<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sklep I Cp 426/2011
ECLI:SI:VSLJ:2011:I.CP.426.2011

Evidenčna številka:VSL0068529
Datum odločbe:07.07.2011
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:prekinitev pravdnega postopka - predhodno vprašanje - ugotavljanje dejstva

Jedro

Glede na prvi odstavek 13. člena ZPP ugotavljanje dejstva ne predstavlja reševanja predhodnega vprašanja, ki je po 206. členu ZPP utemeljen razlog za prekinitev postopka.

Izrek

Pritožbi se ugodi in se sklep sodišča prve stopnje razveljavi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom pravdni postopek prekinilo do pravnomočne odločitve v pravdni zadevi, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. I P 787/2009 in odločilo, da s prekinitvijo postopka prenehajo teči vsi roki za pravdna dejanja.

2. Zoper sklep sodišča prve stopnje je vložila pritožbo tožnica iz vseh pritožbenih razlogov. Predlaga, da pritožbeno sodišče pritožbi ugodi in izpodbijani sklep razveljavi. Navaja, da ni razlogov za prekinitev postopka. Predmet pravde opr. št. I P 787/2009 je vračilo posojila, ki sta ga pokojnemu T. J. posodila oče in brat, pri čemer se to posojilo ne nanaša le na nepremičnine v O., temveč gre za posojila v daljšem obdobju. Tožena stranka je na pravdo opr. št. I P 787/2009 opozorila že v odgovoru na tožbo, sodišče prve stopnje pa je v konkretni zadevi izvedlo dokazni postopek z zaslišanjem številnih prič. O tožbenem zahtevku je že mogoče odločiti. V konkretni zadevi je sporno le dejstvo, ali je tožnica živela v izvenzakonski skupnosti s pokojnim T. J., saj tožena stranka ni oporekala trditvam, da je tožnica vlagala v sporno nepremičnino in da je zaradi tega upravičena do deleža na nepremičnini, prav tako ni oporekala zatrjevani višini njenega deleža. Ugotavljanja nespornih dejstev zato ni mogoče prelagati na čas po pravnomočni odločitvi v pravdi opr. št. I P 787/2009.

3. Pritožba je utemeljena.

4. Kadar je odločba sodišča odvisna od predhodne rešitve vprašanja, ali obstaja kakšna pravica ali pravno razmerje, pa o njem še ni odločilo sodišče ali kakšen drug pristojni organ, lahko sodišče samo reši to vprašanje, če ni s posebnimi predpisi drugače določeno (prvi odstavek 13. člena ZPP). V skladu z 206. členom ZPP sodišče odredi prekinitev postopa, če sklene da ne bo samo reševalo predhodnega vprašanja.

5. Izpodbijani sklep sodišča prve stopnje je nezakonit. Sodišče prve stopnje je namreč predmetni pravdni postopek prekinilo iz razloga, ker bo šele s pravnomočno odločitvijo v pravdi opr. št. I P 787/2009 jasno, ali je tožnica vlagala v sporno nepremičnino, kar bi tožnico (po mnenju sodišča prve stopnje) upravičevalo do deleža na tej nepremičnini. Ugotavljanje, ali je tožnica v sporno nepremičnino vlagala, je ugotavljanje dejstva. Glede na prvi odstavek 13. člena ZPP pa ugotavljanje dejstva ne predstavlja reševanja predhodnega vprašanja, ki je po 206. členu ZPP utemeljen razlog za prekinitev postopka. Poleg tega tožnica v predmetni pravdni zadevi med drugim zahteva ugotovitev, da v skupno premoženje tožnice in pokojnega T. J. spadajo tudi nepremičnine parc. št. 3159 in 3160, obe k.o. O., in da je delež tožnice na skupnem premoženju ½. Pravda opr. št. I P 787/2009 med očetom in bratom pokojnega T. J. na eni strani ter pravnima naslednikoma le-tega pa teče zaradi vračila posojila za nakup in obnovo med drugim tudi nepremičnin parc. št. 3159 in 3160, obe k.o. O.. Glede na navedeno z odločitvijo v pravdi opr. št. I P 787/2009 po presoji pritožbenega sodišča ne bo odločeno o pravici ali pravnemu razmerju tožnice.

6. Po povedanem je pritožbeno sodišče pritožbi ugodilo in sklep sodišča prve stopnje razveljavilo (3. točka 365. člena ZPP).


Zveza:

ZPP člen 13, 13/1, 206.
Datum zadnje spremembe:
14.12.2011

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjYwOTcw