na del odločitve sodišča prve stopnje v IV. točki izreka – na dosojene zakonske zamudne obresti - zavrnilo in potrdilo ta del sodbe sodišča prve stopnje.

3. Zoper odločitev sodišča druge stopnje je toženka vložila predlog za dopustitev revizije, v katerem postavlja vprašanje, ki je na kratko povzeto v izreku tega sklepa. Med drugim navaja, da naj bi sodišče glede plačila zakonskih zamudnih obresti zmotno uporabilo določbo 197. člena ZPIZ - 2 in odločilo v nasprotju s sodbo Vrhovnega sodišča RS VIII Ips 308/2016 z dne 9. 5. 2017. V zvezi z odločitvijo sodišča se sklicuje na posebno ureditev ZPIZ-2, ki naj bi izključevala uporabo OZ, pri čemer sama dajatev tožnici še ni bila priznana v izvršljivem upravnem aktu niti s sodno odločbo. Prav zato toženka ni mogla priti v zamudo z izpolnitvijo denarne obveznosti.

4. Predlog je utemeljen.

5. Revizijsko sodišče (upoštevajoč tudi v tem sporu že uveljavljeno zadnjo spremembo ZPP-E, ki možnosti vložitve predloga za dopustitev revizije v nobenem primeru – tudi glede vprašanja stranskih terjatev in obresti - ne veže več na vrednost spornega predmeta), ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji za dopustitev revizije v skladu s 367.a členom ZPP, zaradi česar je revizijo dopustilo v zvezi z vprašanjem, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367.a
Datum zadnje spremembe:
03.10.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDMyMDQz