<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep Cst 701/2015
ECLI:SI:VSLJ:2015:CST.701.2015

Evidenčna številka:VSL0055464
Datum odločbe:16.12.2015
Senat, sodnik posameznik:Vesna Jenko (preds.), Renata Horvat (poroč.), Lidija Leskošek Nikolič
Področje:STEČAJNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:vročanje predloga za začetek postopka osebnega stečaja - fikcija vročitve - postopek z upnikovim predlogom za začetek stečajnega postopka - odločanje o začetku stečajnega postopka

Jedro

Dolžnik z dokaznimi predlogi, da sodišče opravi pregled stečajnega spisa zaradi ugotavljanja, ali je bila pošiljka dolžniku poslana ali ne, ter da se zaslišijo poštni uslužbenci in pregledajo poštni seznami, zaradi ugotavljanja, ali je sodišče poslalo poštno pošiljko pošti, da bi le-ta pismo vročila dolžniku, ne more uspeti, saj iz zgoraj navedenega izhaja, da je bila sodna pošiljka (poziv dolžniku, da odgovori na predlog upnika za začetek postopka osebnega stečaja) nedvomno poslana dolžniku.

Izrek

Pritožba se zavrne in se izpodbijani sklep potrdi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom odločilo, da se popravi obrazložitev sklepa o začetku postopka osebnega stečaja z dne 18. 8. 2015 v obrazložitvi sklepa, ki se pravilno glasi:

„Upnik je dne 24. 4. 2015 vložil predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom, katerega vsebina je v skladu s prvim odstavkom 232. člena ZFPPIPP, in založil predujem za kritje stroškov začetka stečajnega postopka v skladu s prvim odstavkom 233. člena ZFPPIPP. Sodišče je predlog vročilo dolžniku in ga opozorilo na pravne posledice iz tretjega odstavka 235. člena ZFPPIPP“.

Ker dolžnik v 15 dneh po prejemu predloga za začetek stečajnega postopka ni izjavil, da z upnikovim predlogom soglaša, niti ni ugovarjal, da ni insolventen in da upnikova terjatev ne obstaja, se domneva, da je dolžnik insolventen (tretji odstavek 235. člena ZFPPIPP). Zato je sodišče odločilo, da se nad dolžnikom začne stečajni postopek (2. točka prvega odstavka 239. člena ZFPPIPP).

Sodišče je na podlagi razloženega presodilo, da je upnik procesno legitimiran za vložitev predloga in da je dolžnik insolventen, je odločilo, da se nad dolžnikom začne stečajni postopek (tretji odstavek 239. člena ZFPPIPP v zvezi s 50. členom ZFPPIPP).

Sodišče je s sklepom o začetku postopka tudi imenovalo upravitelja v skladu s prvim odstavkom 115. člena in 116. členom ZFPPIPP.

2. Dolžnik je proti sklepu pravočasno vložil pritožbo iz vseh pritožbenih razlogov. Pritožbenemu sodišču smiselno predlaga, da pritožbi ugodi, izpodbijani sklep razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom popravilo obrazložitev sklepa o začetku postopka osebnega stečaja nad dolžnikom St 2285/2015 z dne 18. 8. 2015, v kateri je bilo zaradi izbire napačnega sklepa iz šifranta navedeno, da je vložil predlog za začetek stečajnega postopka dolžnik ter da se v takšnem primeru po prvem odstavku 234. člena ZFPPIPP domneva, da je dolžnik insolventen, čeprav ga je v resnici vložil upnik. Ugotovilo je, da je bil dolžnik pozvan, da odgovori na upnikov predlog za začetek postopka osebnega stečaja nad njim, vendar v danem 15-dnevnem roku nanj ni odgovoril. Zato je nad njim začelo postopek osebnega stečaja, na podlagi 2. točke prvega odstavka 239. člena ZFPPIPP v zvezi s tretjim odstavkom 235. člena ZFPPIPP.

5. Dolžnik trdi, da „sodišče predloga za začetek postopka osebnega stečaja dolžniku niti ni odpravilo, zato vročevalec dolžniku ni imel kaj vročiti.“ Navedeno naj bi izhajalo iz seznama procesnih dejanj. Nadalje trdi, da navedba sodišča, da je bilo obvestilo o poskusu vročitve poziva dolžniku vročeno v dolžnikov hišni predalčnik 6. 7. 2015, da je bilo puščeno v hišni predalčnik ter da se je 15-dnevni rok iztekel 22. 7. 2015, ne vzdrži preizkusa, ker je dolžnik vso pošto redno sprejemal in tudi dvignil.

6. Pritožbeno sodišče po vpogledu v stečajni spis ugotavlja, da je sodišče prve stopnje poziv dolžniku, da se v 15 dneh po prejemu poziva izreče o upnikovem predlogu za začetek postopka osebnega stečaja poslalo 2. 7. 2015. Navedeno med drugim dokazuje obvestilo pošte o opravljeni vročitvi, ki ga je poslala sodišču dne 24. 7. 2015, iz katerega izhaja, da je poštni vročevalec, ker sodnega pisanja dolžniku ni bilo mogoče osebno vročiti, prav tako ne kakšnemu odraslemu članu njegovega gospodinjstva, dne 6. 7. 2015 v njegovem hišnem predalčniku pustil obvestilo, v katerem je bilo navedeno, kje je pisanje in rok 15 dni, v katerem ga mora dvigniti. Ker naslovnik pisanja ni dvignil v 15-ih dneh, odkar mu je bilo puščeno navedeno obvestilo, je bilo sodno pisanje (poziv dolžniku) po preteku tega roka dne 22. 7. 2015 puščeno v hišnem predalčniku. Glede na navedeno se je v skladu z določbo četrtega odstavka 142. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP vročitev štela za opravljeno dne 22. 7. 2015, rok za odgovor dolžnika na upnikov predlog za začetek postopka osebnega stečaja pa je potekel dne 6. 8. 2015. Sodišče prve stopnje je tako nad dolžnikom utemeljeno začelo postopek osebnega stečaja, na podlagi določbe 2. točke prvega odstavka 239. člena ZFPPIPP.

7. Dolžnik z dokaznimi predlogi, da sodišče opravi pregled stečajnega spisa zaradi ugotavljanja, ali je bila pošiljka dolžniku poslana ali ne, ter da se zaslišijo poštni uslužbenci in pregledajo poštni seznami, zaradi ugotavljanja, ali je sodišče poslalo poštno pošiljko pošti, da bi le-ta pismo vročila dolžniku, ne more uspeti, saj iz zgoraj navedenega izhaja, da je bila sodna pošiljka (poziv dolžniku, da odgovori na predlog upnika za začetek postopka osebnega stečaja) nedvomno poslana dolžniku.

8. Pritožnik med drugim navaja, da je zoper oklic o začetku postopka osebnega stečaja dne 21. 8. 2015 podal ugovor. Vendar pritožbeno sodišče ugotavlja, da je sodišče prve stopnje njegov ugovor, ki ga je štelo kot pritožbo zoper sklep o začetku postopka osebnega stečaja St 2285/2015 z dne 18. 8. 2015, štelo za umaknjen (sklep St 2285/2015 z dne 8. 10. 2015). Višje sodišče v Ljubljani pa je pritožbo dolžnika zoper navedeni sklep zavrnilo in sklep sodišča prve stopnje potrdilo, s sklepom Cst 732/2015 z dne 16. 12. 2015. Sklep sodišča prve stopnje o začetku postopka osebnega stečaja nad dolžnikom St 2285/2015 z dne 18. 8. 2015 je tako postal pravnomočen.

9. Pritožbeno sodišče je glede na navedeno pritožbo zavrnilo in sklep sodišča prve stopnje potrdilo (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP), ko je pred tem ugotovilo, da tudi ni podan nobeden od pritožbenih razlogov, na katere pritožbeno sodišče pazi po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 366. člena ZPP, vse v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP).


Zveza:

ZPP člen 142, 142/4. ZFPPIPP člen 235, 235/3.
Datum zadnje spremembe:
22.04.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzkyOTcw