<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep Cst 534/2016
ECLI:SI:VSLJ:2016:CST.534.2016

Evidenčna številka:VSL0085562
Datum odločbe:24.08.2016
Senat, sodnik posameznik:Nada Mitrović (preds.), Renata Horvat (poroč.), Vesna Jenko
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe - pritožba predkupne upravičenke - nedovoljena pritožba

Jedro

ZFPPIPP v prvem odstavku 344. člena določa, da se proti sklepu o soglasju k prodajni pogodbi iz 341. člena tega zakona lahko pritožijo samo upniki.

Pritožnica ni upnica v tem stečajnem postopku in tega tudi ne zatrjuje. Zato njena pritožba ni dovoljena (četrti odstavek 343. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP). Pritožbeno sodišče jo je glede na navedeno kot nedovoljeno zavrglo (1. točka 365. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP).

Izrek

Pritožba se zavrže.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom dalo soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe z dne 18. 9. 2015, katere predmet je prodaja premoženja stečajnega dolžnika in sicer poslovni prostor – trgovina (oznaka GURS X) s skladiščnimi prostori, pomožnimi prostori in pripadajoči del dvorišča na naslovu M., v skupni izmeri 142,18 m2, ki ni etažirana, z zemljiškoknjižno oznako: parc. št. 2177/0, k. o. X, ID znak 000, delež do 12/100, parc. št. 2178/0, k. o. X, ID znak 001, delež do 12/100 in parc. št. 2179/0, k. o. X, ID znak 002, delež 12/100, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, med prodajalcem M., d. d., – v stečaju in kupcem A. d. o. o., za ceno v višini 217.010,00 € in ustrezen davek.

2. A. K. je zoper sklep pravočasno vložila pritožbo iz vseh pritožbenih razlogov. Pritožbenemu sodišču predlaga, da pritožbi ugodi in izpodbijani sklep razveljavi.

3. Pritožba ni dovoljena.

4. Pritožnica navaja, da je ena od dedinj po pokojnem B. B. in pokojni C. C., ki sta solastnika stavbe, v kateri se prodajajo nepremičnine v lasti stečajnega dolžnika, za katerih prodajo je bil izdan izpodbijani sklep o soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe. Navaja, da jo je stečajna upraviteljica kot dedinjo pozvala k uveljavitvi zakonske predkupne pravice, da je izrazila svojo voljo, da želi uveljaviti svojo predkupno pravico, vendar bo to lahko storila šele, ko bo zaključen zapuščinski postopek po pokojnih prednikih. Zato bi sodišče moralo odložiti odločanje o izdaji soglasja k prodajni pogodbi za čas do dokončanja zapuščinskega postopka.

5. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju ZFPPIPP) v 1. odstavku 344. člena določa, da se proti sklepu o soglasju k prodajni pogodbi iz 341. člena tega zakona lahko pritožijo samo upniki. Ti v skladu s 57. členom ZFPPIPP pridobijo upravičenje opravljati procesna dejanja v glavnem postopku zaradi insolventnosti s pravočasno prijavo terjatve.

6. Pritožnica ni upnica v tem stečajnem postopku in tega tudi ne zatrjuje. Zato njena pritožba ni dovoljena (četrti odstavek 343. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP). Pritožbeno sodišče jo je glede na navedeno kot nedovoljeno zavrglo (1. točka 365. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP).

7. Iz navedb pritožnice in odgovora upraviteljice pa sicer izhaja, da je bila pritožnici dana možnost uveljavljanja predkupne pravice, v skladu s 3. točko tretjega odstavka 347. člena ZFPPIPP.


Zveza:

ZFPPIPP člen 344, 344/1.
Datum zadnje spremembe:
13.03.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDA0MDMz