<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje delovno in socialno sodišče
Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore

VDSS Sklep Pdp 192/2019
ECLI:SI:VDSS:2019:PDP.192.2019

Evidenčna številka:VDS00025360
Datum odločbe:06.06.2019
Senat:mag. Aleksandra Hočevar Vinski (preds.), Valerija Nahtigal Čurman (poroč.), Jelka Zorman Bogunovič
Področje:DELOVNO PRAVO - SODNE TAKSE
Institut:plačilo sodne takse - zavrženje predloga - rok za vložitev predloga

Jedro

Skladno z določbo 3. točke prvega odstavka 5. člena ZST-1 za postopek v individualnih delovnih sporih zaradi plačila denarnih terjatev iz delovnega razmerja pred sodiščem prve stopnje nastane taksna obveznost takrat, ko je sodna odločba vročena stranki.

Tožnik je priglasil strošek sodne takse po poteku 15-dnevnega roka po nastanku taksne obveznosti. Njegov predlog za priglasitev stroškov postopka je zato prepozen.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijani sklep sodišča prve stopnje.

II. Stranki sami krijeta vsaka svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom zavrglo predlog tožnika, da mu je tožena stranka dolžna plačati stroške sodne takse v znesku 170,00 EUR.

2. Zoper sklep se pritožuje tožnik iz pritožbenih razlogov bistvene kršitve določb pravdnega postopka in zmotne uporabe materialnega prava. Navaja, da je sodišče zavzelo zmotno stališče, da bi moral tožnik do konca glavne obravnave zahtevati povračilo stroška sodne takse, saj ta strošek takrat še sploh ni nastal. Predlaga, da pritožbeno sodišče pritožbi ugodi in izpodbijani sklep spremeni tako, da ugodi predlogu tožnika, podredno pa, da ga razveljavi ter zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo odločanje.

3. Tožena stranka v odgovoru na pritožbo predlaga njeno zavrnitev.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Pritožbeno sodišče je preizkusilo izpodbijani sklep v okviru pritožbenih razlogov in razlogov, na katere pazi po uradni dolžnosti po drugem odstavku 350. člena v zvezi s 366. členom Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Ur. l. RS, št. 26/99 in nasl.).

6. Tožniku je bila sodba (s katero je v pretežnem delu uspel s tožbenim zahtevkom) s plačilnim nalogom za plačilo sodne takse za tožbo vročena 30. 10. 2018. Sodno takso je plačal 12. 11. 2018, z vlogo z dne 6. 12. 2018 pa je priglasil stroške sodne takse. Sodišče prve stopnje je nato izdalo sklep, s katerim je zavrglo njegov predlog kot prepozen, zmotno se sklicujoč na drugi odstavek 325. člena v zvezi s 332. členom ZPP. Prav tako je zmotno pojasnilo, da bi moral tožnik skladno s tretjim odstavkom 163. člena ZPP povrnitev stroškov zahtevati najpozneje do konca glavne obravnave, čeprav takrat taksna obveznost še ni nastala, kot pravilno poudarja pritožba. Vseeno pa je bil predlog vložen prepozno.

7. Skladno z določbo 3. točke prvega odstavka 5. člena Zakona o sodnih taksah (ZST-1, Ur. l. RS, št. 37/2008 in nasl.) za postopek v individualnih delovnih sporih zaradi plačila denarnih terjatev iz delovnega razmerja pred sodiščem prve stopnje nastane taksna obveznost takrat, ko je sodna odločba vročena stranki.

8. Tožnik je priglasil strošek sodne takse po poteku 15-dnevnega roka po nastanku taksne obveznosti. Njegov predlog za priglasitev stroškov postopka je prepozen iz tega razloga (sedmi odstavek 163. člena ZPP - sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča opr. št. Pdp 1001/2018 z dne 28. 2. 2018), ne pa iz razlogov, ki jih je navedlo sodišče prve stopnje.

9. Ker niso podani v pritožbi uveljavljani razlogi ter razlogi, na katere pazi pritožbeno sodišče po uradni dolžnosti, je pritožbeno sodišče pritožbo zavrnilo in izpodbijani sklep potrdilo (353. člen ZPP v zvezi z drugim odstavkom 365. člena ZPP).

10. Stranki sami krijeta vsaka svoje stroške pritožbenega postopka. Tožnik iz razloga, ker s pritožbo ni uspel, tožena stranka pa iz razloga, ker njen odgovor na pritožbo ni v ničemer pripomogel k odločanju pritožbenega sodišča in tako ni bil potreben za postopek (prvi odstavek 154., 155. in 165. člena ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o sodnih taksah (2008) - ZST-1 - člen 5, 5/1, 5/1-3.
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 163, 163/7.
Datum zadnje spremembe:
13.08.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDMwODkx