<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

VSRS Sklep II DoR 470/2018
ECLI:SI:VSRS:2019:II.DOR.470.2018

Evidenčna številka:VS00020548
Datum odločbe:14.02.2019
Opravilna številka II.stopnje:VSL Sodba I Cp 949/2018
Datum odločbe II.stopnje:07.11.2018
Senat:mag. Rudi Štravs (preds.), Tomaž Pavčnik (poroč.), Karmen Iglič Stroligo
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO
Institut:predlog za dopustitev revizije - odstop od pogodbe - neizpolnitev pogodbene obveznosti - vrnitev danega - res iudicata - zastaranje - pravnomočnost - zavrnitev predloga za dopustitev revizije

Jedro

Vrhovno sodišče dopusti revizijo, če je od njegove odločitve mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, pomembnem za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava preko sodne prakse (prvi odstavek 367.a člena ZPP). Vrhovno sodišče je ugotovilo, da navedeni pogoji za dopustitev revizije niso podani, zato je toženkin predlog zavrnilo (drugi odstavek 367.c člena ZPP).

Izrek

Predlog se zavrne.

Obrazložitev

1. Tožničina pravna prednica je toženki na podlagi Pogodbe št. .. z dne 19. 7. 2010 dodelila namenska sredstva v višini 178.080,00 EUR za sofinanciranje dela upravičenih stroškov pri izvajanju projekta „C.“.

2. Sodišče prve stopnje je toženki naložilo, da mora tožnici plačati 178.080,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 4. 11. 2010 dalje do plačila. Pojasnilo je, da je toženka kršila pogodbene obveznosti, saj investicije v vrednosti 511.500,00 EUR neto do 19. 7. 2013 ni finančno in vsebinsko zaključila, niti ni izkazala, da bi najkasneje v roku treh let od datuma zaključka investicije ustvarila 12 novih neto delovnih mest, ki bi jih ohranila v regiji vsaj 3 oziroma 5 let po dnevu, ko je bilo posamezno mesto prvič zasedeno. Skladno s pogodbo je za kršitev navedenih obveznosti toženka dolžna vrniti prejeta sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.

3. Sodišče druge stopnje je pritožbo toženke zavrnilo ter sodbo sodišča prve stopnje potrdilo.

4. Zoper sodbo sodišča druge stopnje toženka vlaga predlog za dopustitev revizije in postavlja naslednja vprašanja:

(1) ali je pogodbena stranka, ki je pogodbi zvesta in ni zakrivila razdrtja pogodbe, dolžna nositi posledice razdrtja pogodbe;

(2) ali gre za zahtevek, o katerem je bilo že pravnomočno razsojeno;

(3) ali je tožbeni zahtevek tožnice že zastaral;

(4) ali lahko sodišče brez izvedbe dokaznega postopka in pritegnitve izvedenca ugotovi, ali je bila investicija zaključena ali ne;

(5) ali je pogodba št. ... z dne 19. 7. 2010 o financiranju dela upravičenih stroškov še veljavna, v kolikor to vprašanje ni bilo predmet prvega postopka pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, glede na to, da je tožnica enostransko odstopila od pogodbe in ni postavila ugotovitvenega zahtevka v tožbi, pač pa zgolj dajatveni tožbeni zahtevek.

5. Predlog ni utemeljen.

6. Vrhovno sodišče dopusti revizijo, če je od njegove odločitve mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, pomembnem za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava preko sodne prakse (prvi odstavek 367.a člena ZPP). Vrhovno sodišče je ugotovilo, da navedeni pogoji za dopustitev revizije niso podani, zato je toženkin predlog zavrnilo (drugi odstavek 367.c člena ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367a/1, 367c, 367c/2
Datum zadnje spremembe:
14.03.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDI2NTg1