<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sklep III Cp 2054/99
ECLI:SI:VSLJ:2000:III.CP.2054.99

Evidenčna številka:VSL42995
Datum odločbe:22.03.2000
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO
Institut:izpraznitev in izročitev nepremičnin

Jedro

Vsak poseg v okviru izvršilnega postopka v zaklenjenem prostoru lahko opravi le uradna oseba (tretji odst. 44. čl. ZIP), kar velja tudi na splošno za izročitev oz. izpraznitev nepremičnine (220. čl. ZIP).

 

Izrek

Pritožba A. proti sklepu z dne 6.10.1999 se zavrže, B. pa zavrne in se izpodbijani sklep potrdi.

Pritožbi dolžnikov A. in B. proti sklepu z dne 4.1.1996 pa se ugodi in se sklep spremeni tako, da se ugovoru dolžnikov A. in B. proti sklepu o izvršbi v izpodbijanem delu (1. točka izreka sklepa o izvršbi) ugodi, sklep o izvršbi v razmerju do A. in B. v 1. točki izreka razveljavi, razveljavijo se v zvezi s tem opravljena izvršilna dejanja in se predlog za izvršbo v razmerju do A. in B. v tem delu zavrne.

 

Obrazložitev

Prvo sodišče je dovolilo na podlagi izvršilnega naslova (sklepa o motenju posesti Temeljnega sodišča v Ljubljani, Enote v Ljubljani, z dne 19.6.1992, opr. št. I P 452/92), s katerim je bilo naloženo dolžnikom, da zamenjajo novonameščene ključavnice s starimi ali izročijo tožnici ključe novonameščenih ključavnic ter se iz stanovanjske hiše ... 39, pošta ..., izselijo, izvršbo, ter upnico pooblastilo, da na stroške dolžnikov C. in drugih, sama ali po tretji osebi, opravi zamenjavo ključavnice na stanovanjski hiši v ... 39, pošta ... in iz navedene stanovanjske hiše izseli vse dolžnike (1. točka izreka). V 2. točki izreka je zaradi izterjave stroškov dovolilo izvršbo z rubežem, cenitvijo in prodajo dolžnikovih premičnih stvari. S sklepom z dne 4.1.1996 je sodišče ugovor dolžnikov proti sklepu o izvršbi zavrnilo. V pritožbi proti temu sklepu, ki sta jo vložila le dolžnika A. in B., sta predlagala odlog izvršbe, njun predlog pa je sodišče s sklepom z dne 6.10.1999 zavrnilo.

Pritožbo proti sklepu o zavrnitvi ugovora z dne 4.1.1996 (list. št.

10) sta vložila le dolžnika A. in B. Sodišču prve stopnje očitata kršitev določb materialnega prava in izvršilnega postopka ter predlagata ustavitev izvršbe. Sodišče bi moralo razpisati narok in na njem ugotoviti, ali je še možno govoriti o izvajanju izvršbe, ko je celotno posestvo prevzel v upravljanje upravitelj zapuščine Č. Če pride v posest določena stvar s pravnim poslom ali z zakonito sodno odločbo, potem izvršba na vzpostavitev ali dosego dejanj ni več potrebna in jo je treba ustaviti, ali vsaj izvršbo odložiti.

Proti sklepu z dne 6.10.1999 sta po novem pooblaščencu odvetniku vložila A. in B. pritožbo.

Ker je odvetnik naknadno v spis vložil le pooblastilo za B., za A. pa ne (kljub temu, da je bil s sklepom z dne 3.11.1999 z opozorilom na posledice k temu pozvan), je sodišče pritožbo A., ker pooblastilno razmerje med njo in odvetnikom ni izkazano in je tedaj pritožbo vložila oseba, ki te pravice nima, zavrglo (1. tč. 365. čl. ZPP/99 v zvezi s čl. 15 ZIZ).

V dovoljeni pritožbi B. proti sklepu, s katerim je bil predlog dolžnikov za odlog izvršbe zavrnjen, pa dolžnik navaja, da se je upnica iz naslova ... 39 odselila že v letu 1992. V hiši stanuje pritožnik B. in s posestvom tudi upravlja. Vrnitev upnice bi zanj pomenila nenadomestljivo škodo. Upnica stanuje na V... in ji zato nobena škoda ne nastaja. Predlaga razveljavitev sklepa.

Pritožba A. in B. proti sklepu z dne 4.1.1996, kakor tudi pritožba B. proti sklepu z dne 6.10.1999 nista utemeljeni.

Kot je v tem sklepu že navedeno, je prvo sodišče s sklepom pooblastilo upnico, da izseli vse dolžnike iz hiše v L... 39, pošta ... Glede na izvršilni naslov in predlog za izvršbo je jasno, da gre za izvršilno dejanje, ki ga je potrebno opraviti v zaklenjenem prostoru, ki ga lahko opravi le uradna oseba (220. čl., tretji odst.

44. čl. ZIP). Vsak poseg v okviru izvršilnega postopka v zaklenjenem prostoru lahko opravi le uradna oseba (tretji odst. 44. čl. ZIP), kar velja tudi na splošno za izročitev oz. izpraznitev nepremičine. Za tako dejanje ni mogoče pooblastiti upnika, kot je v tej izvršilni zadevi napačno predlagal in je prvo sodišče v nasprotju z materialnopravnimi določbami ZIP njegovemu predlogu tudi ugodilo.

Povedano velja tudi za zamenjavo ključavnice na stanovanjski hiši, če bi bila predlagana le zamenjava ključavnice (ne pa tudi izpraznitev nepremičnine), saj gre za dejanje, ki ga lahko opravi le sodišče, ker je zamenjavo ključavnice moč opraviti le pri odklenjenih vratih, na sodelovanje dolžnika v izvršilnem postopku pa ni mogoče računati.

Zaradi povedanega tedaj glede na materialnopravne določbe Zakona o izvršilnem postopku predlogu upnice, v izpodbijanem delu, ki se nanaša na izpraznitev nepremičnine in zamenjavo ključavnice, ni mogoče ugoditi. Sodišče druge stopnje je zato sklep sodišča prve stopnje z dne 4.1.1996 spremenilo tako, da je ugovoru dolžnikov A.in B. v izpodbijanem delu (glede izpraznitve stanovanjske hiše in zamenjave ključavnice, 1. točka izreka sklepa o izvršbi) ugodilo, sklep o izvršbi v tem delu razveljavilo, razveljavilo opravljena izvršilna dejanja (vse v razmerju do A. in B.) in v tem delu njun predlog za izvršbo zavrnilo. Le zaradi popolnosti je potrebno povedati, da dolžniki proti sklepu o izvršbi zaradi izterjave pravdnih stroškov v znesku 10.700,00 SIT s pripadki in izvršilnih stroškov niso ugovarjali in je v tem delu sklep o izvršbi postal tudi pravnomočen.

Odločitev prvega sodišča, ki je zavrnilo pritožbo B. za odložitev izvršbe, je iz razlogov, ki jih je podrobno navedlo že prvo sodišče, v dejanskem, procesnem in materialnopravnem pogledu pravilna. Ker pa je dolžnik predlagal odlog izvršbe le v zvezi z zahtevano zamenjavo ključavnice in izpraznitvijo stanovanjskel hiše, v tem delu pa je predlog za izvršbo neutemeljen, je dolžnikov predlog za odlog izvršbe tudi sicer postal brez pomena.

Odločitev o stroških pritožbenega postopka je odpadla, ker jih pritožniki niso zaznamovali.

 


Zveza:

ZIP člen 44, 44/3, 220, 44, 44/3, 220.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy01MTk3Mg==