<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

VSRS Sklep VIII DoR 14/2019-7
ECLI:SI:VSRS:2019:VIII.DOR.14.2019.7

Evidenčna številka:VS00025852
Datum odločbe:19.02.2019
Opravilna številka II.stopnje:VDSS Sodba Pdp 333/2018
Datum odločbe II.stopnje:15.11.2018
Senat:mag. Marijan Debelak (preds.), Borut Vukovič (poroč.), mag. Irena Žagar
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO
Institut:predlog za dopustitev revizije - ugoditev predlogu - dopuščena revizija - poškodba pri delu - odškodnina - strah

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je sodišče pravilno uporabilo materialno pravo glede določitve odškodnine za strah.

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je sodišče pravilno uporabilo materialno pravo glede določitve odškodnine za strah.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je tožencu in stranskemu intervenientu naložilo, da tožniku nerazdelno plačata odškodnino za nepremoženjsko škodo v višini 35.000,00 EUR (za telesne bolečine 12.000,00 EUR, za strah 8.000,00 EUR in za duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti 15.000,00 EUR) ter mu povrneta premoženjsko škodo v znesku 801,73 EUR. Odločitev temelji na ugotovitvi, da je toženec krivdno odgovoren za škodo, ki jo je utrpel tožnik in da ima stranski intervenient na strani toženca položaj enotnega sospornika.

2. Sodišče druge stopnje je delno ugodilo pritožbama toženca in stranskega intervenienta in sodbo sodišča prve stopnje delno razveljavilo v delu, ki se nanaša na stranskega intervenienta, delno pa spremenilo v odločitvi o plačilu premoženjske škode tako, da je zavrnilo zahtevek za plačilo zneska 5.060,00 EUR ter v odločitvi o stroških postopka. V preostalem je pritožbi zavrnilo in potrdilo nespremenjeni in nerazveljavljeni izpodbijani del sodbe sodišča prve stopnje.

3. Zoper pravnomočno sodbo sodišča druge stopnje je toženec vložil predlog za dopustitev revizije glede vprašanja, ali sta sodišči nižjih stopenj pravilno uporabili materialno pravo glede določitve odškodnine za strah.

4. Predlog je utemeljen.

5. V skladu s prvim odstavkom 367. a člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP, Ur. l. RS, št. 26/29 s spremembami) sodišče dopusti revizijo, če je od odločitve vrhovnega sodišča mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava in za razvoj prava preko sodne prakse. Sodišče dopusti revizijo zlasti v primerih: če gre za pravno vprašanje, glede katerega odločitev sodišča druge stopnje odstopa od sodne prakse vrhovnega sodišča ali če gre za pravno vprašanje, glede katerega sodne prakse vrhovnega sodišča ni, še zlasti če sodna praksa višjih sodišč ni enotna, ali če gre za pravno vprašanje, glede katerega sodna praksa vrhovnega sodišča ni enotna.

6. Vrhovno sodišče ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji za dopustitev revizije iz 367. a člena ZPP, zato je na podlagi prvega odstavka 367. c člena ZPP revizijo dopustilo glede vprašanja, ki je navedeno v izreku tega sklepa.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367a/1, 367c
Datum zadnje spremembe:
06.09.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDMxNTgw