<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL Sodba in sklep I Cp 1806/2018
ECLI:SI:VSLJ:2018:I.CP.1806.2018

Evidenčna številka:VSL00018921
Datum odločbe:10.12.2018
Senat, sodnik posameznik:Majda Irt
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:spor majhne vrednosti - pritožbeni razlog zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja - nedovoljen pritožbeni razlog

Jedro

Pritožnik v pritožbi izpodbija dejansko stanje, ki ga je ugotovilo sodišče prve stopnje in ponuja svoje videnje zadeve, ki ga podkrepljuje s predloženimi listinskimi dokazi, kar je v sporih majhne vrednosti nedopustno.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdita sodba in sklep sodišča prve stopnje.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani VL 132934/2014 z dne 23. 10. 2014 delno obdržalo v veljavi za znesek 281,58 EUR, z zakonskimi zamudnimi obrestmi od zneska 259,28 EUR za čas od 28. 9. 2014 do plačila, in od zneska 32,30 EUR, z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 2. 10. 2014 dalje do plačila ter za 50,22 EUR izvršilnih stroškov, z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 6. 11. 2014 dalje do plačila. V presežku - za zakonske zamudne obresti od zneska 32,30 EUR za čas od 29. 9. 2014 do 2. 10. 2014 - pa je tožbeni zahtevek zavrnilo (I. točka izreka). Toženca je zavezalo k povračilu 63,12 EUR tožnikovih pravdnih stroškov, v primeru zamude s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi (II. točka izreka). Dovolilo je spremembo nasprotne tožbe (III. točka izreka), in zahtevek po nasprotni tožbi v celoti zavrnilo (IV. točka izreka). Tožencu je naložilo povračilo 391,99 EUR tožnikovih pravdnih stroškov, v primeru zamude s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi (V. točka izreka).

2. Toženec oporeka odločitvi prvega sodišča. V laični pritožbi pritožbenih razlogov ne specificira. Opisuje okoliščine vzpostavljanja pogodbenega odnosa s tožnikom. Pogodba z dne 25. 3. 2006 ne temelji na nobeni ponudbi in je nezakonita. Izpostavlja redno plačevanje tožnikovih storitev in opozarja, da mu je bil izročen "nefunkcionalen GSM aparat". Slednjega mu niso hoteli zamenjati. Ponovno pojasnjuje podlago za zneske, ki jih uveljavlja z nasprotno tožbo. Pritožbi prilaga naročniške pogodbe, sklepa sodišč in dokazila o opravljenih plačilih tožniku.

3. Pritožba je bila vročena v odgovor tožniku, ki pa se nanjo ni odzval.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Obravnavani spor sodi med spore majhne vrednosti (spori, v katerih se tožbeni zahtevek nanaša na denarno terjatev, ki ne presega 2.000,00 EUR) prvi odstavek 443. člena ZPP. V sporih majhne vrednosti veljajo posebna pravila, ki odstopajo od splošnih pravil pravdnega postopka v tem, da racionalizirajo in reducirajo posamezne faze postopka. To velja tudi za pritožbeni preizkus v sporu majhne vrednosti. Sodba v takšnem sporu se lahko izpodbija samo zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz drugega odstavka 339. člena ZPP in zaradi zmotne uporabe materialnega prava (prvi odstavek 458. člena ZPP). Zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja ter relativne bistvene kršitve določb postopka iz prvega odstavka 339. člena ZPP niso dovoljeni pritožbeni razlogi.

6. Pritožnik v pritožbi izpodbija dejansko stanje, ki ga je ugotovilo sodišče prve stopnje in ponuja svoje videnje zadeve, ki ga podkrepljuje s predloženimi listinskimi dokazi. Kot pa je bilo že zgoraj pojasnjeno, je uveljavljanje pritožbenega razloga zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja v sporih majhne vrednosti nedopustno, zato se pritožbeno sodišče do pritožnikovih ugovorov ne bo podrobneje opredeljevalo.

7. Glede na navedeno pritožba ni utemeljena, v postopku na prvi stopnji pa tudi ni prišlo do kršitev, na katere pazi pritožbeno sodišče po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP), zato je bilo treba pritožbo zavrniti in potrditi izpodbijano sodbo sodišča prve stopnje (353. člen ZPP).

8. Pritožnikovega opozorila, da je njegovo pravo ime AX., ne pa AY., pritožbeno sodišče ne more upoštevati. Pritožnik za svoje trditve ni predložil nobenega dokaza, v podatkih CRP pa je tožnik označen z imenom A. AX.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 443, 443/1, 458, 458/1
Datum zadnje spremembe:
13.03.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDI2NTY4