<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

VSRS Sklep III Ips 28/2018
ECLI:SI:VSRS:2019:III.IPS.28.2018

Evidenčna številka:VS00020556
Datum odločbe:12.02.2019
Opravilna številka II.stopnje:VSM Sodba I Cpg 196/2017
Datum odločbe II.stopnje:21.11.2017
Senat:Vladimir Balažic (preds.), Franc Seljak (poroč.), dr. Mile Dolenc, dr. Miodrag Đorđević, mag. Rudi Štravs
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:zahteva za oceno ustavnosti - nadaljevanje prekinjenega pravdnega postopka - odmera stroškov zastopanja - ZOdvT

Jedro

Z odločitvijo Ustavnega sodišča o zahtevi za presojo ustavnosti je odpadel razlog za prekinitev odločanja o stroških revizijskega postopka. Zato je Vrhovno sodišče sklenilo, da se prekinjeni postopek nadaljuje (156. člen Ustave).

Izrek

I. Prekinjeni postopek se nadaljuje.

II. Tožeča stranka je dolžna v 15 dneh od vročitve tega sklepa povrniti toženi stranki njene stroške revizijskega postopka v znesku 137.448,25 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od prvega naslednjega dne po izteku roka za izpolnitev obveznosti, določenega v tej točki izreka, do plačila.

Obrazložitev

Dosedanji tek postopka

1. Vrhovno sodišče je s sodbo in sklepom z dne 16. 10. 2018 revizijo zoper sodbo zavrnilo (I. točka izreka) in odločanje o stroških revizijskega postopka prekinilo do odločitve Ustavnega sodišča o zahtevi za presojo ustavnosti 12. člena Zakona o odvetniški tarifi, vodeni pod opr. št. U-I-18/17 (II. točka izreka).

Glede nadaljevanja postopka (I. točka izreka)

2. Postopek v tej zadevi je bil prekinjen na podlagi drugega in tretjega odstavka 23. člena Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS) zaradi zahteve Vrhovnega sodišča za presojo ustavnosti 12. člena Zakona o odvetniški tarifi (ZOdvT) v zadevi opr. št. II Ips 305/2015. Na podlagi drugega in tretjega odstavka 23. člena ZUstS lahko Vrhovno sodišče potem, ko je že sprožilo zahtevo za presojo ustavnosti posamezne zakonske določbe, prekine postopek v vseh zadevah, pri katerih mora pri odločanju o pravnih sredstvih uporabiti takšen zakon, ne da bi ponovno vlagalo zahtevo zahtevo za presojo iste zakonske določbe.

3. Ustavno sodišče je o zahtevi Vrhovnega sodišča z odločbo U-I-80/17 z dne 5. 12. 2018 odločilo, da prvi odstavek 12. člena ZOdvT ni bil v neskladju z Ustavo v delu, po katerem se odvetniška nagrada, izračunana za namen povrnitve pravdnih stroškov, pri vrednostih predmeta nad 500.000,00 EUR za vsak začeti nadaljnji znesek 50.000,00 EUR zviša za 100,00 EUR.

4. Z odločitvijo Ustavnega sodišča o zahtevi za presojo ustavnosti je odpadel razlog za prekinitev odločanja o stroških revizijskega postopka. Zato je Vrhovno sodišče sklenilo, da se prekinjeni postopek nadaljuje (156. člen Ustave).

Glede odločitve o stroških revizijskega postopka (II. točka izreka)

5. Odločitev o stroških revizijskega postopka temelji na prvem odstavku 165. člena, na 154. členu in na 155. členu Zakona o pravdnem postopku (ZPP). Glede na določbo drugega odstavka 20. člena Odvetniške tarife so stroški odmerjeni po ZOdvT.

6. Tožeča stranka z revizijo ni uspela, zato sama nosi svoje stroške revizijskega postopka. Dolžna pa je toženi stranki povrniti njene stroške revizijskega postopka. Tožena stranka je upravičena do nagrade odvetniku za postopek z revizijo v višini 112.642,50 EUR (tar. št. 3300 v zvezi s tar. št. 1200 ZOdvT), materialnih stroškov v znesku 20,00 EUR in 22% DDV, kar skupaj znaša 137.448,25 EUR.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Ustava Republike Slovenije (1991) - URS - člen 156
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 165, 165/1
Zakon o odvetniški tarifi (2008) - ZOdvT - člen 12, 12/1
Datum zadnje spremembe:
13.03.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDI2NTgy