<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

VSRS Sklep I R 12/2019
ECLI:SI:VSRS:2019:I.R.12.2019

Evidenčna številka:VS00020545
Datum odločbe:21.02.2019
Senat:Jan Zobec (preds.), mag. Nina Betetto (poroč.), dr. Ana Božič Penko
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - nezadovoljstvo z delom sodišča - ponovni predlog - res iudicata - ne bis in idem - nedovoljen predlog - zavrženje predloga za delegacijo pristojnosti

Jedro

Tožnica je vložila ponoven predlog za delegacijo pristojnosti iz bistveno enakih razlogov, o katerih je Vrhovno sodišče že odločilo; zato o tem ni bilo mogoče znova odločati in je bilo treba tožničin predlog zavreči

Izrek

Predlog se zavrže.

Obrazložitev

1. Med pravdnimi strankami je pred Okrožnim sodiščem v Kranju v teku postopek za ugotovitev obsega zapuščine.

2. Tožnica je predlagala prenos pristojnosti, pri čemer je kot razlog navajala preprečitev nadaljnje diskriminacije. Sodnicam s kranjskega sodišča je očitala, da ji ne omogočajo zaščite njenih pravic v skladu s predpisi, ji povzročajo stroške in porabo časa, fizične in psihične obremenitve, kar bi v primeru skrbne izvedbe postopka odpadlo. Tako bi se ji preprečila nepopravljiva škoda, ki je ne morejo popraviti pritožbeni postopki.

3. Predlog ni dovoljen.

4. Vrhovno sodišče lahko na predlog stranke ali pristojnega sodišča določi drugo stvarno pristojno sodišče, da postopa v zadevi, če je očitno, da se bo tako laže opravil postopek, ali če so za to drugi tehtni razlogi (67. člen Zakona o pravdnem postopku - ZPP).

5. Tožnica je v tej pravdi Vrhovnemu sodišču predlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča podala že v vlogi z dne 4. 4. 2016, Vrhovno sodišče pa je o njenem predlogu odločilo s sklepom I R 61/2016 z dne 19. 5. 2016 tako, da ga je zavrnilo. Obravnavani predlog uveljavlja v bistvenem enake razloge – trditve o diskriminaciji tožnice in nezadovoljstvu z delom kranjskih sodnic. V prej navedenem sklepu je bilo tožnici pojasnjeno, da njene posplošene trditve ne morejo vzbuditi upravičenega razumnega dvoma o nevtralnosti in neodvisnosti krajevno pristojnega sodišča, prav tako pa ne dvoma v siceršnjem dojemanju zunanjega videza postulatov poštenega sojenja. Kljub temu je tožnica vložila ponoven predlog za delegacijo pristojnosti iz bistveno enakih razlogov. Sodišče mora po določbi drugega odstavka 319. člena ZPP ves čas po uradni dolžnosti paziti, ali je stvar pravnomočno razsojena, ta okoliščina pa pomeni procesno oviro za novo sojenje o pravno identični vlogi.1 Ker navaja tožnica v novem predlogu enake razloge, o katerih je Vrhovno sodišče že odločilo, o tem ni mogoče znova odločati, temveč je treba tožničin predlog zavreči (drugi odstavek 319. člena ZPP).

-----------------------
1 Primerjaj sklepe Vrhovnega sodišča I R 103/2018 z dne 6. 9. 2018, I R 45/2017 z dne 6. 4. 2017, I R 132/2010 z dne 16. 9. 2010, I R 85/2005 z dne 30. 6. 2005 in I R 83/2005 z dne 13. 7. 2005.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 67, 319, 319/2
Datum zadnje spremembe:
14.03.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDI2NTg2