<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

VSRS Sklep VIII DoR 34/2017-6
ECLI:SI:VSRS:2017:VIII.DOR.34.2017.6

Evidenčna številka:VS00000517
Datum odločbe:23.05.2017
Opravilna številka II.stopnje:VDSS Pdp 1036/2016
Datum odločbe II.stopnje:16.03.2017
Senat:mag. Marijan Debelak (preds.), Borut Vukovič (poroč.), Marjana Lubinič
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO
Institut:dopuščena revizija - predlog za dopustitev revizije - ugoditev predlogu

Jedro

Predlog se dopusti glede vprašanja:

- ali gre pri dosojenih zneskih za odškodnino, za nadomestilo ali pa gre za drug prejemek iz delovnega razmerja;

- ali se od dosojenega zneska zaradi nezagotovljenega tedenskega počitka plača dohodnina in prispevki od plače, ki bi jo tožeča stranka prejela za delo v Sloveniji po Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, privzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (Ur. l. RS, 67/2008 s spremembami), ali od celotnega prejemka.

Izrek

Predlog se dopusti glede vprašanja:

- ali gre pri dosojenih zneskih za odškodnino, za nadomestilo ali pa gre za drug prejemek iz delovnega razmerja;

- ali se od dosojenega zneska zaradi nezagotovljenega tedenskega počitka plača dohodnina in prispevki od plače, ki bi jo tožeča stranka prejela za delo v Sloveniji po Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, privzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (Ur. l. RS, 67/2008 s spremembami), ali od celotnega prejemka.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je toženi stranki naložil, da v korist tožnika obračuna bruto znesek odškodnine za neizkoriščene dni tedenskega počitka, za čas od 31. 8. 2010 do 24. 3. 2011 na neto osnovo 3.855,04 EUR, za čas od 24. 9. 2012 do 31. 3. 2013 pa na neto osnovo 3.435,28 EUR, od bruto zneska odškodnine odvede pripadajoče davke in prispevke, tožniku pa plača znesek 7.290,32 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki od zneska 3.855,04 EUR tečejo od 16. 3. 2013, od zneska 3.435,28 EUR pa od 1. 4. 2013. Tožbenemu zahtevku je ugodilo na podlagi ugotovitve, da tožniku v času, ko je kot vojak sodeloval na misiji KFOR ni bil zagotovljen tedenski počitek, zato je za vsak dan neizkoriščenega tedenskega počitka upravičen do nadomestila v višini vrednosti enega dneva.

2. Sodišče druge stopnje je zavrnilo pritožbo tožene stranke in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Strinjalo se je z dejanskimi ugotovitvami in pravnimi stališči prvostopenjskega sodišča.

3. Zoper sodbo sodišča druge stopnje je tožena stranka vložila predlog za dopustitev revizije glede naslednjih pravnih vprašanj:

- ali gre pri dosojenih zneskih za odškodnino, za nadomestilo ali pa gre za drug prejemek iz delovnega razmerja;

- ali se od odškodnine oziroma dosojenega zneska za neizrabljeno pravico iz delovnega razmerja (tedenski počitek) plačajo davki in prispevki po enakih pravilih, kot to velja (razen v izjemnih primerih - ZDoh-2) za klasično odškodnino za premoženjsko oziroma nepremoženjsko škodo (za katero so izkazani elementi odškodninske odgovornost), navkljub temu, da ne gre za klasično odškodnino? In dodatno, ali se od opisane odškodnine sploh lahko plačujejo davki in prispevki, glede na to, da ne predstavlja niti klasične odškodnine niti (drugega) dohodka iz delovnega razmerja;

- ali predstavlja dosojeni znesek odškodnine v konkretnem primeru (katere izračun in višina je oprta na plačo tožeče stranke v spornem obdobju, za katero so bili že plačani davki in prispevki kot dohodek iz delovnega razmerja) davčno osnovo (torej bruto znesek) in se prispevki in davki odvajajo od njega ali pa predstavlja zgolj neto znesek in se mora znesku prišteti še pripadajoče davke in prispevke;

- ali se od odškodnine za nezagotovljen tedenski počitek plača dohodnina po prvem odstavku 42. člena ZDoh-2 (od slovenske plače) ali kot pri dohodku iz delovnega razmerja;

- ali se od dosojene odškodnine plačajo prispevki.

4. Predlog je utemeljen.

5. Vrhovno sodišče na podlagi prvega odstavka 367.a člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP, Ur. l. RS, št. 26/99 s spremembami) dopusti revizijo, če je od odločitve Vrhovnega sodišča mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava preko sodne prakse. Vrhovno sodišče dopusti revizijo zlasti v naslednjih primerih: če gre za pravno vprašanje, glede katerega odločitev sodišča druge stopnje odstopa od sodne prakse Vrhovnega sodišča; če gre za pravno vprašanje, glede katerega sodne prakse Vrhovnega sodišča ni, še zlasti, če sodna praksa nižjih sodišč ni enotna; ali če gre za pravno vprašanje, glede katerega sodna praksa Vrhovnega sodišča ni enotna.

6. Vrhovno sodišče ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 367.a člena ZPP glede vprašanj, ki sta opredeljeni v izreku tega sklepa, zato je v tem obsegu revizijo dopustilo.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a
Datum zadnje spremembe:
12.07.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDA5MzE5