<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL Sodba II Cp 842/2019
ECLI:SI:VSLJ:2019:II.CP.842.2019

Evidenčna številka:VSL00024440
Datum odločbe:27.06.2019
Senat, sodnik posameznik:Bojan Breznik
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:spor majhne vrednosti - sodba na podlagi pripoznave - nepristop tožene stranke na narok

Jedro

Tretji odstavek 454. člena ZPP določa, če je izvedbo naroka zahtevala tožena stranka, pa ne pride, čeprav je bila v redu vabljena, izda sodišče sodbo na podlagi pripoznave. Toženka je v ugovoru predlagala lastno zaslišanje in zaslišanje priče, zato je sodišče prve stopnje razpisalo narok, na katerega pa toženka ni pristopila, zato je sodišče na podlagi tretjega odstavka 454. člena ZPP izdalo sodbo na podlagi pripoznave.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi sodba na podlagi pripoznave.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je s sodbo na podlagi pripoznave razsodilo, da se vzdrži v veljavi sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani VL 109174/2016 z dne 15. 11. 2016 tako, da je toženka dolžna v roku osmih dni plačati tožniku 1.292,25 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 10. 7. 2015 dalje do plačila in izvršilne stroške v znesku 74,00 EUR, v roku osmih dni, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prvega naslednja dne po preteku izpolnitvenega roka do plačila (I.). Toženka je dolžna tudi plačati tožniku pravdne stroške v znesku 428,98 EUR, v roku osmih dni, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prvega naslednja dne po preteku izpolnitvenega roka do plačila.

2. Toženka v laični pritožbi navaja, da ni prejela vabila na poravnalni narok in vabila na zaslišanje, zato je zmotna ugotovitev sodišča prve stopnje v sodbi, da je toženka prejela vabilo na narok. Sodišče v sodbi ni ugotovilo, da je toženki poslalo vabilo za glavno obravnavo, zato sodbe ni mogoče preizkusiti.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Sodba, s katero je končan spor v postopku v sporih majhne vrednosti, se sme izpodbijati samo zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz drugega odstavka 339. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) in zaradi zmotne uporabe materialnega prava (prvi odstavek 458. člena ZPP). Pritožbeno sodišče ugotavlja, da sodišče prve stopnje ni storilo absolutnih bistvenih kršitev pravdnega postopka, na katere mora paziti pritožbeno sodišče po uradni dolžnosti, upoštevaje določbo drugega odstavek 350. člena ZPP.

5. Toženka v pritožbi neutemeljeno zatrjuje, da ji sodišče ni poslalo vabila na poravnalni narok in na glavno obravnavo, čeprav iz odredbe sodišča prve stopnje z dne 24. 5. 20181 izhaja, da je sodišče odredilo, da se toženko povabi na poravnalni narok in narok v sporu majhne vrednosti. Toženki je bilo vabilo vročeno s fikcijo vročitve. Iz obvestila o vročitvi izhaja, da je bilo toženki 28. 5. 2018 v predalčniku puščeno obvestilo, kjer je bilo navedeno, da sodno pisanje, v katerem se je nahajalo vabilo za narok z dne 6. 9. 2018, lahko v roku petnajstih dni prevzame na pošti. Ker toženka pisma v tem roku ni prevzela, je bilo sodno pisanje puščeno v njenem hišnem predalčniku 13. 6. 2018. Ta dejstva izhajajo tudi iz sodbe na podlagi pripoznave sodišča prve stopnje2.

6. Tretji odstavek 454. člena ZPP določa, če je izvedbo naroka zahtevala tožena stranka, pa ne pride, čeprav je bila v redu vabljena, izda sodišče sodbo na podlagi pripoznave. Toženka je v ugovoru predlagala lastno zaslišanje in zaslišanje priče, zato je sodišče prve stopnje razpisalo narok, na katerega pa toženka ni pristopila, zato je sodišče na podlagi tretjega odstavka 454. člena ZPP izdalo sodbo na podlagi pripoznave.

7. Pritožbeni razlogi niso utemeljeni, zato je pritožbeno sodišče pritožbo zavrnilo in potrdilo sodbo na podlagi pripoznave sodišča prve stopnje (353. člen ZPP).

-------------------------------
1 Glej l. št. 63.
2 Glej 6. točko obrazložitve sodbe na podlagi pripoznave in opombo številka 3.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 454, 454/3
Datum zadnje spremembe:
18.07.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDMwMjU5