<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

VSRS Sklep VIII DoR 261/2018-6
ECLI:SI:VSRS:2019:VIII.DOR.261.2018.6

Evidenčna številka:VS00026383
Datum odločbe:22.01.2019
Opravilna številka II.stopnje:VDSS Sodba Pdp 146/2018
Datum odločbe II.stopnje:11.10.2018
Senat:mag. Marijan Debelak (preds.), Borut Vukovič (poroč.), Samo Puppis
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:predlog za dopustitev revizije - nepopoln predlog - zavrženje predloga

Jedro

Predlog za dopustitev revizije ne vsebuje nobenega konkretnega pravnega vprašanja, o katerem naj odloči vrhovno sodišče. Konkretna in natančna opredelitev spornega pravnega vprašanja je bistvena sestavina predloga za dopustitev revizije, ki je predlagatelj ne more prepustiti vrhovnemu sodišču.

Izrek

Predlog se zavrže.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožničin zahtevek za razveljavitev redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga s ponudbo nove pogodbe in za ugotovitev, da se pogodba o zaposlitvi, ki sta jo stranki sklenili 3. 1. 2017 zaradi nastopa razveznega pogoja šteje za razvezano. Zavrnilo je zahtevek, da se toženi stranki naloži, da tožnici za čas od 31. 1. 2017 naprej, dokler prikrajšanje traja, plača razliko med plačo, ki bi jo prejemala za delo na delovnem mestu vodje II in dejansko prejetimi plačami. Odločitev temelji na ugotovitvi, da je tožena stranka dokazala obstoj poslovnega razloga, ki utemeljuje odpoved pogodbe o zaposlitvi tožnici in onemogoča nadaljevanje dela pod pogoji iz odpovedane pogodbe. Presodilo je, da pri spremembi sistemizacije ni šlo za fiktivno spremembo in da tožnica na novem delovnem mestu, ki ji je bilo ponujeno skupaj z odpovedjo in na katerem tožnica sedaj dela, ne opravlja enakega dela kot na ukinjenem delovnem mestu.

2. Sodišče druge stopnje je zavrnilo pritožbo tožnice in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Soglašalo je z dejanskimi ugotovitvami in pravnimi stališči sodišča prve stopnje.

3. Zoper pravnomočno sodbo sodišča druge stopnje je tožnica vložila predlog za dopustitev revizije.

4. Predlog ni popoln.

5. V skladu s prvim odstavkom 367.a člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Ur. l. RS št. 26/99 s spremembami) sodišče dopusti revizijo, če je od odločitve vrhovnega sodišča mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava preko sodne prakse. Četrti odstavek 367.b člena ZPP določa pogoje glede obveznih sestavin predloga za dopustitev revizije: stranka mora natančno in konkretno navesti sporno pravno vprašanje in pravno pravilo, ki naj bi bilo prekršeno, okoliščine, ki kažejo na njegovo pomembnost, ter na kratko obrazložiti, zakaj je sodišče druge stopnje to vprašanje rešilo nezakonito; natančno in konkretno mora izkazati tudi obstoj sodne prakse vrhovnega sodišča, od katere naj bi odločitev odstopala itd.

6. Tožnica zahtevanim formalnim pogojem ni zadostila. Predlog za dopustitev revizije ne vsebuje nobenega konkretnega pravnega vprašanja, o katerem naj odloči vrhovno sodišče. Konkretna in natančna opredelitev spornega pravnega vprašanja je bistvena sestavina predloga za dopustitev revizije, ki je predlagatelj ne more prepustiti vrhovnemu sodišču.

7. Predlog za dopustitev revizije ne izpolnjuje formalnih zahtev iz četrtega odstavka 367.b člena ZPP, zato ga je Vrhovno sodišče na podlagi šestega odstavka 367.b člena ZPP zavrglo.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367b
Datum zadnje spremembe:
06.09.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDMxNTcw