<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

VSRS Sklep VIII DoR 139/2018-6
ECLI:SI:VSRS:2018:VIII.DOR.139.2018.6

Evidenčna številka:VS00026436
Datum odločbe:13.09.2018
Opravilna številka II.stopnje:VDSS Sodba Pdp 71/2018
Datum odločbe II.stopnje:17.05.2018
Senat:mag. Marijan Debelak (preds.), Borut Vukovič (poroč.), Marjana Lubinič
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO
Institut:predlog za dopustitev revizije - ugoditev predlogu - dopuščena revizija - nezakonito prenehanje delovnega razmerja - denarno nadomestilo za brezposelnost - novela ZPP-E

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je od dosojenih plač za čas nezakonitega prenehanja delovnega razmerja treba odšteti prejeto denarno nadomestilo iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti in ali je v zvezi s tem vprašanjem sodba sodišča druge stopnje obremenjena z bistveno kršitvijo določb pravdnega postopa iz 14. točke drugega odstavka 339. člena Zakona o pravdnem postopku.

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je od dosojenih plač za čas nezakonitega prenehanja delovnega razmerja treba odšteti prejeto denarno nadomestilo iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti in ali je v zvezi s tem vprašanjem sodba sodišča druge stopnje obremenjena z bistveno kršitvijo določb pravdnega postopa iz 14. točke drugega odstavka 339. člena Zakona o pravdnem postopku.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je ugotovilo nezakonitost izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi in posledično ugodilo reintengracijskemu in reparacijskemu zahtevku tožnice, s tem da je dosojeno nadomestilo plače za čas zaposlitve pri drugem delodajalcu znižalo za pri njem prejeto plačo, nadomestilo plače za čas, ko je tožnica prejemala denarno nadomestilo iz naslova zavarovanja za brezposelnost, pa za znesek tega denarnega nadomestila.

2. Sodišče druge stopnje je ugodilo pritožbi tožene stranke in pogodbo o zaposlitvi razvezalo z dnem odločitve sodišča prve stopnje. Pri tem je na novo oblikovalo tudi odločitev o reparacijskem zahtevku za čas od 14. 1. 2015 do 22. 1. 2015 in od 24. 2. 2015 do 13. 11. 2017, in sicer tako, da je tožena stranka dolžna obračunati nadomestila plač v mesečnem znesku 2.979,78 EUR bruto, in po odvodu pripadajočih davkov in prispevkov tožnici izplačati ustrezen neto znesek. Pri tem pa je sodišče zavrnilo pritožbo zoper VI. točko izreka prvostopenjske sodbe, s katerim je bilo toženi stranki naloženo, da tožnici za čas od 24. 2. 2015 do 23. 11. 2015 obračuna nadomestilo plač v mesečnem znesku 2.979,78 EUR bruto, znižano za obračunano nadomestilo za brezposelnost v višini 892,50 EUR bruto mesečno.

3. Tožena stranka je vložila predlog za dopustitev revizije glede naslednjih vprašanj:

— Ali se tretji odstavek 125. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP-E) veže na sodbo sodišča prve stopnje, ki je v konkretni zadevi izdana prvič in ali sodbo sodišča prve stopnje, ki je v zadevi izdana drugič in ki se izpodbija z izrednim pravnim sredstvom?

— Ali je potrebno od obračuna nadomestil plač v mesečnem znesku za čas prejemanja nadomestila za brezposelnost, le-tega znižati za nadomestilo za brezposelnost ali ne?

V zvezi z drugim vprašanjem tožena stranka obrazlaga, da sodišče prihaja samo s seboj v nasprotje, ko po eni strani odloči, da je tožena stranka tožnici za čas od 24. 2. 2015 do 23. 11. 2015 dolžna plačati 2.979,78 EUR bruto in hkrati potrdi sodbo sodišča prve stopnje v delu, s katerim je odločeno, da je za isto obdobje dolžna plačati manj.

4. Predlog je utemeljen v obsegu, ki je razviden iz izreka.

— K prvemu vprašanju:

5. Ali je glede na prehodno določbo tretjega odstavka 125. člena ZPP-E v konkretni zadevi treba vložiti predlog za dopustitev revizije ali pa revizijo ne more biti pravno vprašanje, glede katerega bi Vrhovno sodišče lahko dopustilo revizijo. Tudi če bi bila določba tretjega odstavka 125. člena ZPP-E v resnici nejasna, kar pa ni, kot bo obrazloženo v nadaljevanju, tožena stranka na tej podlagi ne bi imela na voljo možnosti, da v okviru inštituta dopuščene revizije Vrhovno sodišče najprej vpraša, ali je treba vložiti revizijo ali predlog za dopustitev revizije. Ob morebitni negotovosti, ali je treba vložiti revizijo ali predlog za dopustitev revizije, stranka lahko ravna tako, kot je tožena stranka, to je da vloži obe sredstvi, Vrhovno sodišče pa nato po vsebini obravnava tisto, ki je dopustno.

6. Sicer pa je določba tretjega odstavka 125. člena ZPP povsem jasna. V skladu s to določbo se postopek, ki se je začel pred začetkom uporabe tega zakona, nadaljuje pred sodiščem druge stopnje in pred Vrhovnim sodiščem po določbah ZPP-E, če je odločba, s katero se postopek pred sodiščem prve stopnje konča, izdana po začetku uporabe ZPP-E. Ob začetku uporabe ZPP-E postopek pred sodiščem prve stopnje ni bil končan, saj je bil še odprt, zato se postopek pred višjim in Vrhovnim sodiščem nadaljuje po določbah ZPP-E, kar pomeni, da bo tožena stranka zoper sodbo sodišča druge stopnje lahko vložila revizijo šele po vročitvi sklepa vrhovnega sodišča o dopustitvi revizije. Merodajno je stanje zadeve ob začetku uporabe ZPP-E, zato ni bistveno, da je sodišče prve stopnje pred tem v tej zadevi enkrat že odločilo, vendar pa je bila njegova odločitev razveljavljena. Povedano drugače, o prvem predlaganem vprašanju vrhovno sodišče presoja v okviru preizkusa dopustnosti vloženega predloga za dopustitev revizije (enako bo storilo tudi pri preizkusu revizije, ki jo je tožena stranka iz previdnosti vložila istočasno s predlogom za dopustitev revizije) in ne šele po tem, ko bi tožnik na podlagi sklepa o dopustitvi revizije vložil revizijo.

— K drugemu vprašanju:

7. V skladu s prvim odstavkom 367. a členom ZPP Vrhovno sodišče dopusti revizijo, če je od odločitve Vrhovnega sodišča mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava preko sodne prakse.

8. Vrhovno sodišče ocenjuje, da je vprašanje, razvidno iz izreka sklepa, pomembno za zagotovitev pravne varnosti in enotne uporabe prava, zato je revizijo v tem obsegu dopustilo.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a
ZPP-E Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (2017) - člen 125, 125/3
Datum zadnje spremembe:
06.09.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDMxNTcz