<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL Sklep II Cpg 503/2018
ECLI:SI:VSLJ:2018:II.CPG.503.2018.1

Evidenčna številka:VSL00018922
Datum odločbe:28.08.2018
Senat, sodnik posameznik:Ladislava Polončič
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:napoved pritožbe - osebna vročitev - nadomestna vročitev - pogoji za nadomestno vročitev - listine - vročilnica

Jedro

Sodbo je treba stranki vročiti po pravilih o osebni vročitvi (prvi odstavek 142. člena ZPP). Če ta ni mogoča, se opravi po določilih o nadomestni vročitvi skladno z določiloma tretjega in četrtega odstavka 142. člena ZPP. Iz določila četrtega odstavka 142. člena ZPP izhaja, da se v primeru vročitve sodne pošiljke po postopku za nadomestno vročanje šteje, da je bila vročitev opravljena dne, ko naslovnik dvigne pisanje. Če ga ne dvigne v 15 dneh, pa po poteku tega roka.

Vročilnica, ki je javna listina, dokazuje resničnost tistega, kar se v njej potrjuje (prvi odstavek 224. člena ZPP). Skladno z določilom četrtega odstavka 224. člena ZPP je sicer dovoljeno dokazovati, da so v javni listini dejstva neresnično ugotovljena. Vendar zgolj z navedbo, da obvestila o priporočeni pošiljki tožena stranka ni prejela ter da ji na pošti pošiljka ni bila vročena, pritožnica domneve iz četrtega odstavka 224. člena ZPP, da ji je bila sodba vročena 29. 12. 2017, ni izpodbila.

Izrek

Pritožba se zavrne in se izpodbijani sklep potrdi.

Obrazložitev

Uvodno pojasnilo

1. Sodišče prve stopnje je dne 12. 12. 2017 izdalo sodbo s skrajšano obrazložitvijo Pg 72/2017 – 17. Z njo je sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani VL 133487/2016-2 z dne 20. 12. 2016 vzdržalo v veljavi, tako da mora tožena stranka tožeči stranki plačati 480,00 EUR s pripadki ter izvršilne stroške v višini 130,00 EUR s pripadki (I. točka izreka). Toženi stranki je naložilo tudi plačilo pravdnih stroškov tožeče stranke v višini 206,24 EUR s pripadki (II. točka izreka). Presodilo je, da je tožena stranka dolžna tožeči stranki plačati 480,00 EUR s pripadki za opravljen, naročen prevoz pločevine v skupni teži 26.060 kg na relaciji M. (Udine) – Slovonski Brod, HR.

2. Proti tej sodbi je tožena stranka 10. 1. 2018 vložila napoved pritožbe.

Izpodbijani sklep

3. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom napoved pritožbe kot prepozno zavrglo. Svojo odločitev je oprlo na smiselno uporabo prvega odstavka 343. člena ZPP.

Pritožba

4. Zoper navedeni sklep se je tožena stranka pravočasno pritožila z vlogo, imenovano „ugovor zoper sklep“ pri čemer je poleg sodišča prve stopnje navedla tudi „Opr. št. 72/2017 z dne 18. 8. 2017“. Navedla je, da »redno dviguje priporočeno pošto s strani sodišča in tako s strani pošte ni prejela obvestila o priporočeni pošti, prav tako pa ji ni bila na pošti vročena«. Predlagala je, da pritožbeno sodišče njen ugovor zoper sodbo z dne 1. 3. 2018 upošteva, ker je bil vložen v zakonitem roku.

Pritožba ni utemeljena

5. Pritožbeno sodišče uvodoma ugotavlja, da je datum sklepa prvostopenjskega sodišča, citiran v vlogi tožene stranke „Ugovor zoper sklep, Okrožno sodišče v Krškem Opr. št. Pg 72/2017 z dne 18. 8. 2017“ očitno napačen, saj tega dne sodišče prve stopnje ni izdalo nobenega sklepa. Ker je bil vložen v pritožbenem roku zoper izpodbijani sklep, je pritožbeno sodišče štelo, da se je s to vlogo tožena stranka pritožila zoper sklep z dne 21. 3. 2018.

6. Sodbo je treba stranki vročiti po pravilih o osebni vročitvi (prvi odstavek 142. člena ZPP). Če ta ni mogoča, se opravi po določilih o nadomestni vročitvi skladno z določiloma tretjega in četrtega odstavka 142. člena ZPP. Iz določila četrtega odstavka 142. člena ZPP izhaja, da se v primeru vročitve sodne pošiljke po postopku za nadomestno vročanje šteje, da je bila vročitev opravljena dne, ko naslovnik dvigne pisanje. Če ga ne dvigne v 15 dneh, pa po poteku tega roka.

7. Iz pravilno izpolnjene vročilnice (pripeta k list. št. 66) izhaja, da vročevalec 14. 12. 2017 ob poskusu vročitve sodbe le-te ni mogel izročiti naslovniku (toženi stranki). Zato je toženi stranki v njenem hišnem predalčniku pustil obvestilo o prispeli pošiljki z navedbo, kje se pošiljka nahaja ter do kdaj jo lahko prevzame. Tožena stranka v roku 15 dni te pošiljke ni prevzela, zato ji je bila le-ta 3. 1. 2018 puščena v hišnem predalčniku. Glede na navedeno, je 15 dnevni rok za dvig sodne pošiljke potekel 29. 12. 2017, rok za vložitev napovedi pritožbe pa 8 dni kasneje, torej 6. 1. 2018, oziroma ker je bila tega dne sobota, šele 8. 1. 2018. Ker je tožena stranka napoved pritožbe na pošti priporočeno oddala šele 10. 1. 2018, je ta tako prepozna.

8. Vročilnica, ki je javna listina, dokazuje resničnost tistega, kar se v njej potrjuje (prvi odstavek 224. člena ZPP). Skladno z določilom četrtega odstavka 224. člena ZPP je sicer dovoljeno dokazovati, da so v javni listini dejstva neresnično ugotovljena. Vendar zgolj z navedbo, da obvestila o priporočeni pošiljki tožena stranka ni prejela ter da ji na pošti pošiljka ni bila vročena, pritožnica domneve iz četrtega odstavka 224. člena ZPP, da ji je bila sodba vročena 29. 12. 2017, ni izpodbila.

9. Glede na zgornje razloge pritožba ni utemeljena. Ker pa sodišče druge stopnje ob uradnem preizkusu izpodbijanega sklepa ni zaznalo nobenih kršitev iz 2. odstavka 350. člena ZPP v zvezi s 1. odstavkom 366. člena ZPP, je pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo in izpodbijani sklep potrdilo (druga točka 365. člena ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 142, 142/1, 142/3, 142/4, 224, 224/1, 224/4, 343, 343/1
Datum zadnje spremembe:
11.02.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDI1NTI0