<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

VSRS Sklep II DoR 360/2019
ECLI:SI:VSRS:2019:II.DOR.360.2019

Evidenčna številka:VS00028640
Datum odločbe:26.09.2019
Opravilna številka II.stopnje:VSL Sodba I Cp 1903/2018
Datum odločbe II.stopnje:08.05.2019
Senat:Jan Zobec (preds.), mag. Nina Betetto (poroč.), Karmen Iglič Stroligo
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO
Institut:dopuščena revizija - potrošniška kreditna pogodba - kreditna pogodba v CHF - kredit v CHF - ničnost - valutno tveganje - neupravičena pridobitev - kondikcija - zastaranje - začetek teka zastaralnega roka - zastaranje kondikcijskega zahtevka

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanja začetka teka zastaralnega roka kondikcijske terjatve tožnika.

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanja začetka teka zastaralnega roka kondikcijske terjatve tožnika.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je odločilo, da se tožba v delu, ki se glasi na ugotovitev ničnosti Aneksa št. 1 k Pogodbi o kreditu št. ... z dne 14. 12. 2006, zavrže (I. točka izreka). Tožbeni zahtevek za plačilo 101.295,13 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi je zavrnilo (II. točka izreka) in sklenilo, da mora tožnik toženki povrniti stroške pravdnega postopka (III. točka izreka).

2. Sodišče druge stopnje je pritožbo zavrnilo ter potrdilo sodbo in sklep sodišča prve stopnje (I. točka izreka). Sklenilo je, da tožnik sam krije svoje stroške pritožbenega postopka (II. točka izreka).

3. Zoper sodbo sodišča druge stopnje tožnik vlaga predlog za dopustitev revizije. Uveljavlja zmotno uporabo materialnega prava in bistvene kršitve določb pravdnega postopka. Vrhovnemu sodišču predlaga, naj revizijo dopusti glede vprašanja, ali za začetek teka zastaralnega roka za zahtevke kreditojemalcev, ki so posledica ničnosti kreditne pogodbe, nominirane v švicarskih frankih, zadošča (v smislu »popolne izjalovitve pričakovanj«) že vedenje kreditojemalca o škodljivih posledicah pogodbe iz časa izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, ko pride do tečajnih sprememb v zgodnji fazi kreditnega razmerja, za katere ni znano, če se bodo ustalile ali ne, ne da bi bile pri tem upoštevane druge okoliščine, ki vplivajo na ničnost pogodbe, in ne da bi bilo pri tem upoštevano: (a) za koliko se je zaradi zgodnjih tečajnih sprememb v obdobju do 2.9.2010 spremenila anuiteta kredita kot zunanja posledica in vidni znak nominalnega povečanja kreditne obveznosti; (b) kaj je kreditojemalec kot laični potrošnik lahko vedel ob zgodnjih tečajnih spremembah do 2. 9. 2010 o tem, kolikšen je bil vpliv tečajnih razlik na podlagi teh zgodnjih tečajnih sprememb na celotno kreditno obveznost z vidika anuitetnega načina odplačevanja kredita in strukture obrokov z vidika udeležbe razdolžnine in pogodbenih obresti ter dejstva, da se pogodbene obresti v takem primeru obračunajo od glavnice, povečane za tečajne razlike, in to dodatno vpliva na povečanje celotne kreditne obveznosti; (c) vsebina informacij o valutnem tveganju in ostalih tveganjih, ki jih je kreditojemalec prejel od banke v času sklenitve pogodbe, ko mu je banka po ugotoviti sodišča druge stopnje spremembo pogojev kredita predstavila zgolj v pozitivnem smislu, na privlačen način in je tožnik mislil, da je ta striktno pozitivna predstavitev posla tudi resnična; (č) »predpostavka ničelnega tečajnega tveganja« pri potrošnikih kot jemalcih kreditov, nominiranih v CHF, v državah s stabilno domačo valuto; in (d) kaj je tožnik kot potrošnik glede na potrebno skrbnost moral vedeti glede učinkov varnega zavetja, ki so značilni za švicarski frank in vplivajo, da je iz tega razloga dinamika tečaja te valute podvržena običajnim tveganjem, kot tudi tveganjem, ki so specifična za valute varnega zavetja.

4. Predlog je utemeljen.

5. Pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367. a člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) so v obravnavanem primeru podani glede pravnega vprašanja, opredeljenega v izreku tega sklepa. Vrhovno sodišče je zato na podlagi drugega odstavka 367. a člena ZPP revizijo v tako začrtanem obsegu dopustilo.

6. Vrhovno sodišče je odločalo v senatu vrhovnih sodnic in sodnika, ki so navedeni v uvodu sklepa. Odločbo je sprejelo soglasno (sedmi odstavek 324. člena ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367a/1, 367a/2
Obligacijski zakonik (2001) - OZ - člen 86, 87, 87/1, 335
Datum zadnje spremembe:
14.11.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDMzMzcz