<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Kopru
Gospodarski oddelek

VSK sklep Cpg 324/2007
ECLI:SI:VSKP:2008:CPG.324.2007

Evidenčna številka:VSK0004146
Datum odločbe:24.04.2008
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:prekinitev pravdnega postopka - predhodno vprašanje - vprašanje o (ne)obstoju pravice ali pravnega razmerja

Jedro

Vprašanje ničnosti v tej zadevi bi se moralo obravnavati kot predhodno vprašanje. Torej je neposredno povezano z odločitvijo o tožbenem zahtevku. Če bi sodišče ugotovilo, da je ugovor ničnosti utemeljen, bi to imelo za posledico zavrnitev tožbenega zahtevka.

Obrazložitev

Pritožba tožeče stranke se zavrne in p o t r d i izpodbijani sklep sodišča prve stopnje.

OBRAZLOŽITEV

Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje odredilo prekinitev predmetnega postopka do pravnomočne rešitve gospodarskega spora, ki se pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici vodi pod opr. št. Pg 1.

Zoper ta sklep se pritožuje tožeča stranka po svoji pooblaščenki in predlaga njegovo razveljavitev. V pritožbi navaja, da ne obstojijo razlogi za prekinitev postopka, kot jih je pavšalno navedlo sodišče. V zadevi Pg 1 gre za ugotovitev ničnosti notarskega zapisa iz leta 1999. Gre torej za izpodbijanje notarskega zapisa kot celote, v predmetni zadevi pa gre za popolnoma samostojno vprašanje zapadlosti terjatve iz notarskega zapisa, ker je notarski zapis ne vsebuje in je taka ugotovitev možna le preko sodišča. To pa pomeni, da gre za popolnoma ločeni in samostojni vprašanji.

Pritožba tožeče stranke ni utemeljena.

Po 1. tč. 1. odst. 206. čl. Zakona o pravdnem postopku (ZPP) sodišče odredi prekinitev postopka, če sklene, da ne bo samo reševalo predhodnega vprašanja (13. čl. ZPP). Predhodno vprašanje pa je vprašanje o obstoju ali neobstoju kakšne pravice oziroma kakšnega pravnega razmerja od rešitve katerega je odvisna meritorna odločba o glavni stvari. V obravnavanem postopku tožeča stranka s tožbo zahteva ugotovitev zapadlosti svoje terjatve iz notarskega zapisa Sv 1. Tožena stranka je v odgovoru na tožbo opozorila, da je pogodba, ki je predmet notarskega zapisa, nična, zaradi česar je vložila ničnostno tožbo zoper tožečo stranko. Ta zadeva se vodi pod opr. št. Pg 1. Glede na tak odgovor tožene stranke v tej pravdi je logično, da bi se vprašanje ničnosti v tej zadevi moralo obravnavati kot predhodno vprašanje. To vprašanje je torej neposredno povezano z odločitvijo o tožbenem zahtevku. Če bi sodišče ugotovilo, da je ugovor ničnosti utemeljen, bi to imelo za posledico zavrnitev tožbenega zahtevka tožeče stranke. Ob takem stanju tudi pritožbeno sodišče ugotavlja, da je imelo sodišče prve stopnje podlago za sprejeto odločitev v 1. tč. 1. odst. 206. čl. ZPP, zaradi česar je neutemeljeno pritožbo tožeče stranke zavrnilo in potrdilo izpodbijani sklep sodišča prve stopnje (2. tč. 365. čl. ZPP).


Zveza:

ZPP člen 13, 206, 206/1-1.
Datum zadnje spremembe:
04.09.2009

Opombe:

P2RvYy02MTY5Ng==