<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL Sklep Cst 306/2018
ECLI:SI:VSLJ:2018:CST.306.2018

Evidenčna številka:VSL00013163
Datum odločbe:20.06.2018
Senat, sodnik posameznik:Vesna Jenko (preds.), Nada Mitrović (poroč.), Renata Horvat
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:posebna razdelitvena masa - sklep o razdelitvi posebne razdelitvene mase - procesna legitimacija za vložitev pritožbe - družbenik družbe - nedovoljena pritožba - odločanje o pritožbi

Jedro

Ker pritožnik ni stranka stečajnega postopka, zakon pa ne daje družbeniku družbe pravice do pritožbe zoper sklep o razdelitvi posebne stečajne mase, pomeni, da njegova pritožba ni dovoljena. Nedovoljeno pritožbo zavrže sodišče prve stopnje. Ker nedovoljene pritožbe ni zavrglo že sodišče prve stopnje, pač pa je spis predložilo v reševanje višjemu sodišču, da odloči o pritožbi, je nedovoljeno pritožbo zavrglo višje sodišče.

Izrek

Pritožba se zavrže.

Obrazložitev

1. Z uvodoma citiranim sklepom je sodišče prve stopnje sklenilo, da se razdelitev posebne razdelitvene mase (od prodaje parc. št. ... k. o. ...) opravi na podlagi končnega načrta razdelitve posebne razdelitvene mase z dne 16. 4. 2018 (r. 55), ki je sestavni del tega izreka in je objavljen hkrati z objavo tega sklepa (1/1 točka izreka); ugotovilo je, da upravitelj V. J. opravlja naloge in pristojnosti upravitelja v postopku prek pravnoorganizacijske oblike, ki je v poslovni register vpisana s temi podatki: ODVETNIK V. J., matična številka: ... (2.1. točka izreka); upravitelju je odmerilo sorazmerni del nadomestila za razdelitev posebne razdelitvene mase z vključenim DDV v višini 17.616,32 EUR (2.2. točka izreka) in še, da ima po pravnomočnosti tega sklepa pravico do plačila 90% zneska iz točke 2.2., o plačilu zadnjih 10 odstotkov pa bo odločalo sodišče po prejemu končnega poročila (2.3. točka izreka).

2. A. A. je na sklep o razdelitvi posebne razdelitvene mase vložil pravočasno pritožbo, ki jo je prvostopenjsko sodišče predložilo višjemu sodišču v reševanje s predložitvenim poročilom z dne 15. 6. 2018.

3. Pritožba ni dovoljena.

4. V stečajnem postopku nad pravno osebo so stranke stečajnega postopka upniki, ki v tem postopku uveljavljajo terjatve do insolventnega dolžnika (glej 56. člen ZFPPIPP). Zoper sklepe, izdane v postopku zaradi insolventnosti, torej tudi v stečajnem postopku, se smejo pritožiti stranke postopka (prvi odstavek 126. člena ZFPPIPP), upravitelj ali druga oseba, ki ni stranka postopka, pa imajo pravico vložiti pritožbo samo proti tistim sklepom, za katere tako določa zakon (drugi odstavek 126. člena ZFPPIPP).

5. Pritožnik v pritožbi zoper sklep o razdelitvi posebne stečajne mase ni navedel svoje procesne vloge v stečajnem postopku nad pravno osebo. Iz odgovora upravitelja z dne 25. 5. 2018 izhaja, da pritožnik nima statusa upnika, iz predložitvenega poročila, ki ga je sestavilo sodišče prve stopnje pa izhaja, da je eden izmed družbenikov ter da je bil do začetka stečajnega postopka direktor družbe. Ker pritožnik ni stranka stečajnega postopka, zakon pa ne daje družbeniku družbe pravice do pritožbe zoper sklep o razdelitvi posebne stečajne mase, pomeni, da njegova pritožba ni dovoljena (četrti odstavek 343. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP). Nedovoljeno pritožbo zavrže sodišče prve stopnje (prvi odstavek 128. člena ZFPPIPP). Ker nedovoljene pritožbe ni zavrglo že sodišče prve stopnje, pač pa je spis predložilo v reševanje višjemu sodišču, da odloči o pritožbi (tretji odstavek 128. člena ZFPPIPP), je nedovoljeno pritožbo zavrglo višje sodišče (prvi odstavek 346. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena in četrtim odstavkom 128. člena ZFPPIPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (2007) - ZFPPIPP - člen 56, 121, 126, 126/1, 126/2, 128, 128/1
Datum zadnje spremembe:
22.08.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDIwOTY2