<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL Sklep I Cp 959/2019
ECLI:SI:VSLJ:2019:I.CP.959.2019

Evidenčna številka:VSL00024912
Datum odločbe:12.07.2019
Senat, sodnik posameznik:Majda Irt
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODVETNIŠTVO
Institut:spor zaradi motenja posesti - stroški postopka - sklep o stroških postopka - nagrada za odvetniške storitve - določitev vrednosti predmeta odvetniške storitve

Jedro

Tožeča stranka je upravičena le do povrnitve odvetniških stroškov v vrednosti 300 odvetniških točk, kolikor znaša s tarifo – v sporu zaradi motenja posesti – predvidena odvetniška nagrada za opravljeno odvetniško storitev.

Izrek

I. Pritožbi se ugodi in se II. točka izreka spremeni tako, da se tožeči stranki v roku 15 dni naloži plačilo pravdnih stroškov tožene stranke v znesku 171,35 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od prvega naslednjega dne po izteku roka za izpolnitev obveznosti dalje.

II. Tožeča stranka mora v 15 dneh od vročitve tega sklepa toženi stranki povrniti stroške pritožbenega postopka v znesku 129,64 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo po izteku roka za izpolnitev obveznosti dalje.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je v motenjski pravdi postopek ustavilo (I. točka izreka) in tožnici naložilo povračilo toženčevih pravdnih stroškov v znesku 114,24 EUR, s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi (II. točka izreka).

2. Zoper odločitev o stroških postopka vlaga pravočasno pritožbo toženec, ki opozarja na napačno uporabo materialnega prava pri odmeri stroškov postopka. Izpostavlja, da je bil predmet spora motenje posesti, ki je v Odvetniški tarifi, in sicer v tar. št. 18 vrednoteno z vrednostjo storitve 300 točk. Sodišče prve stopnje pa je nepravilno kot osnovo za odmero stroškov upoštevalo vrednost spornega predmeta v višini 1.200 EUR.

Pritožnik predlaga, da pritožbeno sodišče izpodbijani sklep spremeni tako, da se mu prizna stroške postopka v priglašeni višini. Priglaša tudi stroške pritožbenega postopka.

3. Pritožba je bila vročena tožnici, ki pa se nanjo ni odzvala.

4. Pritožba je utemeljena.

5. Toženec v pritožbi pravilno opozarja, da je sodišče nagrado za opravljeno odvetniško storitev nepravilno odmerilo od zneska 1.200 EUR, čeprav bi moralo upoštevati tar. št. 18, ki za spore zaradi motenja posesti predpisuje nagrado v višini 300 točk. Vrednost storitve tako znaša 300 točk, ne pa 200, kot je v izpodbijanem sklepu napačno ugotovilo prvo sodišče. Toženec je tako upravičen do nagrade za odgovor na tožbo v višini 300 točk, materialnih stroškov v višini 2 % (tretji odstavek 11. člena OT), kar znaša 6 točk ter do 22 % DDV, kar skupaj predstavlja znesek v višini 171,35 EUR. Pritožbeno sodišče je zato pritožbi toženca ugodilo in izpodbijani sklep o stroških postopka spremenilo tako, da je tožnica dolžna tožencu povrniti stroške postopka pred sodiščem prve stopnje v višini 171,35 EUR.

6. Toženec je s pritožbo v celoti uspel, zato mu je tožnica dolžna povrniti tudi njegove pritožbene stroške (prvi odstavek 154. člena ZPP v zvezi s tretjim odstavkom 165. člena ZPP). Toženec je upravičen do povračila priglašenih stroškov za pritožbo v višini 100 točk po tar. št. 21/2 OT (0,6 EUR) in materialnih stroškov v višini 2 %. Ob upoštevanju vrednosti točke (0,6 EUR) ter 22 % DDV, vključno s sodno takso, znašajo pritožbeni stroški toženca 129,64 EUR.


Zveza:

Podzakonski akti / Vsi drugi akti
Odvetniška tarifa (2015) - člen 11, 11/3
Odvetniška tarifa (2015) - tarifna številka 18
Datum zadnje spremembe:
10.08.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDMwODUz