<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

VSRS Sklep VIII DoR 92/2018-6
ECLI:SI:VSRS:2018:VIII.DOR.92.2018.6

Evidenčna številka:VS00012794
Datum odločbe:20.06.2018
Opravilna številka II.stopnje:Sodba VDSS Psp 40/2018
Datum odločbe II.stopnje:08.03.2018
Senat:mag. Marijan Debelak (preds.), mag. Irena Žagar (poroč.), Borut Vukovič
Področje:SOCIALNO ZAVAROVANJE
Institut:predlog za dopustitev revizije - ugoditev predlogu - dopuščena revizija - dodatek za nego otroka

Jedro

Dopusti se revizija glede vprašanja, ali je pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za priznanje pravice do višjega dodatka za nego otroka po tretjem odstavku 79. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih v povezavi z določbo 6. člena Pravilnika o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo, dovolj ugotovitev zdravniške komisije, da je pri otroku prisotna katerakoli bolezen iz seznama hudih bolezni.

Izrek

Dopusti se revizija glede vprašanja, ali je pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za priznanje pravice do višjega dodatka za nego otroka po tretjem odstavku 79. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih v povezavi z določbo 6. člena Pravilnika o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo, dovolj ugotovitev zdravniške komisije, da je pri otroku prisotna katerakoli bolezen iz seznama hudih bolezni.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je ugodilo tožbenemu zahtevku in odpravilo prvi odstavek izreka odločbe tožene stranke z dne 16. 2. 2017 in drugi odstavek odločbe Centra za socialno delo A. z dne 28. 11. 2016. Odločilo je, da dodatek za nego otroka znaša 200,00 EUR mesečno in se usklajuje z določili Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.

2. Višje delovno in socialno sodišče se je strinjalo z dejanskimi ugotovitvami in pravnimi razlogi sodišča prve stopnje in je pritožbo tožene stranke zavrnilo.

3. Zoper sodbo sodišča druge stopnje je tožena stranka vložila predlog za dopustitev revizije glede vprašanja, navedenega v izreku sklepa. Navaja, da je sporna razlaga 6. člena Pravilnika o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo (Pravilnik, Ur. l. RS, št. 89/2014 s spremembami) in seznama bolezni, ki je njegova priloga. Meni, da je do višjega dodatka za nego otroka v znesku 200,00 EUR upravičen starš ali druga oseba, ki skrbi za otroka s težko ali funkcionalno težko motnjo v duševnem razvoju, s težko ali funkcionalno težko gibalno oviranostjo in za otroke z določenimi boleznimi iz seznama hudih bolezni. Pri tem ni mišljen celoten seznam težkih kroničnih bolezni in stanj, pač pa le točno določene bolezni, ki so izrecno navedene, da je za njih možno priznati višji dodatek. To je le bolezen po 10. točki seznama, ki vsebuje tudi kriterije za priznanje višjega dodatka, ne pa tudi bolezen po 5. točki, za katero gre v konkretnem primeru.

4. Sodišče po prvem odstavku 367.a člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP, Ur. l. RS, št. 26/99 s spremembami) dopusti revizijo, če je od odločitve vrhovnega sodišča mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava preko sodne prakse.

5. Revizijsko sodišče ugotavlja, da je glede vprašanja, navedenega v izreku tega sklepa, izpolnjen pogoj iz 367.a člena ZPP, zato je predlogu za dopustitev revizije ugodilo.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a
Datum zadnje spremembe:
12.07.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDE5ODM0