<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS Sodba I U 1637/2018-5
ECLI:SI:UPRS:2018:I.U.1637.2018.5

Evidenčna številka:UP00017057
Datum odločbe:07.08.2018
Senat, sodnik posameznik:Jasna Šegan (preds.), Irena Polak Remškar (poroč.), mag. Damjan Gantar
Področje:BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - UPRAVNI POSTOPEK
Institut:brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - objektivni pogoj - očitno nerazumna zadeva - izvršilni postopek - stranka v postopku

Jedro

Iz obrazložitve izpodbijanih odločb jasno izhaja, da tožnikovo državljanstvo ni bilo razlog za odločitev toženke. Toženka je prošnje zavrnila, ker pravne pomoči ni mogoče dodeliti za poplačilo stroškov nasprotne stranke v postopku, v postopku, v katerem prosilec ni stranka, pa bi bila dodelitev te pomoči tudi nerazumna. Ker tožnikovo državljanstvo za odločitev ni pomembno, ga sodišče v tem postopku ni ugotavljalo.

Izrek

Tožba se zavrne.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanima odločbama je organ za brezplačno pravno pomoč (v nadaljevanju toženka) zavrnil tožnikovi prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči in sicer:

- v zadevi Bpp št. 1719/2018 prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči kot oprostitev plačila sodnih stroškov v izvršilnih postopkih, ki se vodijo pri Okrajnem sodišču na Vrhniki pod opr.št. VL 161908/2013 zaradi izterjave 419,22 EUR spp in VL 213712/2012 zaradi izterjave 310,93 EUR spp ter

- v zadevi Bpp št. 1720/2018 prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči kot oprostitev plačila sodnih stroškov v izvršilnem postopku, ki se vodi pri Okrajnem sodišču na Vrhniki pod opr.št. VL 149535/2014 zaradi izterjave 219,72 EUR spp.

2. Toženka v obrazložitvi izpodbijane odločbe Bpp št. 1719/2018 z dne 4. 7. 2018 navaja, da tožnik v zadevi VL 161908/2013 ni dolžnik oziroma stranka v postopku, niti v postopku ni vložil ugovora tretjega. Zato nima pravnega interesa za dodelitev brezplačne pravne pomoči in bi bila njena dodelitev na podlagi 24. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči (v nadaljevanju ZBPP) nerazumna. Dodelitev brezplačne pravne pomoči v zadevi VL 213712/2012 pa je zavrnilo na podlagi 9. člena ZBPP, ki določa, da odobrena brezplačna pravna pomoč ne pokriva plačila stroškov postopka in dejanskih izdatkov ter nagrade pooblaščenca nasprotne stranke. Tožnik pa je prosil ravno za oprostitev plačila teh stroškov (stroški potrebni za izvršbo, ki jih mora dolžnik povrniti upniku). Tudi odločitev v izpodbijani odločbi Bpp št. 1720/2018 z dne 4. 7. 2018 je oprlo na 9. člen ZBPP, saj tožnik tudi v tem primeru prosi za oprostitev plačila stroškov izvršilnega postopka in dejanskih izdatkov ter nagrade pooblaščenca nasprotne stranke v tem postopku.

3. Tožnik je zoper citirani odločbi vložil tožbo, v kateri navaja, da se z njima ne strinja, saj navedeni osebni podatki niso točni. V odločbah je navedeno, da ni državljan Republike Slovenije, ampak državljan Bosne in Hercegovine, čemur ugovarja, saj je državljan Republike Slovenije. Kot dokaz prilaga fotokopijo slovenskega potnega lista. Iz tega razloga prosi, da naj se njegovi vlogi ponovno obravnavata.

4. Glede na to, da je tožnik prava neuka stranka, je sodišče štelo, da s tem, ko prosi za ponovno obravnavanje vlog, predlaga, naj sodišče tožbi ugodi, izpodbijana akta odpravi in zadevi vrne v ponovno odločanje toženki.

5. Toženka je sodišču predložila upravne spise, na tožbo pa ni odgovorila.

6. Tožba ni utemeljena.

7. Prvi odstavek 24. člena ZBPP določa, da se pri presoji dodelitve brezplačne pravne pomoči kot pogoji upoštevajo okoliščine in dejstva o zadevi, v zvezi s katero prosilec vlaga prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči, predvsem da:

- zadeva ni očitno nerazumna oziroma da ima prosilec v zadevi verjetne izglede za uspeh, tako da je razumno začeti postopek oziroma se ga udeleževati ali vlagati v postopku pravna sredstva oziroma nanje odgovarjati in

- je zadeva pomembna za prosilčev osebni in socialno-ekonomski položaj oziroma je pričakovani izid zadeve za prosilca ali njegovo družino življenjskega pomena.

8. Nadalje 9. člen ZBPP določa, da dodeljena brezplačna pravna pomoč ne pokriva plačila stroškov postopka in dejanskih izdatkov ter nagrade pooblaščenca nasprotne stranke.

9. Sodišče ugotavlja, da relevantno dejansko stanje med strankama ni sporno. Tožnik namreč ne izpodbija ugotovitve sodišča, da v izvršilni v zadevi VL 161908/2013 ni dolžnik oziroma stranka v postopku in da v postopku tudi ni vložil ugovora tretjega. Prav tako ne izpodbija ugotovitev, da je v izvršilnih zadevah VL 213712/2012 in VL 149535/2014 prosil za oprostitev plačila stroškov postopka in dejanskih izdatkov ter nagrade pooblaščenca nasprotne stranke tj. upnika v teh izvršilnih zadevah. Glede na te ugotovitve pa je toženka pravilno uporabila predpise in sta torej izpodbijani odločbi zakoniti.

10. Tožnik očitno napačno razume, da je sodišče odločitvi o tem, da se mu brezplačna pravna pomoč ne dodeli, oprlo na dejstvo, da ni državljan Republike Slovenije. Sodišče je namreč to, da je tožnik državljan Bosne in Hercegovine, navedlo zgolj v uvodu obeh izpodbijanih odločb. Navedbe v uvodu odločbe pa, tudi če so napačne, na odločitev ne vplivajo. O predmetu postopka in vseh zahtevkih se namreč odloči v izreku odločbe (213. člen Zakona o splošnem upravnem postopku; v nadaljevanju ZUP). Razlogi za odločitev pa so navedeni v obrazložitvi odločbe (214. člen ZUP). Navedbe v uvodu odločbe torej na njeno zakonitost nimajo nobenega vpliva. Iz obrazložitve konkretnih izpodbijanih odločb pa tudi jasno izhaja, da tožnikovo državljanstvo ni bilo razlog za odločitev toženke. Toženka je prošnje zavrnila, ker pravne pomoči ni mogoče dodeliti za poplačilo stroškov nasprotne stranke v postopku, v postopku v katerem prosilec ni stranka, pa bi bila dodelitev te pomoči tudi nerazumna. Ker tožnikovo državljanstvo za odločitev ni pomembno, ga sodišče v tem postopku ni ugotavljalo.

11. Iz opisanih razlogov je sodišče tožnikovo tožbo na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o upravnem postopku (v nadaljevanju ZUS-1) kot neutemeljeno zavrnilo. Ker relevantno dejansko stanje, ki je bilo podlaga za izdajo izpodbijane odločbe, med strankama ni sporno, dokaz, ki ga stranka navaja v tožbi (kopija slovenskega potnega lista) pa ni pomemben za pravilno odločitev v zadevi, je sodišče v skladu s prvim odstavkom in drugo alinejo drugega odstavka 59. člena ZUS-1 odločilo brez glavne obravnave.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o brezplačni pravni pomoči (2001) - ZBPP - člen 9, 24, 24/1
Zakon o splošnem upravnem postopku (1999) - ZUP - člen 213
Datum zadnje spremembe:
11.02.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDI1NTIx