<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

VSRS Sklep II DoR 347/2019
ECLI:SI:VSRS:2019:II.DOR.347.2019

Evidenčna številka:VS00028644
Datum odločbe:26.09.2019
Opravilna številka II.stopnje:VSL Sodba I Cp 1838/2018
Datum odločbe II.stopnje:10.04.2019
Senat:Jan Zobec (preds.), mag. Nina Betetto (poroč.), Karmen Iglič Stroligo
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:predlog za dopustitev revizije - rok za vložitev - prepozen predlog - zavrženje predloga

Jedro

Predlog, ki ga je pooblaščenec tožnika na Vrhovno sodišče vložil s priporočeno pošiljko, je vložen po poteku roka iz prvega odstavka 367.b člena ZPP, zato ga je Vrhovno sodišče kot prepoznega zavrglo.

Izrek

Predlog se zavrže.

Obrazložitev

1. Tožnik je zahteval, naj mu toženka izstavi zemljiškoknjižno dovolilo, da se bo lahko na novo odmerjeni parceli znotraj parc. št. 2503/2001 k. o. ..., ki bo obsegala zemljišče, na katerem stoji stavba št. 5129, vknjižil kot lastnik te nepremičnine, sicer bo zahtevano dovolilo nadomestila sodba. Podrejeno je zahteval, naj mu toženka plača 1,168.501,90 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od vložitve tožbe dalje.

2. Sodišče prve stopnje je zavrnilo oba tožnikova zahtevka, tožniku pa naložilo, da mora toženki povrniti 9.912,01 EUR pravdnih stroškov z obrestmi.

3. Sodišče druge stopnje je pritožbo zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.

4. Zoper sodbo sodišča druge stopnje tožnik vlaga predlog za dopustitev revizije. Uveljavlja revizijska razloga zmotne uporabe materialnega prava in bistvene kršitve določb pravdnega postopka. Predlaga, naj Vrhovno sodišče revizijo dopusti glede vprašanj: (1.) ali lahko sodišče zadosti standardu proste presoje dokazov, čeprav se do pravno odločilnih dokazov ne opredeli in jih ne upošteva pri odločanju, tako da je stanje spisa in izvedenega postopka neskladno z vsebino sodne odločitve oziroma obrazložitve sodbe; (2.) ali ima sodišče diskrecijsko pravico, da odloči, da dokaza ne upošteva pri odločanju, čeprav je sprejelo sklep o izvedbi dokaza; (3.) ali mora sodišče ob upoštevanju neprerekanih trditev, ki so potrjena tudi s konkludentnimi dejanj strank, ta dejstva treba procesno šteti kot vsebino materialnega prava med strankami; (4.) kakšna je vrsta posesti tožeče stranke nad objektom - stavbo 5129 na naslovu ...; in (5.) kdaj je začelo teči zastaranje terjatve za povrnitev vlaganj.

5. Predlog je prepozen.

6. Predlog za dopustitev revizije mora stranka podati v 30 dneh po vročitvi pravnomočne sodbe sodišča druge stopnje (prvi odstavek 367.b člena Zakona o pravdnem postopku - v nadaljevanju ZPP). Tožnikovemu pooblaščencu je bila sodba sodišča druge stopnje (glede na dogovor pooblaščenca s pošto) z navadno1 vročitvijo vročena 22. 5. 2018 v poštni predal (139.b člen ZPP).2 Zadnji dan tridesetdnevnega roka je bil tako v petek, 21. 6. 2019.

7. Predlog, ki ga je pooblaščenec tožnika na Vrhovno sodišče vložil s priporočeno pošiljko v nedeljo, 23. 6. 2019,3 je vložen po poteku roka iz prvega odstavka 367.b člena ZPP, zato ga je Vrhovno sodišče kot prepoznega zavrglo.

8. Vrhovno sodišče je odločalo v senatu, navedenem v uvodu sklepa. Odločitev je sprejelo soglasno.

---------------
1 ZPP v 142. členu ne zahteva osebnega vročanja sodbe sodišča druge stopnje. Določa namreč, da se osebno vročajo le tožba, sodna odločba, zoper katero je dovoljena posebna pritožba, izredno pravno sredstvo, nalog za plačilo sodne takse za vlogo iz prvega odstavka 105.a člena tega zakona in vabilo stranki na poravnalni narok ali prvi narok za glavno obravnavo, če poravnalni narok ni bil razpisan.
2 Glej vročilnico, pripeto k red. št. 5.
3 Glej ovojnico, pripeto k red. št. 1.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 139b, 367, 367a, 367b, 367b/1
Datum zadnje spremembe:
14.11.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDMzMzc5