<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep Cst 120/2019
ECLI:SI:VSLJ:2019:CST.120.2019

Evidenčna številka:VSL00021302
Datum odločbe:19.03.2019
Senat, sodnik posameznik:Irena Dovnik (preds.), dr. Damjan Orož (poroč.), Andreja Strmčnik Izak
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:začetek stečajnega postopka - pritožba družbenika - insolventnost - postopek z upnikovim predlogom za začetek stečajnega postopka

Jedro

Zoper sklep o začetku stečajnega postopka se je pritožil družbenik stečajnega dolžnika, ki sme pritožbeno izpodbijati le pogoj insolventnosti.

Izrek

1. Pritožba se zavrne in se izpodbijani sklep potrdi.

2. Pritožnik krije sam svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom začelo stečajni postopek nad dolžnikom in imenovalo upravitelja.

2. Zoper sklep se je pritožil družbenik stečajnega dolžnika.

3. Upnik je na pritožbo odgovoril in predlagal njeno zavrnitev.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Sodišče prve stopnje je začelo stečajni postopek nad dolžnikom. Upnikov predlog za začetek stečajnega postopka je vročilo dolžniku v odgovor. Ta nanj ni odgovoril, zato je sodišče prve stopnje izdalo izpodbijani sklep (2. točka prvega odstavka 239. člena v zvezi s tretjim odstavkom 235. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP).

6. Zoper sklep o začetku stečajnega postopka se je pritožil družbenik stečajnega dolžnika, ki sme pritožbeno izpodbijati le pogoj insolventnosti (4. odstavek 235. člena ZFPPIPP).

7. Upnik je predlog za začetek stečajnega postopka temeljil na več zakonskih domnevah iz 14. člena (ZFPPIPP), med drugim tudi, da če se ne dokaže drugače, velja, da je dolžnik trajneje nelikviden (kar je položaj iz 1. točke prvega odstavka 14. člena ZFPPIPP), če dolžnik nima odprtega najmanj enega bančnega računa pri ponudnikih plačilnih storitev v Republiki Sloveniji in če po preteku 60 dni od pravnomočnosti sklepa o izvršbi ni poravnal svoje obveznosti, ki izhaja iz sklepa o izvršbi (tretja alineja drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP).

8. V tem delu je upnik zatrjeval, da je v postopku davčne izvršbe (sklepi o davčni izvršbi so bili izdani 23. 2. 2018) predhodno neuspešno izterjeval davčni dolg v višini 50.757,17 EUR. Terjatev je izkazana z izvršilnim naslovom – Seznamom izvršilnih naslovov z dne 9. 10. 2018, v katerem je najstarejši dolg zapadel v plačilo 21. 8. 2017, postal pa izvršljiv 22. 8. 2017. Davčna izvršba na premičnine ni bila uspešna, dolžnik nima vrednostnih papirjev, nima v lasti nepremičnin, od 11. 9. 2018 dalje, ko je organizacija za plačilni promet zaprla transakcijski račun, dolžnik pri ponudnikih bančnih storitev v Republiki Sloveniji nima odprtega transakcijskega računa. Tega pritožnik v ničemer ne izpodbija, zato je insolventnost dolžnika izkazana (1. točka prvega odstavka 14. člena v zvezi s tretjo alinejo drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP). Že to zadošča za potrditev izpodbijanega sklepa.

9. Višje sodišče se opredeljuje le še do tistega dela pritožbe, v katerem pritožnik navaja, da je bilo dolžniku odloženo plačilo davkov in prispevkov, prav tako pa je del svojega dolga že tudi poravnal. Vendar je tako kot vse ostale tudi ta pritožbena trditev pavšalna, nekonkretizirana in v ničemer izkazana. Do ostalih pritožbenih navedb (ki se deloma nanašajo tudi na dolgoročno plačilno sposobnost, npr. da ima premoženje, ki presega obveznosti, dobiček v letu 2017 v višini 23.421,23 EUR, pa še, da dolžnik posluje, da je del dolga poravnal) se višje sodišče ne bo opredeljevalo, saj niso odločilnega pomena (prvi odstavek 360. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP).

10. Izrecno zatrjevani pritožbeni razlogi niso utemeljeni. Ker tudi niso podani razlogi, na katere višje sodišče pazi po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP), je višje sodišče pritožbo zavrnilo in izpodbijani sklep potrdilo (2. točka 365. člena ZPP).

11. Pritožnik krije sam svoje stroške pritožbenega postopka (prvi odstavek 154. člena ZPP).

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (2007) - ZFPPIPP - člen 14, 14/1, 14/1-1, 14/2, 14/2-3, 235, 235/4
Datum zadnje spremembe:
13.08.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDMwODg2