<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep Cst 322/2016
ECLI:SI:VSLJ:2016:CST.322.2016

Evidenčna številka:VSL0085855
Datum odločbe:17.05.2016
Senat, sodnik posameznik:mag. Damjan Orož (preds.), Mateja Levstek (poroč.), Andreja Strmčnik Izak
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:končanje postopka brez razdelitve upnikom - ugovor upnika - ugovor proti sklepu o končanju stečajnega postopka - procesna legitimacija - pridobitev procesne legitimacije upnika - prijava terjatve - procesna legitimacija za vložitev ugovora - zavrženje ugovora - stranka stečajnega postopka - stranke glavnega postopka

Jedro

V stečajnem postopku so stranke postopka le upniki.

Oseba, ki želi prijaviti terjatev, vendar pa tega ne stori, nima statusa stranke stečajnega postopka.

Izrek

Pritožba se zavrne in se izpodbijani sklep potrdi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom zavrglo pritožnikov ugovor z dne 5. 2. 2016.

2. Zoper navedeni sklep se je pritožnik pravočasno pritožil. Navaja, da v stečajnem postopku ni sodeloval, vendar pa mu je bila 23. 12. 2015 izdana davčna odločba, s katero je bilo ugotovljeno, da je skupaj s stečajnim dolžnikom solidarno zavezan za plačilo DDV, tako da ga je v stečajni postopek vključil Finančni urad z izdajo odločbe. Stečajni dolžnik je Finančni upravi predal terjatve, ki jih je treba še izterjati. V kolikor sodišče izpodbijanega sklepa ne bo razveljavilo, bo pritožniku onemogočilo prijavo terjatve in sodelovanje v postopku.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Stranke glavnega postopka, torej postopka po izdaji sklepa o začetku postopka (4. odstavek 49. člena ZFPPIPP), so le upniki, ki v tem postopku uveljavljajo terjatev do insolventnega dolžnika in stečajni dolžnik, če zakon za posamezen postopek tako določa (56. člen ZFPPIPP). Pri tem upnik pridobi upravičenje opravljati procesna dejanja v glavnem postopku, torej položaj upnika in s tem stranke postopka, če v tem stečajnem postopku pravočasno prijavi terjatev (1. odstavek 57. člena ZFPPIPP). V stečajnem postopku so stranke postopka le upniki.

5. Iz pritožbe izhaja, da pritožnik ni stranka stečajnega postopka, višje sodišče pa tudi ugotavlja, da je v zadevi zaveden kot druga oseba in ne upnik ter da ni razvidno, da bi tak status imel. Vsekakor ni FURS tisti, ki bi koga vključil v stečajni postopek. Oseba, ki želi prijaviti terjatev, vendar pa tega ne stori, nima statusa stranke stečajnega postopka. Ker tako pritožnik ni stranka tega postopka, je sodišče prve stopnje pravilno zavrglo njegov ugovor, saj ta ni dovoljen (4. odstavek 343. člena ZPP v zvezi s 1. odstavkom 121. člena ZFPPIPP).

6. Odločitev sodišča prve stopnje je tako pravilna, zato je višje sodišče ob ugotovitvi, da sodišče prve stopnje tudi ni naredilo nobene kršitve, na katere višje sodišče pazi po uradni dolžnosti (350. člen Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 366. členom ZPP, pri čemer se pravila ZPP smiselno uporabljajo na podlagi 1. odstavka 121. člena ZFPPIPP), pritožbo zavrnilo in izpodbijani sklep potrdilo (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s 1. odstavkom 121. člena ZFPPIPP).

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa.


Zveza:

ZFPPIPP člen 49, 49/4, 56, 57, 57/1, 378, 379.
Datum zadnje spremembe:
10.10.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzk4MzIw