<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

VSRS Sklep II DoR 418/2018
ECLI:SI:VSRS:2019:II.DOR.418.2018

Evidenčna številka:VS00019039
Datum odločbe:17.01.2019
Opravilna številka II.stopnje:VSK Sodba I Cp 111/2018
Datum odločbe II.stopnje:26.09.2018
Senat:Jan Zobec (preds.), dr. Ana Božič Penko (poroč.), Karmen Iglič Stroligo
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO
Institut:predlog za dopustitev revizije - sočasnost izpolnitve - neizpolnitev pogodbene obveznosti - primeren dodatni rok - odstop od pogodbe - zavrnitev predloga za dopustitev revizije

Jedro

Pogoji iz 367.a člena ZPP za dopustitev revizije niso izpolnjeni.

Izrek

Predlog se zavrne.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je odločilo, da je toženec dolžan tožnici v roku 15 dni izstaviti zemljiškoknjižno listino, na podlagi katere se bo pri nepremičnini s parc. št. 33/4, k. o. ..., vzpostavilo prejšnje zemljiškoknjižno stanje in ponovno vknjižila lastninska pravica na tožničino ime, sicer bo takšno listino nadomestila ta pravnomočna sodba. Odločilo je tudi, da je toženec dolžan nepremičnino s parc. št. 33/4, k. o. ..., prosto svojih stvari in oseb izročiti tožnici.

2. Sodišče druge stopnje je pritožbo toženca zavrnilo.

3. Zoper sodbo sodišča druge stopnje je toženec vložil predlog za dopustitev revizije in predlagal dopustitev revizije glede naslednjih pravnih vprašanj:

- Ali mora sodišče pri odločanju o primernosti dodatnega roka po drugem odstavku 105. člena OZ upoštevati tudi zamudo pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti nasprotne stranke?

- Ali mora sodišče pri presojanju razlogov za neizpolnitev pogodbenih obveznosti kupca presojati tudi dejstvo zamude pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti prodajalca?

- Ali je potrebno pri presojanju primernosti dodatnega roka po drugem odstavku 105. člena OZ upoštevati tudi preostala pogodbena določila in okoliščine, v katerih se je pravni posel sklepal?

- Ali se lahko pogodbena stranka, ki je v zamudi z izpolnitvijo svojih pogodbenih obveznosti, uspešno sklicuje in zahteva razvezo pogodbe v primeru zamude pri izpolnitvi druge pogodbene stranke?

Predlagatelj meni, da nižji sodišči nista upoštevali ugovora sočasne izpolnitve iz 101. člena OZ in da dodatni izpolnitveni rok ni bil primeren. Tožnica je bila v zamudi. Če bi ga sodišče zaslišalo, bi lahko pojasnil, zakaj ni poravnal kupnine v pogodbenem roku. Pravdni stranki nista bili enako obravnavani.

4. Predlog ni utemeljen.

5. Predpostavke za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena Zakona o pravdnem postopku niso izpolnjene. Skladno z določbo drugega odstavka 367.c člena istega zakona je zato Vrhovno sodišče predlog zavrnilo.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367a/1, 367c, 367c/2
Obligacijski zakonik (2001) - OZ - člen 101, 105, 105/2
Datum zadnje spremembe:
01.02.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDI1MzU3