<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

VSRS Sklep VIII DoR 122/2019-5
ECLI:SI:VSRS:2019:VIII.DOR.122.2019.5

Evidenčna številka:VS00025853
Datum odločbe:04.06.2019
Opravilna številka II.stopnje:VDSS Sodba Pdp 730/2018
Datum odločbe II.stopnje:28.02.2019
Senat:mag. Marijan Debelak (preds.), Borut Vukovič (poroč.), Marjana Lubinič
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:predlog za dopustitev revizije - prepozen predlog - zavrženje predloga

Jedro

V skladu z določbo prvega odstavka 367.b člena Zakona o pravdnem postopku mora stranka predlog za dopustitev revizije vložiti v 30 dneh po vročitvi pravnomočne sodbe sodišča druge stopnje.

Tožnica je predlog za dopustitev revizije Vrhovnemu sodišču priporočeno poslala 29. 4. 2019, to je po izteku 30-dnevnega roka za njegovo vložitev.

Izrek

Predlog se zavrže.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožničin zahtevek, da se toženi stranki naloži, da ji predloži v podpis aneks k pogodbi o zaposlitvi, s katerim ji priznava in dodeljuje še dodatne 4 plačne razrede iz naslova večopravilnosti za čas od 1. 6. 2012.

2. Sodišče druge stopnje je zavrnilo pritožbo tožnice in potrdilo izpodbijano sodbo sodišča prve stopnje.

3. Zoper pravnomočno sodbo sodišča druge stopnje je tožnica vložila predlog za dopustitev revizije. Navaja, da je sodišče prve stopnje kršilo načelo kontradiktornosti, saj se ni opredelilo do navedb in trditvene podlage tožnice in tožnica tudi ni imela možnosti, da se izreče o trditvah nasprotne stranke, saj je sodišče ni zaslišalo.

4. Predlog je prepozen.

5. V skladu z določbo prvega odstavka 367.b člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP, Ur. l. RS, št. 26/99 s spremembami) mora stranka predlog za dopustitev revizije vložiti v 30 dneh po vročitvi pravnomočne sodbe sodišča druge stopnje.

6. Iz povratnice, ki jo je Vrhovnemu sodišču predložilo sodišče prve stopnje, izhaja, da je bila drugostopenjska sodba tožničini pooblaščenki vročena 14. 3. 2019. Rok za vložitev predloga za dopustitev revizije je začel teči naslednjega dne, iztekel pa se je glede na določbo četrtega odstavka 111. člena ZPP1 v ponedeljek 15. 4. 2019. Tožnica je predlog za dopustitev revizije Vrhovnemu sodišču priporočeno poslala 29. 4. 2019, to je po izteku 30-dnevnega roka za njegovo vložitev.

7. Glede na navedeno je Vrhovno sodišče ob smiselni uporabi določbe 377. člena ZPP predlog za dopustitev revizijo zavrglo kot prepozen.

-------------------------------
1 Če je zadnji dan roka sobota, nedelja, praznik ali drug dela prost dan, ki ga določa Zakon o praznikih, se izteče rok s pretekom prvega prihodnjega delavnika.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367b, 377
Datum zadnje spremembe:
06.09.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDMxNTk1